Download BRENDA JOYCE - Poslije Nevinosti.pdf PDF

TitleBRENDA JOYCE - Poslije Nevinosti.pdf
File Size6.5 MB
Total Pages362
Table of Contents
              PROLOG
PRVI DIO
Razmetna kći
PRVO POGLAVLJE
DRUGO POGLAVLJE
TREĆE POGLAVLJE
ČETVRTO POGLAVLJE
PETO POGLAVLJE
ŠESTO POGLAVLJE
SEDMO POGLAVLJE
OSMO POGLAVLJE
DEVETO POGLAVLJE
DESETO POGLAVLJE
JEDANAESTO POGLAVLJE
DVANAESTO POGLAVLJE
TRINAESTO POGLAVLJE
ČETRNAESTO POGLAVLJE
PETNAESTO POGLAVLJE
DRUGI DIO
La Bohéme
ŠESNAESTO POGLAVLJE
SEDAMNAESTO POGLAVLJE
OSAMNAESTO POGLAVLJE
DEVETNAESTO POGLAVLJE
DVADESETO POGLAVLJE
TREĆI DIO
Pricipijelna žena
DVADESET PRVO POGLAVLJE
DVADESET DRUGO POGLAVLJE
DVADESET TREĆE POGLAVLJE
DVADESET ČETVRTO POGLAVLJE
DVADESET PETO POGLAVLJE
DVADESET ŠESTO POGLAVLJE
DVADESET SEDMO POGLAVLJE
DVADESET OSMO POGLAVLJE
DVADESET DEVETO POGLAVLJE
TRIDESETO POGLAVLJE
ČETVRTI DIO
Poslije nevinosti
EPILOG
            
Document Text Contents
Page 1

[email protected]1

Knjigoteka

Page 2

[email protected]BRENDA JOYCE


Poslije nevinosti

S engleskog prevela
DRAGANA GROZDANIĆ


2

Knjigoteka

Page 181

[email protected]

bedro uz bedro i slabine uz slabine. Ruka joj je bila bolno prikliještena uz
leđa i užarena krv jurnula joj je u prepone koje su smjesta nabrekle.

Jake je popustio stisak kojim joj je držao ruku. Suzanne je podignula
pogled prema njemu. Lice mu je sada bilo još više oronulo od sunca i
vjetra i oko očiju je imao sitne bore, ali još uvijek je bio najprivlačniji
muškarac kojega je vidjela u životu. Suzanne je snažno udahnula, drhteći
od požude koja ju je obuzela i ljubavi koja nikada nije ni bila nestala. -
Rekli su da si poginuo u požaru!

- Očito nisam. - Udaljio se od nje, promatrajući je ravnodušno.
- Nitkove sebični! Sve te godine... - Zastala je u pola rečenice, gušeći se

od starog bola, novog bijesa i snažnog, zastrašujućeg ushita.
- Što sve te godine? - zadirkivao je podrugljivo Jake. - Nemoj mi reći

da sam ti nedostajao.
- Jesi!
Tada se glasno nasmijao. Iznenada je, iako lijeno, posegnuo za njom,

uhvatio je za rame i polako je zavrtio. Kada je bila u njegovu naručju, dok
je njezina pulsirajuća mačkica bila prislonjena uz njegovo bedro, gotovo
ga zajahavši, nadvio se nad njom. - Nisam ti nedostajao ja. Ovo li je
nedostajalo. - Kružio je bokovima, svojim golemim ukrućcnim udom
priljubljen uz nju:

Tijelom su joj prostrujali trnci uzbuđenja. Godinama već nije doživjela
razornu ekstazu s nekim muškarcem bez pomoći maštanja... maštanja u
kojemu je glavni glumac bio Jake. Još uvijek je bio najpogubniji muškarac
kojega je srela u životu. Tijelo mu je još uvijek bilo čvrsto i snažno, krajnje
muževno.

- Da, Jake - prošaptala je Suzanne, provlačeći prste kroz kosu na
njegovu zatiljku. - To mi je nedostajalo.

Više se nije osmjehivao. Hladno ju je odgurnuo od sebe. - I dalje će ti
nedostajati, draga moja ženice. Jer to je mrtvo i pokopano, baš kao Jake
O’Neil.

Suzanne se sledila.
- Ah, oprosti, kako sam to mogao zaboraviti. Nisi ti moja lena... sada si

Ralstonova! - izjavio je podrugljivo.
Suzanne je zadrhtala. - O, Bože.
- Nešto nije u redu... dušo?
- Znaš ti što nije u redu! O, Bože! Nisi mrtav... udana sam za dvojicu

muškaraca!

