Download (Colloquial Series) Cynthia G. Kaplan-Colloquial Norwegian_ a Complete Language Course-Routledge (1995) PDF

Title(Colloquial Series) Cynthia G. Kaplan-Colloquial Norwegian_ a Complete Language Course-Routledge (1995)
File Size1.4 MB
Total Pages147
Document Text Contents
Page 2

The Colloquial Series

The following languages are available in the Colloquial series:

* Albanian
* Amharic
* Arabic of Egypt
* Arabic (Levantine)
* Arabic of the Gulf and Saudi

Arabia
* Bulgarian
* Cambodian
* Cantonese
* Chinese
* Czech
* Danish
* Dutch
* English
* Estonian
* French

German
* Greek
* Gujarati
* Hungarian

* Indonesian
* Italian
* Japanese
* Malay
* Norwegian
* Panjabi
* Persian
* Polish

Portuguese
* Romanian
* Russian
* Serbo-Croat
* Spanish
* Spanish of Latin America
* Swedish
* Thai
* Turkish
* Ukrainian
* Vietnamese
* Welsh

* Accompanying cassette(s) available

Colloquial

Norwegian
A Complete Language
Course

Kari Bråtveit, W. Glyn Jones and
Kirsten Gade

R
London and New York

Page 73

138

Language points

The present tense in the passive

Passive, the present tense: The old house is used as a library.
In Norwegian there are no fewer than three forms that could be
called the present passive:
(a) the s-passive:

De gamle trehusene brukes nå som museer, restauranter og små
butikker.

The old wooden buildings are now used as museums, restaurants
and small shops.

(b) the bli-passive:

'Trollhaugen' blir besøkt av de som er interessert i musikk.

'Trollhaugen' is visited by those who are interested in music.

(c) the være-passive:

'Bryggen' er restaurert.
'Bryggen' is restored.

Forms (a) and (b)
As you can see, form (a) has the same form as the passive infinitive,
while form (b) consists of bli + the past participle.

The two forms are to some extent interchangeable, and both tell
us that something is happening. However, in ordinary speech the
(b) form is the more common, especially if there is an agent. In gen-
eral it might be said that these two forms are the ones to be used
where the equivalent English sentence could in theory have 'being'
inserted, for instance in The old wooden buildings are (being) used
as museums, restaurants and small shops.'

Form (c)
The (c) form, on the other hand, is used when nothing at all is
happening, when we are presented with the result of an action.

Exercise 1

Newspapers often make use of the present passive tense. How many
of those opposite can you understand?

139

Page 74

140

Vocabulary

avsløre (-te, -t)

stilling (en/ei,
-er)

pike (en, -er)
søke (-te, -t)
sparke (-et, -t)
si (sa, sagt) opp

reveal,
uncover

position,
job

girl
seek
fire
fire

nekte (et, -t)
plass (en, -er)
døv
soldat (en, -er)
ruste (-et, -et)
jobb (en, -er)
frede (-et, -et)
spiller (en, -e)

deny
place
deaf
soldier
equip
work, job
protect
player

Language points

Compound nouns

Compound noun: Huge passenger boats lie in the harbour.

Norwegian often makes use of compounds where English prefers to
write two separate words. Most compounds consist of noun + noun,
and the two are normally combined in one of the following three
ways, though there is no distinct pattern.

1 noun + noun: passasjer + båt = passasjerbåt

2 noun + s + noun: handel + s+ mann = handelsmann
3 noun + e + noun: fisk + e + torg = fisketorg

Compound nouns take their gender from the last component and
are inflected according to that as well:

passasjer (en, -er) + båt (en, -er) = passasjerbåt (en, -er)
fisk (en, -er) + torg (et, -) = fisketorg (et, -)

Reading text

Slik bor nordmennene

Mange turister tror at nordmenn bor i små tømmerhus med torvtak.
Disse husene finnes nok, men det er ikke så mange av dem, og nå
brukes de først og fremst som feriehus. De fleste husene på landet
er moderne nå til dags. En engelsk turist vil legge merke til at
nesten alle husene er bygget av tre, ikke av stein eller murstein. Det

er ganske vanlig at unge familier får bygget sitt eget hus, slik at de
kan bestemme akkurat hvordan de vil ha det.

I byene bor folk i leiligheter eller rekkehus. Mange av bolig-
blokkene fra dette århundre har flotte og lyse leiligheter.
Eneboligene finner du gjerne i utkanten av byene og ute på landet.
Disse eneboligene har ofte store vinduer og balkonger hvor man
kan sitte og nyte utsikten. Nordmenn liker også å spise ute, på
balkongen eller i hagen, hvis været er varmt og fint.

Note: på landet (in the country) is the expression used as distinct
from i byen or i byene (in the town/s).

I landet means in the country as a nation.

Vocabulary

nå til dags nowadays
legge (la, lagt) notice

merke til
tre (et) wood
leilighet flat,

(en/ei, -er) apartment
rekkehus terraced

(et, -) house

boligblokk block of
(en/ei, -er) flats

århundre (et, -r) century
enebolig (en, -er) detached

house
balkong (en, -er) balcony
murstein (en, -er) brick

Language points

The demonstrative pronouns

A demonstrative adjective:
A demonstrative pronoun:

This house is mine.
This is an old building.

The Norwegian demonstrative pronouns (and adjectives) are
denne/dette/disse. Denne and dette are singular forms, and disse is
plural. The definite form of the noun is used with the demonstrative
adjectives.

Denne byen er norsk.
Dette landet er stort.
Disse husene er moderne.
Ja, men jeg foretrekker disse. Yes, but I prefer these.

Page 146

282

sentences
combining simple sentences 10
complex 10
inversion instead of hvis 17
inverted word order 2
negations 2,10
word order in simple sentences 2
word order in subordinate
clauses 10

similarity 12
short answers 10
si n/si/sit t/si ne 5. 18
skulle 6,7
skål 8
som 12
some 15
stress in Norwegian 1
subject

formal 8
real 8

success 18
synes 15,18
søsken 5
telephone conversations 4
tenke 15
think 15
tid 17
til sengs, etc. 11
time 10, 16,17

clock 12
transitivity 4
tore 8
upper 20
vel 16
vel bekomme 8
verbs

auxiliaries 4. 6
bare infinitive 1, 6, 7, 8
bli-passive 13, 17
ditransitives 4, 19
ending in -s 13. 17. 18
finite 2
future 15
groups 4
imperative 7
infinitive 1
intransitives 4

modals 6
non-passive ending in -s 18
passive infinitive 9
past participle 4
past passive 17
past perfect 14
past tense 9
position of non-finite forms 4, 6
position of verbs 2
present participle 10
present passive 17
present perfect 4. 7
present perfect with er 4
present perfect with har 4
present tense 1
present tense/the future 1
reflexive 9
s-passive 13.17
stem 4
transitive 4,19
translating the -ing form 19
være-passive 13, 17

verken... eller 10
ville 6. 7
vite 17
være 1
what 17
when 17
who 17
whole 16
whose 17
word order

main clauses 10
more complex sentences 10
negative sentences 20
including non-finite verbs 4
including object or complement

6
object pronouns 11
order of objects 19
with prepositional phrases 8
simple sentences 2
subordinate clauses 12

fronted subordinate clause 14
yes/no questions 3

yes3
øvre 20

Similer Documents