Download Brigitte Hamann "Viena Lui Hitler" PDF

TitleBrigitte Hamann "Viena Lui Hitler"
File Size2.0 MB
Total Pages288
Document Text Contents
Page 1

Brigitte Hamann
VIENA LUI HITLER
Anii de ucenicie ai unui dictator
în româneşte de SANDA MUNTEANU
Editura Vivaldi Bucureşti, 2000
Ilustraţia copertei: THEODORPETROŞANU
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
„OCTAVIAN GOGA"
CLUJ
Ediţia de faţă a apărut graţie
dlui doctor VIOREL BUCUR (GERMANIA)

*818320M
HITLERS WIEN - Lehrjahre eines Diktators
von BRIGITTE HAMANN © Piper Verlag GmbH, Miinchen 1996
Toate drepturile asupra versiunii în limba română aparţin EDITURII VIVALDI
Cuprins
r
CUVÂNT ÎNAINTE............................11
1. DIN PROVINCIE SPRE CAPITALĂ..............15
Himera despre Linz..........................15
Relaţii familiale complicate....................20
Politica în şcoală............................29
Evreii şi cehii din Linz........................35
Moartea tatălui.............................39
Lupte de partid la Linz........................45
Entuziasmul pentru Schiller şi Wagner...........48
Prima călătorie la Viena......................53
Primul examen de admitere la Academie.........60
Moartea mamei.............................67
Ultimele săptămâni petrecute la Linz.............71
Excurs: Strămoşii lui Hitler din ţinutul
Waldviertel................................79
Excurs: Kubizek şi Jetzinger ca surse
de informaţie...............................95
2. VIENA DIN TIMPUL CURENTULUI MODERNIST. . 107 Opera imperială cezaro-crâiască după era
Mahler... 107
Arhitectura Ring-ului..........'..............121
Artele plastice.............................126
Literatura.................................130
„Curentul modernist iudaic"...................138
Excurs: Conceptul „degenerat"................146
3. CAPITALA IMPERIALĂ......................154
Metropola imperiului multinaţional..............154
împăratul.................................156
Omagiile aduse împăratului de către
principii germani...........................167
Procesiunea jubiliară ca frescă a epocii..........172
Anexarea Bosniei şi Herţegovinei..............185
Cum apreciază Hitler casa de Habsburg........ 192
Excurs: Zilele din martie şi piaţa „Heldenplatz" .... 197
4. ÎN PARLAMENT...........................206
Parlamentul Austriei începând cu anul 1907......206
Hitler ca spectator la Parlament................212
Adepţii lui Schonerer şi Parlamentul poporului.....225
Exemplul ţiganilor..........................230
5. PROBLEMA SOCIALĂ......................235
Despărţirea de Kubizek......................235

Page 2

Marele val de scumpiri......................238
Criza de locuinţe...........................244
Legenda despre muncitorul
din domeniul construcţiilor....................249
Asistenţa acordată oamenilor săraci din Viena.... 255
Viena subterană...........................260
Xenofobia crescândă.......................264
Hitler. în azilul de noapte din Meidling...........267
6. CA PICTOR LA CĂMINUL
PENTRU NEFAMILIŞTI......................275
Un aşezământ model.......................275
Producţia de poze..........................281
Discuţii în sala de lectură....................284
Programe colective.........................291
Conflictul cu Hanisch........................294
Campania electorală din 1911,
în cartierul Brigittenau.......................302
Demonstraţii contra valului de scumpiri.........306
Clişee despre liderii muncitoreşti din Viena.......309
Opiniile lui Hitler despre muncitori..............313
Excurs: Sursele de informaţie "referitoare
la perioada petrecută la căminul de nefamilişti .... 317
Legende ţesute în jurul lui Hitler............... 339
7. TEORETICIENI RASIALI Şl FILOZOFI..........343
Studii particulare...........................343
Guido von List.............................354
- Svastica................................359
- Hitler şi Guido von List.....................362
- Invincibilul..............................366
Lanz von Liebenfels........................371
Hans Goldzier............................383
Hanns Horbiger şi teoria genezei
glaciare a cosmosului.......................388
Otto Weininger............................392
Arthur Trebitsch...........................397
u Contribuţii vieneze la formarea concepţiei
despre viaţă a lui Hitler......................402
7
8. MODELELE CĂLĂUZITOARE ÎN POLITICĂ......407
Georg Schonerer - Fuhrer-ui..................407
r- Antisemitism rasial........................414
- „Mişcarea" şi comunitatea religioasă...........419
- Acţiuni împotriva „presei evreieşti"............424
- La luptă împotriva Romei!...................428
- Onoruri postume.........................434
Franz Stein şi mişcarea muncitorească
pangermanistă............................438
Karl Hermann Wolf - radicalul german..........451
- Criza guvernului Badeni....................455
- întemeierea Partidului Radical German........459
- „Lupta contra slavilor" dusă de Wolf...........463
- Lupta din cadrul universităţilor...............465
Dr. Karl Lueger - tribunul poporului.............471
- Viena, metropola modernă..................477
^- Date despre Lueger.......................481
- Lueger, tribunul poporului...................487
- Antisemitismul lui Lueger...................492
- Ajutorul dat de biserică în campania electorală... 500
- Carnetul de partid adecvat..................507
- Germanizarea Vienei......................511

Similer Documents