Download Breviar Calcul paratrasnet PDF

TitleBreviar Calcul paratrasnet
File Size133.4 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

4.02 [nr.impact/kmp an]

Indicele keraunicNk= 40

Frecventa loviturilor directe de trasnet Nd = 0.3377 [lovituri/an]

Nd=NgxAexC1x10
-6

Suprafata echivalenta de captare a constructiei Ae= 167836.9 m

Ae = Lx l+6Hx(L+l)+9πx H
2

L= 60.7 l= 33

H= 67.3

0.25

0.5

1

2

C1= 0.5

Numarul de lovituri admise 0.0055

C=C2xC3xC4xC5= 1

Nd>Nc deci este necesara instalarea unui IPT

Valoarea coeficientului C2 in functie de natura constructiei

Acoperis Metal Beton Combust.

Structura

0.5 1 2

1 1 2.5

2 2.5 3

C2= 1

Valoarea coeficientului C3 in functie de continutul constructiei

0.5

1

2

3

C3= 1

Valoarea coeficientului C4 in functie de gradul de ocupare al constructiei

0.5

1

3

C4= 1

STABILIREA NECESITATII PREVEDERII UNUI IPT

DETERMINAREA NIVELULUI DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI

1. STABILIREA NECESITATII PREVEDERII UNUI IPT SI DETERMINAREA NIVELULUI DE

PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI

Valori importante sau combustibile

Valori inestimabile, de patrimoniu sau usor combustibile, expolzive

Valori obisnuite si normal combustibile

Neocupata

Normal ocupata

Evacuare dificila sau risc de panica

Combustibila

Fara valori si necombustibile

Densitatea trasnetelor la sol Ng=0.04xNk
1,25

=

Beton

Metal

Nc=5,5x10
-3

/C =

Amplasarea constructiei C1

amplasata intr-o zona cu alte constuctii sau arbori de aceasi inaltime

inconjurata de constructii de inaltimi mai mici

izolata, fara alte constructii pe o raza de cel putin3H

izolata pe virful unei coline sau promontoriu

A9. BREVIAR DE CALCUL PARATRASNET

SC D&D Eurocom SRL

Denumire proiect:

Beneficiar:

Similer Documents