Download A_gazdasagi_informatika_alapjai PDF

TitleA_gazdasagi_informatika_alapjai
File Size10.1 MB
Total Pages278
Document Text Contents
Page 1

A gazdasági
informatika
alapjai

Benkőné dr. Deák Ibolya
Dr. Bodnár Pál
Dr. Gyurkó György

Page 2

Szerzők:

© Benkőné dr. Deák Ibolya, 2008

© Dr. Bodnár Pál DSc, 2008

© Z>r. Gyurkó György, 2008

Lektor:

Ujváríné dr. Melich Katalin CSc

Szerkesztő:

Ujváriné dr. Melich Katalin CSc

ISBN 978-963-394-734-0

A kiadvány szerzői jogi védelem alatt áll, arról másolat készítése
a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

A kiadvány másolása és jogosulatlan felhasználása bűncselekmény!

A Budapesti Gazdasági Főiskola megbízásából kiadta
a Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A kiadásért felelős Szepessy Hajnalka vezérigazgató
Kiadóigazgató Csuka Tünde

Felelős szerkesztő Hegyi Katalin
Borítóterv Jeney Zoltán

Műszaki szerkesztő Kiss Tamás

Page 140

142 A GAZDASÁGI INFORMATIKA ALAPJAI

Page 277

A SZOFTVER ÉLETCIKLUSA 279

[31] Manifesto for Agile Software Development. http:llagilemanifesto.orgly
http://agilemanifesto.org/principles.html, http://agilemanifesto.org/histor\\html (elérés
2008. 02.)

[32] SUN MICROSYSTEMS: SunTone Architecture Methodology.
http://umm).makei$yxo.uk/Preserimtiom/suntoneam_wp_5.24.pdf (elérés 2008. 02.)

Szabványok:
MSZ EN ISO 9001:1996 Minőségügyi rendszerek. A tervezés, a fejlesztés, a gyártás, a

telepítés és a vevőszolgálat minőségbiztosítási modellje
MSZ ISO/IEC 9126:2000 Informatika - Szoftvertermékek értékelése. Minőségi jel-

lemzők és használatuk irányelvei
MSZ ISO/IEC 12207 Informatika - Szoftveréletciklus-folyamatok
MSZ ISO/IEC 17799 Informatika - Az informatikai biztonság menedzselésének eljá-

rásrendje
ISO/IEC 14598 Informatika - Szoftvertermékek kiértékelése
ISO/IEC 15288 Informatika - Rendszeréletciklus-folyamatok

http://agilemanifesto.org/principles.html
http://agilemanifesto.org/histor//html

Page 278

Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben
a nyomda alapításának 126. esztendejében

Felelős vezető Papp Lajos vezérigazgató
Tel.: 66/887-400

http://www.gyomaikner.hu
e-mail: [email protected]

Terjedelem 24,33 (A/5) ív

http://www.gyomaikner.hu
mailto:[email protected]

Similer Documents