Download Dan Brown - Origini PDF

TitleDan Brown - Origini
File Size12.8 MB
Total Pages518
Document Text Contents
Page 1

DE UNDE VENIM?

ÎNCOTRO NE ÎNDREPTĂM?

Page 2

PROLOG

I
n vreme ce bătrânul tren cu cremalieră îşi croia încet drum în sus,
pe versantul ameţitor, Edmond Kirsch privea masivul muntos
„ care se înălţa deasupra lui. In depărtare, construită în stânca

muntelui, uriaşa mănăstire din piatră părea suspendată în aer, ca şi când
cineva ar fi contopit-o, prin cine ştie ce magie, cu buza abisului vertical.

Atemporal, sanctuarul din Catalonia, Spania, rezistase inexorabilei
atracţii gravitaţionale vreme de mai bine de patru sute de ani, fără a-şi
trăda niciodată scopul pentru care fusese construit, acela de a-i izola de
lumea modernă pe cei din interiorul lui.

„In mod ironic, ei vor fi acum primii care vor afla adevărul, îşi spuse
Kirsch, întrebându-se cum aveau să reacţioneze. Istoric vorbind, cei mai
periculoşi oameni din lume fuseseră întotdeauna oamenii lui Dumnezeu...
mai cu seamă atunci când zeii lor erau ameninţaţi. Iar eu mă pregătesc
să arunc o torţă aprinsă intr-un cuib de viespi.“

Când trenul ajunse pe culme, Kirsch zări o siluetă solitară care-1
aştepta pe peron — un schelet împuţinat, înveşmântat în tradiţionala
sutană catolică purpurie cu stihar alb, cu un zucchetto1 pe cap. Recunoscând
din fotografii trăsăturile osoase ale celui care-1 întâmpina, Kirsch simţi un
neaşteptat aflux de adrenalină.

„Valdespino a venit personal să mă salute.“
Episcopul Antonio Valdespino era o personalitate importantă în

Spania nu doar un prieten şi un sfătuitor de încredere al regelui, ci şi

1 Ac 11|M't.mi.ml mic şi semisferic |>riiliu < n|>, purtai <Ic■ clericii Bisericii ( laloliee (n.tr.)

Page 259

DAN lí l iOWN

- Artistul este unul pe care Edmond îl aprecia în mod deosebit,
explică Winston, glasul lui transferându-se auloinat în telefonul lui
Kirsch, pe care Ambra îl ţinea încă în mână. 11 recunoaşteţi?

Langdon nu izbuti. Tabloul nu părea nimic mai mult decât un peisaj
marin reuşit, în acuarelă - cât se poate de departe de obişnuitele
preferinţe avangardiste ale lui Edmond.

- E Churchill, răspunse Ambra. Edmond cita mereu din spusele lui.
„Churchill...“ Langdon avu nevoie de câteva momente pentru a-şi da

seama că era vorba despre nimeni altul decât Winston Churchill,
cunoscutul om politic britanic care fusese nu doar erou de război, istoric,
orator şi scriitor laureat cu Nobel, ci şi un pictor remarcabil de talentat. îşi
aminti când îl citase Edmond la un moment dat pe fostul premier britanic,
răspunzând cuiva care-i spusese că oamenii credincioşi îl detestau: „Ai
duşmani? Bine. Asta înseamnă că ai apărat un punct de vedere!“

— Ceea ce-1 impresiona cel mai mult pe Edmond era marea diversitate
a talentelor lui Churchill, explică Winston. Puţini oameni dovedesc
abilităţi deosebite într-o gamă atât de largă de domenii.

— De aceea ţi-a pus Edmond numele Winston?
— Corect, răspunse computerul. Arată o mare preţuire din partea lui.
„Mă bucur că am întrebat“, se gândi Langdon. El îşi închipuise că

numele ghidului era o aluzie la Watson, computerul IBM care avusese o
prestaţie surprinzătoare, chiar dominantă, în concursul de televiziune
Jeopardy!, cu zece ani în urmă. Fără îndoială însă, pe scara evolutivă a
inteligenţei artificiale, Watson era considerat în prezent un fel de bacterie
primitivă, unicelulară.

