Download Ekoloska Proizvodnja Meda PDF

TitleEkoloska Proizvodnja Meda
File Size1018.3 KB
Total Pages29
Document Text Contents
Page 1

PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU


OSIJEK, 2005.

Page 2

1

SADRŽAJ

1. Uvod………………….………………….………………….………………………………….2

2. Sastav meda………………….………………….………………….…………………….3

3. Svojstva meda………………….………………….………………………….………...5

3.1. Kristalizacija………………..………………….…………………….…..5

3.2. Vrenje………………….………………….……….…………………………5

4. Med u ljudskoj prehrani………………….……………………………...………...6

5. Pčele………………….………………….………………….……………………….………..7

6. Vrste meda………………….………………….………………….……………..……..10

7. Ekološko pčelarenje………………….………………….……………………….….13

7.1. Osnovni principi eko-pčelarenja………………….……..…..14

8. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji životinjskih

proizvoda…………………………………………………………………………………….18

9. Pčelarska proizvodnja………………………………………………………………..19

10. Zaključak…………………………………………………………………………………..27

11. Literatura…………………………………………………………………………………..28

11.1. Popis knjiga i web stranica……………………………………..28

11.2. Pravilnici……………………………………………………………………28.

Page 14

13


7. EKOLOŠKO PČELARENJE


Mnogi stručnjaci tvrde da bi svaki med po svojoj kvaliteti bio med,
tj. da je čist jer potječe od biljaka i cvijeća, a da mu se ne dodaju strane
tvari. Pčela, ako se i otruje sa zaštitnim sredstvom, ona ugiba, pa
štetna/otrovna supstanca ne dospijeva u košnicu i med.

Postoje i stručnjaci koji tvrde da ni jedan med danas nije čist.
Odnosno, da ne može biti čist zbog zagađenja zraka i kiselih kiša koje
svuda padaju.

Činjenica je da insekticidi ne ubijaju svaku pčelu. Zaštitna sredstva
postupno gube svoju toksičnost i uvjetuju različita subletalna oštećenja.
Takve pčele, koje su oštećen fizički ili kemijski, vraćaju se u košnicu i sa
sobom unose ostatke kemijskih sredstava. Ta kemijska sredstva su štetna
i za čovjeka.

U košnicu ulaze štetne rezidue, odnosno u pčelinje proizvode, i to ne
samo zbog suvremenih agrotehničkih mjera, nego kao i posljedica
zagađivanja u prometu sa teškim metalima (olovo, kadmij) te industrijskih
zagađenja. Lokaciju za pčelinjak i pašu treba odabrati tako da bude na
mjestu koje je dovoljno udaljeno od takvih zagađenja.


Moramo i primijeniti i razmišljati o primjeni onakvih načina rada uz
čiju ćemo pomoć obraniti pčele od bolesti i štetočina i to na takav način da
zdravlje pčelinje zajednice ne bude upitno, te da se u pčelinjim
proizvodima ne nađu nikakve rezidue.


Med proizveden po ekološkim principima pčelarenja nije jednak

komercijalnom medu. Eko-med je on zaista čist i zdraviji, pa postoji

opravdana potreba tržišta za takovim medom.

Page 15

147.1. OSNOVNI PRINCIPI EKO-PČELARENJA

Postoje četiri osnovna principa eko-pčelarenja, a to su:izbor odgovarajućeg mjesta za pčelinjak, odnosno odgovarajući

izbor pčelinje paše

odgovarajuća pčelarska tehnologija

odgovarajuća zdravstvena zaštita pčela bez rizika

propisno rukovanje, obrada i skladištenje pčelinjih proizvodaIzbor pčelinje pašeUspješnost pčelarenja ovisi o odabiru odgovarajuće pčelinje paše. To je

ona pčelinja paša koja pored vlastitih potreba osigurava za pčelinju

zajednicu više nektara i peludi i to po mogućnosti kontinuirano. Kod

eko-pčelarenja uz to je potrebno da pašno područje bude zaštićeno od

kemijskih zagađivača. Takva se područja nalaze u šumama, u zaštićenim

područjima, rezervatima i na zemljištima gdje se uzgaja tzv. zdrava

hrana.Kada pčelar pronađe mjesto za svoj stacionarni ili seleći pčelinjak tada

ga obilježi na zemljopisnoj karti i to pošalje u nadležni državni kontrolni

centar. U centru se zahtjev razmotri te se može prihvatiti pčelarov

prijedlog ili ga se eventualno može zatražiti da potraži bolje mjesto za

ekološko pčelarenje. Moraju biti isključene sve poljoprivredne površine bilo

da su one ratarske, voćarske ili povrtlarske te se mjere odgovarajući

parametri za prepoznavanje opasnosti od prometnog ili industrijskog

zagađenja. Održavanjem i obilježavanjem odgovarajućeg izolacijskog

pojasa (udaljenosti) pčelar se zaštićuje od onečišćenih područja.

Page 28

27

10. ZAKLJUČAK

Način života, prehrana, tjelesna i psihička

iscrpljenost, stresna stanja, onečišćenje okoliša

negativno se odražavaju na otpornost ljudskog

organizma. Prilagodba čovjeka na nov način i dinamiku

života zahtijeva jače izvore kvalitetne energije.

Upravo iz tih razloga visoko je značenje pčelinjih

proizvoda meda, propolisa, matične mliječi i peluda u

medicini i znanosti općenito.

Page 29

28

11. LITERATURA

11.1. Popis knjiga i web stranica


Popis knjiga1. J. Katalinić i sur.: Pčelarstvo. Znanje, Zagreb, 1990.

2. F. Šimić: Naše medonosno bilje. Znanje, Zagreb, 1980.

3. A. Perušić: Pčelinji med. Izdavač, Zagreb, 1959.Popis web stranica1. www.pčelarstvo.hr

2. www.pip.hr

3. www.google.com

11.2. Pravilnici1. Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda. Narodne

novine br. 20/2000.

2. Postupci uzimanja uzoraka meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Narodne novine br. 20/2000.

3. Metode fizikalnih i kemijskih analiza za ispitivanje udovoljavanja

temeljnim zahtjevima kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Narodne novine br. 20/2000.

Similer Documents