Download A1-A2 Nasrettin Hoca PDF

TitleA1-A2 Nasrettin Hoca
File Size3.6 MB
Total Pages47
Document Text Contents
Page 1

EDEBİYAT

NASREDDİN HOCA’DAN
FIKRALAR

A1-A2

Page 2

Bu çalışma Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler ve anadilini geliştirmek isteyen yurtdışında

yaşayan Türkler için hazırlanmıştır. Bu kitap Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı ölçütlerine göre

A1-A2 seviyesinde hazırlanmıştır. Kitapta yer alan metinler, A1-A2 seviyelerindeki dil becerilerine

göre kısaltma, sadeleştirme özetleme ve yeniden yazma teknikleri kullanılarak eğitim amaçlı yeniden

.düzenlenmiştir

Editör
Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz
Dil Uzmanı
Dr. Fatma Bölükbaş
Tashih
Funda Keskin
Resimleyen
Diyar Erzen
Kapak & Sayfa Tasarımı
Şeref Kocaman

Baskı ve Cilt
Kültür Sanat Basımevi
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi
ZB-ZB11 Topkapı/Zeytinburnu/İstanbul
Tel: 0212 674 00 21 - 29 - 46
Faks: 0212 674 00 61

Mart 2015

ISBN: 978-605-9100-23-6

Hazırlık-Üretim
Karbey Yayıncılık Eğitim ve
Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

T.C. Kültür Bakanlığı Yayıncılık Sertifika No: 11805
Ankara Caddesi No. 15 Konak Han Kat: 1
Hobyar Mahallesi Cağaoğlu-Fatih / İstanbul
Tel: 0212 512 56 33 / 0212 511 68 29

Tüm Hakları Saklıdır.

Page 23

NASREDDİN HOCA

24

Balık
Nasreddin Hoca ve bir arkadaşı şehre gitmişler. Şehirde çok acık-

mışlar ve bir lokantaya girmişler. Garson gelmiş ve “Ne yemek isti-
yorsunuz?” diye sormuş. İkisi de “Balık yemek istiyoruz.” diye cevap
vermişler. Ama lokantada sadece bir tane balık varmış.

Garson, Nasreddin Hoca ve arkadaşına “Sadece bir tane balık var.
Bence o balığı paylaşın.” demiş. Nasreddin Hoca, arkadaşına şöyle de-
miş:

- Ben balığın sadece başını yiyeceğim. Çünkü balığın başı çok sağ-
lıklı ve çok vitaminli. Balığın başı insanın zekâsını açar.

Bunun üzerine arkadaşı itiraz etmiş ve Hoca’ya “Balığın başını
niçin sen yiyeceksin? Ben yemek istiyorum.” demiş

Nasreddin Hoca, arkadaşına “Tamam. Sen benim arkadaşımsın.
Ben seni üzmeyeceğim. Balığın başını sen yiyebilirsin.” demiş. Nasred-
din Hoca, balığın başını arkadaşına vermiş ve balığı da kendisi yemiş.
Nasreddin Hoca doymuş ama arkadaşı aç kalmış. Arkadaşı, Nasreddin
Hoca’ya şunları söylemiş:

- Sen kocaman balığı yedin ve doydun. Ben sadece balığın başını
yedim ve aç kaldım.

Nasreddin Hoca, arkadaşına şöyle cevap vermiş:
- Bak, balığın başı zekânı açtı. Ben sana daha önce de söyledim;

balığın başı insanın zekâsını açar.

Page 24

25

1. “Hindi” adlı fıkrada, hindinin fiyatına papağanın sahibi niçin şaşırmış?
a. Çünkü hindi çok pahalıymış.
b. Çünkü hindi çok düşünceliymiş.
c. Çünkü Hoca hindiyi satmak istememiş.
d. Çünkü Hoca hindiyi eve geri götürmüş.

2. “Nasreddin Hoca ve Oğlu” adlı fıkrada, Nasreddin Hoca’nın hangi kişilik özelliği
dikkat çekiyor?
a. İnsanlara kötü davranıyor.
b. İnsanların sözlerini dinlemiyor.
c. İnsanların düşüncelerini dikkate alıyor.
d. Hayvanları sevmiyor.

3. “Timur’un Filleri” adlı fıkrada, Nasreddin Hoca Timur’dan niçin bir fil daha iste-
miş?
a. Çünkü Hoca köydeki fili çok sevmiş.
b. Çünkü köylüler Hoca’yı yalnız bırakmışlar.
c. Çünkü köylüler köydeki fili çok sevmişler.
d. Çünkü köydeki fil yalnızmış.

4. “Testi Kırıldıktan Sonra” adlı fıkrada, Hoca oğluna ne zaman tokat atmış?
a. Oğlu testiyi kırdıktan sonra.
b. Oğlu su içmeden önce.
c. Oğlu çeşmeye gittikten sonra.
d. Oğlu çeşmeye gitmeden önce.
5. “Balık” adlı fıkrada, Nasreddin Hoca arkadaşına niçin “Balığın başı çok sağlıklı ve
çok vitaminlidir.” demiş?
a. Balığın başını kendisi yemek için.
b. Arkadaşına şaka yapmak için.
c. Balığın gövdesini kendisi yemek için.
d. Arkadaşına yardım etmek için.

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-c

Similer Documents