- Bun, conchise profesorul. Să mergem sus şi să încercăm să găsim
ceea ce căutăm.

Ş

In momentul în care Langdon rostea aceste cuvinte, în interiorul
Catedralei Almudena din Madrid, comandantul Diego Garza îşi linca
strâns telefonul la ureche şi asculta perplex ultimele informaţii pe care i
le dădea Ménica Martín, coordonatoarea PR.

„Valdcspino şi prinţul Julián au părăsit complexul Palatului .şi
siguranţa pe care le-o oferea?“ li era imposibil să-şi imagineze ce fusese

; j ( î H

Page 260

iii iiiinlca lor. „Şi ( irculă prin Madrid în maşina unui diacon?! Asta e o
i ic I m iuíc!“

Pulcm lua legătura cu autorităţile de la Transporturi, spuse Martin.
Surcsh e de părere că ar putea folosi camerele de supraveghere a traficului
rutier ca să...

Nu! E mult prea periculos să dezvăluim cuiva - oricine ar fi acela -
Capiul că prinţul a ieşit din Palat iară gardă de corp! Siguranţa lui este
principala noastră prioritate.

Am înţeles, domnule, replică Martin, părând să nu fie totuşi în
largul ci. Mai este un lucru pe care ar trebui să-l ştiţi. Se referă la o
înregistrare telefonică dispărută.

Stai puţin, îi ceru Garza, distras de sosirea celor patru agenţi ai
< ¡ăr/.ii Regale, care, spre surprinderea şi nedumerirea lui, se apropiará de
el şi-l încercuiră.

înainte să-şi dea seama ce se petrecea, agenţii îi luară telefonul şi arma
de serviciu.

Domnule comandant Garza, spuse unul dintre ei cu faţa împietrită,
.un primit ordine directe să vă plasez sub arest.

OMKÎINI

Page 517

HAN HliOWN

Neobi isilci n limi' iii li.ulm .iIiiii ilr | )■<' 1111 i 11< l<- II ¡ (lili lunii' i .ni' Im traza cu
;i(;‘ita surgí til iţă | icnl i u .11 ilci i .11 esl 11 >111.111 cilii 111 i Im vorbitori de cele mui diverse
lin lili mulţumirile mele sincere pentru timpul, talentul .şi atenţia dumneavoastră.

Editorului meu spaniol, l’l.niela, pentru nepreţuitul ajutor pe care mi l-a
oferit la documentarea şi traducerea romanului de faţă îndeosebi minunatului
director editorial Elena Ramircz, însă şi următorilor: María (¡uitări Ferrcr,
(¡arlos Revés, Sergio Alvarcz, Marc Rocaniora, Aurora Rodríguez, Nahir
Gutiérrez, Laura Díaz, Ferrán López. Mulţumiri speciale se îndreaptă către
preşedintele consiliului de administraţie al Editurii Planeta, Jesús Badenes,
pentru sprijin, ospitalitate şi brava lui încercare de a mă învăţa să gătesc paella.

Iu plus, vreau să le mulţumesc luijordi Lúñez,Javier Montero, Marc Serrate,
Emilio Pastor, Alberto Barón şi Antonio López, cei care au contribuit Li
administrarea sitc-ului de traduceri pentru Origini.

Neobositei Ménica Martín şi întregii echipe de la MB Agcncy, în special Inés
Planclls şi Txell Torrent, pentru tot ajutorul pe care mi l-au oferit în Barcelona,
şi nu numai.

întregii echipe de la Sanford J. Greenburger Associates - în special lui
Stephanic Delman şi Samanthei Isman - pentru remarcabilele eforturi deprinse
în numele meu... zi de zi.

In ultimii patru ani, numeroşi oameni de ştiinţă, istorici, muzeografi,
specialişti în studii religioase şi diverse organizaţii mi-au oferit ajutorul în
documentarea pentru acest roman. Cuvintele nu pot exprima aprecierea mea
pentru generozitatea şi disponibilitatea în a-mi împărtăşi cunoaşterea şi ideile lor.