181

Knjigoteka

Page 182

[email protected]

Jake se još jednom kratko nasmijao, a potom mu je glas postao
neugodan. - Možda si trebala pričekati prije nego što si se ponovno udala.
Ili je u to vrijeme postojao neki razlog za takvu žurbu?

Suzanne je bila potpuno svjesna dvojbe koju je imala i nije mogla
odgovoriti.

Jake se sada nadvijao nad njom i njegov bijes bio je očit. - Kada si ga
upoznala, Suzanne? Koliko si se brzo nakon mojega izručenja našla u
njegovu krevetu?

Suzanne se nato prenula. - S Benjaminom sam spavala tek prve
bračne večeri.

Jake je zabacio glavu unatrag i glasno se nasmijao, nimalo joj ne
vjerujući.

- Istina!
Prekrižio je ruke na prsima i zagledao se u nju, obješenih usana. -

Namjeravao sam poslati po tebe. - Što?
- Namjeravao sam poslati po tebe i Sofie. Naći se s vama u Australiji.

Ali ta pomisao prestala mi je biti privlačna kada si se ponovno udala.
Nikada nisam volio dijeliti s nekim, Suzanne.

Suzanne je imala osjećaj da će se onesvijestiti. - Mislila sam da si
mrtav! Rekli su da si mrtav! Postojao je dokaz...

Unio joj se u lice. Dah mu je bio topao i čist. - Nisi čak ni tugovala zbog
toga što sam preminuo, kučkice.

Suzanne se sada sjetila zašto ga je mrzila. - Jesam! Godinama tugujem
za tobom! - Drhtala je od vlastitoga bijesa... i straha. - Da se nisi usudio
mene okriviti za ovo! Za sve si ti kriv! Ponovno sam se udala zbog Sofie
koliko i zbog sebe! Ostavio si nas!

- Bio sam izručen, lutko.
- I prije toga tražio si razvod od mene.
- Točno. - Piljio je u nju. Usne su mu bile izobličene zbog gorčine koju

je osjećao. - Pretpostavljam da zatvor čini čuda ljudskom mozgu. Navede
čovjeka da razmišlja o obitelji, navede ga da poželi naći dobro i zaboraviti
loše, navede ga da sanjari poput kakva prostaka. - Zagurao je ruke u
džepove crnih svečanih hlača.

Suzanne je duboko udahnula. - Nisam znala. Došla bih.
- Ne, draga moja. Ne bi ti došla u Australiju živjeli sa mnom kao

proleter. Ali ja sam tada bio lud od samoće da bih to shvatio.
Iako se nije mogla zamisliti u običnoj pamučnoj haljini kako vješa

oprano rublje na uže razvučeno među stablima na dvorištu, iza nekakve
drvene kolibe, daleko negdje u australskoj divljini, mogla se zamisliti s

182

Knjigoteka

Page 361

[email protected]

Mara se naglo okrenula i spuštene glave polako krenula niz ulicu.
Samoj je sebi rekla da nije važno. Nisu više bili među živima, ali njihove
duše su se zadržale. Mara ih je gotovo mogla osjetiti tu s njom i znala je da
su bili ponosni i sretni. Ali... slika je pripadala javnosti. Mara je znala da se
neće moći smiriti dok ne dozna tko je kupio Podije nevinosti.

- A tko ju je kupio, Edwarde?
- Misliš da znam? Hajde, Sofie, ostavimo tu tajnu Mari... vidim da umire

od želje da to dozna.
Začuo se tih ženski smijeh. Potom se ponovno javio njegov duboki

glas, ali ovaj put bio je prigušen i prisan i bilo je nemoguće jasno ga čuti.
Ali čak i da je neki prolaznik čuo taj razgovor duhova, nitko ne bi

mario za nj. Na kraju krajeva, bio je to New York 1993. i sve to vrijeme
događale su se još neobičnije stvari.


SVRŠETAK
361

Knjigoteka

Page 362

[email protected]


Dragi čitatelju,
nadam se da si uživao u priči o Edwardu i Sofie. Svjesna sam da je to

možda odmak od mojih prijašnjih romana, ali to dvoje ljubavnika
zahtijevalo je da napišem priču o njima. Jednostavno ih nisam mogla
odbiti. Trenutačno dovršavam jedan elizabetanski ep u kojemu je glavni
lik snažni gusar, junak koji naposljetku nalazi sebi odgovarajuću ženu u
hrabroj kćeri irskoga grofa. Divna je to pustolovina, prepuna požude, koju
jedva čekam podijeliti s vama.

Volim čuti reakcije svojih čitatelja, stoga mi, molim vas, pišite na P.O.
Box 1208, Wainscott, New York 11975.

Uživajte u čitanju!


362

Knjigoteka

Similer Documents