Download Elektrik Devreleri 2 - Fatih Üniversitesi Ders Notları PDF

TitleElektrik Devreleri 2 - Fatih Üniversitesi Ders Notları
File Size2.3 MB
Total Pages63
Table of Contents
              EEM 202 Ders1
EEM 202 Ders2
EEM 202 Ders3
            
Document Text Contents
Page 1

EEM 202 Devre Teorisi II

Ünite 9
Sinüsoydal Voltaj ve Akımların Fazör İfadesi ��Fazör tekniği.
�Karmaşık sayılar matematiğinin özeti.
�Empedans, rezistans ve reaktans.
�Seri ve paralel bağlantılar
�Düğüm Analizi Metodu.

Page 2

Bir sinyalin RMS de ğeri

10V

10V−

10

2 t

10V

10V−

10

3 t

[ ]2
0

1
( )'nin RMS değeri= ( )

T

RMSf t f f t dt
T

= ∫

Kural: Voltmetreler ve ampermetreler sadece RMS de ğerleri okur

Page 31

����������
����
������

{ }
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

( ) ( )( )
( )

2 2
2

2 2
0 0 0 0

02 2 22 2
0 0 0 0

022 2

0 0

1 1
Re

2 2 2

1
2 0

2 0

thth
VV x

P I x jy x
x jy x jy x x y y

P x
x x

x x x y y x x y y

P x
y y

y x x y y

= + = =
+ + + + + +


= - + =

¶ + + + + + +


= - + =

¶ + + +

LZ ?

?

LZ x jy

x

y

= +

=

=

*
L thZ⇒ =0y y⇒ = - 0x x⇒ =

Page 62

�������
�����
��

C

1

Cs

LsL

(0)Cv
s

0V

(0)Li
s

0t =

0V
s

R R

( )( ) ( ) ( ) ( ) (0)L L L L L
d

v t L i t V s L sI s i
dt

= « = -

( )( ) ( ) ( ) ( ) (0)C C C C C
d

i t C v t I s C sV s v
dt

= « = -

( ) ( ) ( ) ( )R R R Rv t Ri t V s RI s= « =

0
0

0

st VV e dt
s

¥
- =∫

Page 63

�������
�����
��

{ }

{ }

{ }

{ }

{ }

{ }

{ }

0

0

2 2
0

2 2
0

2 2
0

2 2
0

1
1 1

1

cos( ) cos( )

sin( ) sin( )

cos( ) cos( )
( )

sin( ) sin( )
( )

( ) ( )

st

at at st

st

st

at st

at st

st

L e dt
s

L e e e dt
s a

s
L wt wt e dt

s w

w
L wt wt e dt

s w

s a
L e wt wt e dt

s a w

w
L e wt wt e dt

s a w

L f t f t e

¥
-

¥
- - -

¥
-

¥
-

¥
- -

¥
- -

-

= =

= =
+

= =
+

= =
+

+
= =

+ +

= =
+ +

=

0

dt
¥Similer Documents