Download Ayşe Buğra & Çağlar Keyder - Sosyal Politika Yazıları PDF

TitleAyşe Buğra & Çağlar Keyder - Sosyal Politika Yazıları
File Size4.0 MB
Total Pages402
Document Text Contents
Page 201

TABLO 1
Yaşlılık Destekleri (1990)

Kol İşçilerinin Emeklilikte Aldıkları Desteğin
Ortalama Net Kazançlarına Oranı (%, 1990)

Katkılı emeklilik Asgari destek
Ülke kişisel oran kişisel oran

Belçika 73 47
Danimarka 60 52
Almanya 77 39
Fransa 88 46
lrlanda 42 35
Lüksemburg 78 46
Hollanda 49 49
Birleşik Kral l ık 44 31
EUR 1 2 75 36

Yunanistan 107 8
ispanya 97 32
ltalya 89 1 9
Portekiz 94 30

Kaynak: European Commission (1993).

ilk kez iş arayan birey durumunda olduğu gibi bu gelirden ya­
rarlana bilme konumunda hiç bulunmamıştır) . Örneğin,
1989'da toplam işsizlerin İspanya'da sadece %25'i, l talya'da
%18'i, Yunanistan'da ise %6'sı destekten faydalanabilmektedir
(Portekiz için veri bulunmamaktadır) (Room vd. 1992) .

Güney Avrupa'nın sosyal koruma boşluklarının başka bir
örneği hiçbir katkı ödeneği yapmamış olan tek ebeveynlere
sağlanan gelir desteğini gösteren Tablo 4'te verilmektedir. Bu
örnekte, İtalya ve Yunanistan'ın İspanya ve Portekiz'den daha
iyi olduğuna dikkat çekilmelidir.

Son olarak Tablo 5 , Güney Avrupa'da yaşlılık ve maluliyet
durumlarındaki asgari gelir desteğinin azlığının ve sigortasız
işsizlik durumundaki güvence ağının yokluğunun altını çiz­
mektedir. Yaşlı ya da malul olmayan, işsiz, daha önce hiç prim
katkısı yapmamış ve hiçbir geliri olmayan kişiler, tüm Güney
Avrupa'da güvence kapsamı dışında kalmaktadır. Fakat İspan-

200

Page 202

TABLO 2
Genç işsizler için Destekler (1992)

18 Yaşındaki Bir işsize Verilebilen Destekler

Yalnız yaşayan Birlikte yaşayan
Ülke Ortalama kazancın yüzdesi

Belçika 47
Danimarka 35
Almanya 39
Fransa o
iri anda 32
Lüksemburg 45
Hollanda 34
Birleşik Krall ık 18

EUR 1 2 25

Yunanistan o
ispanya o
ltalya o
Portekiz 44

(*) Ödenebilen miktar tek tek durumlara göre de!jişmektedir.
Kaynak: European Commission (1993).

TABLO 3
işsizlik Destekleri (1992)

Birinci ikinci
dönem dönem

kazancın kazancın

o
35

*

o
1 6
45

o
o

12

o
o
o

44

Ülke yüzdesi Süre (ay) yüzdesi Süre (ay)

Belçika 79
Danimarka 73
Almanya 63
Fransa 80
lrlanda 41
Lüksemburg 85
Hollanda 74
Birleşik Krallık 23

EUR 1 2 61

Yunanistan 28
ispanya 80
ltalya 26
Portekiz 81

Kaynak: European Commission (1 993)

1 2
30
1 2
1 2
1 2
1 2
24
1 2

14

12
6
6

21

55
63
56

67-33
32-35

46
49
23

42

o
70
o

44

Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Süresiz

1 8

2 1

201

Similer Documents