Download ÇÖZÜMLÜ LİNEER CEBİR PROPLEMLERİ PDF

TitleÇÖZÜMLÜ LİNEER CEBİR PROPLEMLERİ
File Size2.1 MB
Total Pages112
Document Text Contents
Page 1

Prof. Dr. Fethi GALLIALP
-

Marmara Universi tesi

Atatiirk Eii tim Fakiltesi

Page 2

1 TEMEL BILGILER 1
1.1 Kiirneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Cebirsel Yapllar 21

z MATRISLER 27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Matris iSlernleri 27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 2 Determinantlar 56

3 LINEER DENKLEM S~STEMLER~[ 73
3.1 Lineer Denklem Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4 VEKTOR UZAYLAEU 95
4.1 Vektijr Uzaylar~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Iq qarplrn uzaylari 120

5 LINEER D ~ N U E ~ ~ M L E R 141
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Linecr Donigiimler 141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Matris Temsjlleri 162

6 OZDE~ER VE OZVEKT~RLER 175
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Koqegenlegtir~ne 175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 Kuadratik Formlar 202
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Diferansiyel Denklernler 208

Kaynaklar 218

Similer Documents