Download aventurierul misterios PDF

Titleaventurierul misterios
File Size3.6 MB
Total Pages168
Document Text Contents
Page 2

M A R Y . W I B B E R L E Y

AVENTURIERUL
MISTERIOS

fllCRIS

Page 167

ISBN 973-580-161-2 Lei 3920 + 80 T.L. = 4000

Mia trăieşte pe o insulă din Caraibe unde, pentru mulţi,
a-ti duce viata înseamnă un vis. Totuşi, viata Miei este

J > ' 5

departe de a fi de invidiat. De dimineaţă până
seara, munceşte fără încetare în hotelul 7 J
părinţilor ei vitregi. Si, pentru ce? Nici
bani, nici tandrete care să-i aline 7 »
suferinţa. Tânăra fată nu se gân-
deşte decât cum să fugă, să
scape de atâta ură din jurul
ei.

Si" va fugi... cu Cory
Galen, un necunoscut în-
tâlnit într-o dimineaţă pe
plajă!

— Speram să te fac să
înţelegi de ce te-am răpit. Si
când colo, tu dispari! Te-âm
căutat peste tot, am scotocit in-
sula în amănunţime, apoi, când,
s-a întunecat, a trebuit să mă în-
torc pe vas ca să iau o lanternă.
Când în sfârşit te-am găsit, am crezut
că esti moartă...

?

TVff- R E S T

Page 168

Mary Wibberley

ISBN 973-580-161-2 Lei 3920 + 80 T.L. = 4000

Colecţia

4

Aventurierul misterios
Mia trăieşte pe o insulă din Caraibe unde, pentru mulţi,

a-ti duce viata înseamnă un vis. Totuşi, viata Miei este
> > » 7 >

departe de a fî de invidiat. De dimineaţă până
seara, munceşte fără încetare în hotelul
părinţilor ei vitregi. Si, pentru ce? Nici
bani, nici tandrete care să-i aline
suferinţa. Tânăra fată nu se gân-
deşte decât cum să fugă, să
scape de atâta ură din jurul
ei.

Si" va fugi... cu Cory
Galen, un necunoscut în-
tâlnit într-o dimineaţă pe
plajă!

— Speram să te fac să
înţelegi de ce te-am răpit. Si
când colo, tu dispari! Te-âm
căutat peste tot, am scotocit in-
sula în amănunţime, apoi, când,
s-a întunecat, a trebuit să mă în-
torc pe vas ca să iau o lanternă.
Când în sfârşit te-am găsit, am crezut
că esti moartă...

Similer Documents