Download 1 Mang Dien Dan Dung PDF

Title1 Mang Dien Dan Dung
File Size149.0 KB
Total Pages10
Table of Contents
              I.Phần lý thuyết
II.Phần thực hành
            
Document Text Contents
Page 6

Điện dân dụng

Chọn máy do ABB sản xuất 200kVA – 22/0,4kV có trung tính cao, hạ áp nối
đất trực tiếp.
Chọn cầu dao phụ tải.
Chọn loại NPS 24A2 do ABB chế tạo. Máy biến áp và cầu dao phụ tải do ABB
chế tạo.

Thông số kỹ thuật của máy biến áp.
Công suất, kVA Uc,kV UH,kV ∆P0,W ∆PN,W UN, % Trọng lượng kg

200 22 0,4 530 3450 4 885

Sơ đồ cấp điện trên mặt bằng tầng 1 khách sạn ( Tầng 2 tương tự)

1: Áptômát tổng 4: áptômát cho từng thiet bị
2: Áptômát từng khu 5: Hộp điều khiển quạt
3: Cầu chì 6: Công tắt.

Thực tập kỹ thuật Trang 6

12 11 10 9 8 7 1 2 3 4 5 6

13 14 15 16 17 18Văn phòngkhoPhòng ăn

Khu phục vụ
Sân để xe

Đường trục các phân khu Đường trục các phân khu

Tiền
sảnh

Hè phố Hộp nối cáp

1

2 2

2 2

3

4 4 4

5

6 6 6

5

Bản điện từng tầng Bản điện từng phòng

Page 7

Điện dân dụng

-Chọn cáp cao áp.

IT = A25,5
22.3

200
=

Chọn cáp cách điện XLPE, võ PVC có đai thép do hãng ALCATEL (Pháp) sản
xuất, tiết diện tối thiểu 25mm2 PVC(3.25), có Icp = 124A

-Chọn tủ điện tầng 1.

Áptômát tổng khách sạn IT = A25,27738,0.3
27,182

=

Áptômát tổng chọn loại NS 400E có Idm =400A
Áptômát nhánh: mổi nhánh cấp điện cho 6 phòng trong một khu, công suất tính
toán.

PK =5.6.0,85 = 25,5kW

Dòng tính toán: Ik = A439,0.38,0.3
5,25

=

Chọn 4 áptômát nhánh loại C60N có Idm = 63A
-Chọn tủ tầng 2

IT2 = A25,1629,0.38,0.3
96

=

Áptômát tổng chọn loại NS 225E có Idm = 225A
Chọn 4 áptômát nhánh loại C60N có Idm = 63A
Cáp từ tủ điện tầng 1 lên tủ điện tầng 2.

Chọn PVC(3.95 + 1.50) có Icp = 238A
1.5.3.Bố trí mạng điện chiếu sáng.

-Bố trí sao cho phù hợp với điều kiện sử dụng của từng căn phòng. Các bóng đèn
phải bố trí sao cho đủ sáng( tuỳ theo khu vục chiếu sáng), ánh sánh phải đều khắp
phòng. Bảng điện bố trí ở vị trí thuận lợi( thường bố trí ở cửa ra vào). Quạt phải bố trí
sao cho bóng của quạt không ảnh hưởng đến người sử dụng.

-Xác định phụ tải. Lựa chọn số lượng và công suất bóng đèn.
Ở bước thiết kế sơ bộ, hoặc đối với đối tượng chiếu sáng không yêu cầu độ chính
xác cao. Có thể dùng phương pháp gần đúng.

Lấy công suất chiếu sáng P0, W/m2 sao cho phù hợp với yêu cầu của khách
hàng hoặc đối tượng chiếu sáng.

Đối tượng chiếu sáng P0, W/m2

Phân xưởng cơ khí và hàng 13 – 16
Gara ôtô 10 – 15
Cửa hàng và các kho vật liệu 10
Phòng thí nghiệm 20
Trung tâm điều khiển nhà máy 25 – 30

Thực tập kỹ thuật Trang 7

Similer Documents