Aş vrea să le mulţumesc călugărilor şi mirenilor de la abatía Montserrat
pentru că au transformat vizitele mele acolo în momente informative şi
înălţătoare. Recunoştinţa mea se îndreaptă îndeosebi către Pare Manei Gasch,
Josep Allayó, Oscar Bardaji şi Crisclda Espinach.

De la Genlrul de Supcrcalcul din Barcelona vreau să mulţumesc strălucitei
echipe de specialişti care au împărtăşit cu mine ideile, entuziasmul, lumea lor şi,
mai presus de toate, viziunea lor optimistă eu privire la viilor. Mulţumiri speciale
adresez directorului Mateo Valero şi următorilor: Josep Mana Marlorcll, Sergi
( ¡irnna, José Marin ( ¡ela, Jesús Libarla, Editării Ayguade, Francisco Doblas, l Mises
( ¡orles şi Laudes ( ¡orlada.

De la Muzeul ( ¡uggenheim din Bilbao, Ie mulţumesc tuturor celor care prin
cunoştinţele şi prin viziunea lor artistică m-au ajutat să-mi dezvolt aprecierea şi
afinitatea pentru arta modernă şi contemporană. Mulţumiri speciale adresez
directul ului Juan Ignacio \ '¡darle, precum şi următorilor: Alicia Martínez, Idoia
Arrale şi María Biri.túrrela, pentru ospitalitate şi entuziasm.

( ¡urătorilor şi administrâturilor 1 le la ( ¡asa Mila, 1111 ilţlinuri pentru primirea
călduroasa şi pentru ca mi-au arătat de cc este La Pedrera unică ¡11 Iunie.
Mulţumiri speciale către Marga \ iza, Silvia Vilarruya, Alba Insourll.i, I,luisa
< >11. 1 şi rezidenta Ana Yiladomiu.

Page 518

J

IVnlm ajutorul oierii la documentare, doresc să le mulţumesc membrilor
Palmar <lc Troya Palmarian ( ¡liureh Support and Information Group, Ambasadei
Statelor Unite iile Atnericii în Ungaria şi editorului Berta Noy.

Port, de asemenea, recunoştinţă zecilor de oameni de ştiinţă şi futurologi pe
care i-am întâlnit în Palm Springs, a căror viziune îndrăzneaţă cu privire la viitor
a avut un efect substanţial asupra acestui roman.

Deoarece m-au ajutat mereu să pun lucrurile în perspectiva corectă, le
mulţumesc redactorilor mei, în special lui Heide Lange, Dick şi Connie Brown,
Blythe Brown, Susan Morehouse, Kaufman Rebecca, Jerry şi Olivia Kaufman,
John ChafFee, Christina Scott, Valerie Brown, Greg Brown şi Mary Hubbell.

Dragei mele prietene Shelley Seward, pentru experienţa şi meticulozitatea ei
în plan personal şi profesional deopotrivă, şi, de asemenea, fiindcă mi-a răspuns
la apelurile telefonice de la ora cinci dimineaţa.

Devotatului şi creativului meu maestru IT, Alex Cannon, deoarece mi-a
gestionat cu atâta inventivitate reţelele de socializare, comunicările on-line şi tot
ce ţine de lumea virtuală.

Soţiei mele, Blythe, pentru că împărtăşeşte necontenit cu mine pasiunea
pentru artă, spiritul creator şi nesfârşita-i inventivitate, toate fiind pentru mine o
nesecată sursă de inspiraţie.

Asistentei mele personale, Susan Morehouse, pentru prietenia şi răbdarea ei,
pentru uriaşa diversitate a abilităţilor ei şi fiindcă a ţinut atâtea rotiţe în mişcare
fără blocaje.

Fratelui meu, compozitorul Greg Brown, a cărui inventivă fuziune a vechiului
cu modernul în Missa Charles Darwin a fost sursa primă de inspiraţie pentru acest
roman.

Şi, în cele din urmă, aş vrea să-mi exprim recunoştinţa, dragostea şi respectul
pentru părinţii mei, Connie şi Dick Brown, fiindcă m-au învăţat întotdeauna să
fiu curios şi să pun întrebări dificile.

V

Similer Documents