Download 8.6.2.1 sk ttg penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi.docx PDF

Title8.6.2.1 sk ttg penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi.docx
File Size63.7 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 2

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan Ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaiakan / perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Terara

Padatanggal : 02 Februari 2016

Kepala Puskesmas Terara

Kab. Lombok Timur

A N J A S M O R O

Similer Documents