Download EN 12201-1 PDF

TitleEN 12201-1
TagsPipe (Fluid Conveyance) Fracture Polyethylene Thermoplastic
File Size123.8 KB
Total Pages22
Document Text Contents
Page 1

Dansk standard
DS/EN 12201-1

1. udgave
2003-05-27
PE-rørsystemer til vandforsyning

– Del 1: Generelt

Plastics piping systems for water supply –
Polyethylene (PE) – Part 1: General

C
O

P
Y

R
IG

H
T

©
D

a
n

is
h

S
ta

n
d

a
rd

s.
N

O
T

F
O

R
C

O
M

M
E

R
C

IA
L

U
S

E
O

R
R

E
P

R
O

D
U

C
T

IO
N

Bestilt af Jane Thygesen til Cowi

Page 2

DS-publikationstyper
Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper.
Typen på denne publikation fremgår af forsiden.

Der kan være tale om:
Dansk standard

• standard, der er udarbejdet på nationalt niveau eller er baseret på et andet lands nationale standard, eller
• standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau og har fået status som dansk standard

DS-information
• publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau og ikke har opnået status som standard, eller
• publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau og ikke har fået status som standard, fx en

teknisk rapport, eller
• europæisk præstandard
DS-håndbog
• samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale

DS-hæfte
• publikation med informativt materiale


Til disse publikationstyper kan endvidere udgives

• tillæg og rettelsesblade

DS-publikationsform
Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis

• fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed)
• godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag)
• elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie)

DS-betegnelse
Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr. fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr.
er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i
hovedstandarden.
DS-betegnelse angives på forsiden.

Overensstemmelse med anden publikation:
Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD

• IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation.
• EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men

præsentationen er ændret.
• NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en

given standard, men udarbejdet på baggrund af denne.
• MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.DS/EN 12201-1
København
DS projekt: 13195
ICS: 83.140.30 91.140.60

Deskriptorer:

vandforsyning,rør,polyethylen,plastrør,rørledninger,generelt


Første del af denne publikations betegnelse er:
DS/EN, hvilket betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard.

Denne publikations overensstemmelse er:

IDT med: EN 12201-1:2003. DS-publikationen er på engelsk.

Der er tilføjet et nationalt anneks, NA, til publikationen.
The publication includes a national annex, NA.

Bestilt af Jane Thygesen til Cowi

Page 11

EN 12201-1:2003 (E)

7

3.1.1.4
outside diameter at any point ( de)
value of the measurement of the outside diameter through its cross-section at any point of the pipe, rounded to the
next greater 0,1 mm

3.1.1.5
mean outside diameter ( dem)
value of the measurement of the outer circumference of the pipe or spigot end of a fitting in any cross section
divided by p (= 3,142), rounded to the next greater 0,1 mm

3.1.1.6
minimum mean outside diameter (d em,min )
minimum value of the outside diameter as specified for a given nominal size

3.1.1.7
maximum mean outside diameter ( dem,max )
maximum value of the outside diameter as specified for a given nominal size

3.1.1.8
out-of-roundness (ovality)
difference between the measured maximum outside diameter and the measured minimum outside diameter in the
same cross-section of the pipe or spigot end of a fitting

3.1.1.9
nominal wall thickness ( en)
numerical designation of the wall thickness of a component, which is a convenient round number, approximately
equal to the manufacturing dimension in millimetres

3.1.1.10
wall thickness at any point ( e)
value of the measurement of the wall thickness at any point around the circumference of a component

3.1.1.11
minimum wall thickness at any point ( emin )
minimum value of the wall thickness at any point around the circumference of a component as specified

3.1.1.12
maximum wall thickness at any point ( emax)
maximum value of the wall thickness at any point around the circumference of a component as specified

3.1.1.13
mean wall thickness ( em)
arithmetic mean of a number of measurements regularly spaced around the circumference of the component in the
same cross section of the component, including the measured minimum and the measured maximum values of the
wall thickness

3.1.1.14
pipe series S
number for pipe designation conforming to ISO 4065 [2]

NOTE The relationship between the pipe series S and the standard dimension ratio SDR is given by the following equation
as specified in ISO 4065 [2].

2

1SDR
S

-
=

3.1.1.15
standard dimension ratio (SDR)
ratio of the nominal outside diameter dn of a pipe to its nominal wall thickness en

Bestilt af Jane Thygesen til Cowi

Page 12

EN 12201-1:2003 (E)

8

3.1.1.16
tolerance
permissible variation of the specified value of a quantity expressed as the difference between the permissible
maximum and permissible minimum values

3.1.2 Terms and definitions related to service conditions

3.1.2.1
nominal pressure (PN)
numerical designation used for reference purposes related to the mechanical characteristics of the component of a
piping system

For plastic piping systems conveying water it corresponds to the maximum continuous operating pressure in bar,
which can be sustained with water at 20 °C, based on the minimum design coefficient

3.1.2.2
maximum operating pressure (MOP)
maximum effective pressure of the fluid in the piping system, expressed in bar, which is allowed in continuous use

It takes into account the physical and the mechanical characteristics of the components of a piping system

NOTE It is calculated using the following equation:

)1SDR(

MRS20
MOP

−×

×
=

C

3.1.2.3
allowable operating pressure (PFA)
maximum hydrostatic pressure that a component is capable of withstanding continuously in service

3.1.3 Terms and definitions related to material characteristics

3.1.3.1
lower confidence limit at 20 °C for 50 years ( σLCL)
quantity, with the dimensions of stress in megapascals, which can be considered as a property of the material, and
represents the 97,5 % lower confidence limit of the mean long-term strength at 20 °C for 50 years with internal
water pressure

3.1.3.2
minimum required strength (MRS)
value of σLCL, rounded down to the next smaller value of the R10 series or of the R20 series depending on the
value of σLCL
NOTE R10 and R20 series are the Renard number series according to ISO 3 and ISO 497 [3].

3.1.3.3
design stress ( σσs)
allowable stress for a given application
It is derived by dividing the MRS by the coefficient C, then rounding to the next lower value in R20 series

It is expressed in megapascals:
C

MRS
S =σ

3.1.3.4
overall service (design) coefficient ( C)
overall coefficient with a value greater than one, which takes into consideration service conditions as well as
properties of the components of a piping system other than those represented in the lower confidence limit

Bestilt af Jane Thygesen til Cowi

Page 21

C
O

P
Y

R
IG

H
T

©
D

a
n

is
h

S
ta

n
d

a
rd

s
.

N
O

T
F

O
R

C
O

M
M

E
R

C
IA

L
U

S
E

O
R

R
E

P
R

O
D

U
C

T
IO

N

Bestilt af Jane Thygesen til Cowi

Similer Documents