Download Esentialul in ecocardiografie - Ginghina PDF

TitleEsentialul in ecocardiografie - Ginghina
File Size10.0 MB
Total Pages248
Table of Contents
              primele pagini.pdf
1. echo normal p.5-22.pdf
2. functia sistolica p.23-38.pdf
3.Functia diastolica p.39-58.pdf
4. Ischemia miocardica p.59-80.pdf
5. stenoze p.81-106.pdf
6. regurgitari p.107-136.pdf
7.Proteze p.137-150.pdf
8. CMD P.151-176.pdf
9. HTP P.177-188.pdf
10. Pericardite P.189-202.pdf
11. DISECTIA DE AORTA p203-210.pdf
12. congenitali.p.211-238.pdf
anexa.pdf
            
Document Text Contents
Page 1ESENţIALUL îN
ECOCARDIOGRAFIE

Carmen Ginghină
Profesor universitar de cardiologie, UMF “Carol Davila“
Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C. C. Iliescu”

Fellow al Societăţii Europene de Cardiologie
Fellow al Colegiului American de Cardiologie

Bogdan A. Popescu
Medic primar cardiolog

Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C. C. Iliescu”
Fellow al Societăţii Europene de Cardiologie

Acreditare europeană în ecocardiografie transtoracică

Ruxandra Jurcuţ
Asistent universitar de cardiologie, UMF “Carol Davila“

Doctorand în cardiologie
Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C. C. Iliescu”

Bucureşti, 2005

Page 2Carmen Ginghină, Bogdan A. Popescu, Ruxandra Jurcuţ
ESEN IALUL IN ECOCARDIOGRAFIE
Colecţia Memento medical®

Copyright © 2005 Antaeus Medical S.R.L.

ISBN 973-87463-0-2

Tehnoredactare: Dr. Cosmin Călin
Coperta colecţiei: Andrei Popescu

Toate drepturile aparţin Editurii Medicale Antaeus.
Reproducerea inegrală sau parţială a textului, tabelelor sau figurilor din acestă carte
este posibilă numai cu acordul prealabil al editurii.
Drepturile de distribuţie în ţară şi străinătate aparţin în exclusivitate editurii.

Editura Medicală Antaeus
Email: [email protected]

/ Carmen Ginghină, Bogdan A.
Popescu, Ruxandra Jurcuţ. - Bucureşti:
Editura Medicală Antaeus, 2005
Bibliogr.
ISBN 973-87463-0-2

I. Popescu, Bogdan
II. Jurcuţ, Ruxandra

616.12-073:534.321.9

Page 124

120

6

120

RM DIN CARDIOMIOPATIA HIPERTROFICĂ OBSTRUCTIVĂ
RM apare prin alterarea mecanismului de închidere a valvelor mitrale ca urmare

a deplasării VMA în sistolă către SiV (systolic anterior motion, SAM), determinând
atât obstrucţie în tractul de golire al VS cât şi RM, a cărei severitate este în general
proporţională cu severitatea obstrucţiei.

Elemente ecografice:
eco 2D şi mod M: aspect de

HVS concentrică sau limitată la SiV
eco 2D dar mai ales mod M: în

sistolă VMA are o mişcare anterioară
către SiV (SAM) (fig.6.20)

Doppler color: turbulenţa în
tractul de golire al VS, simultan RM

Doppler continuu: gradient
subaortic dinamic cu aspect Doppler

tipic în “lamă de sabie”, uneori dificil de
delimitat prin alinierea fasciculului Doppler de semnalul de RM

pot coexista şi anomalii ale valvelor mitrale (2)

 Diferenţierea anvelopelor de RM cu cea dată de obstacolul subaortic: anvelopa
dată de obstacolul subaortic are de obicei vârf mezo/telesistolic (respectă contracţia
izovolumică şi protosistola), în timp ce anvelopa de RM este de obicei simetrică, cu
durată mai mare (holosistolică).

RM ACUTĂ
Se poate caracteriza printr-o discrepanţă între datele ecografice şi starea clinică

a pacientului.
2D: cavităţi de dimensiuni normale (dacă nu existau afecţiuni cardiace anterior

instalării RM acute)
Doppler color: jet de dimensiuni variabile, adesea mic, situat în vecinătatea

valvelor
Doppler continuu: egalizarea rapidă a presiunilor din cele 2 cavităţi (VS-AS)
inversarea sistolică a fluxului venos pulmonar în cazul unui flux de RM aparent

mic la Doppler color [4]Fig. 6.20. Evaluare mod M color a RM în prezenţa SAM
(săgeată) la un pacient cu CMH obstructivă.

Page 125

121

6

121

Indicaţii ACC/AHA de tratament chirurgical în regurgitarea mitrală severă
nonischemică [11]
Indicaţia clasa
RM acută simptomatică în care este probabilă reuşita reparării chirurgicale a valvei i
Pacienţi cu simptome funcţionale cls ii-iV NYHA cu funcţie normală de VS ( fE>60%
şi diametru telesistolic VS < 45mm) i

Pacienţi simptomatici sau asimptomatici cu disfuncţie VS uşoară, fE 50-60% şi
diametru telesistolic al VS 45-50 mm i

Pacienţi simptomatici sau asimptomatici cu disfuncţie VS moderată, fE 30-50% şi
diametru telesistolic al VS 50-55 mm i

Pacienţi asimptomatici cu funcţie VS normală şi fibrilaţie atrială iia
Pacienţi asimptomatici cu funcţie VS normală si HTP
(presiune pulmonară>50mmHg în repaus sau >60 mmHg la efort) iia

Pacienţi asimptomatici cu fE 50-60% şi diametru telesistolic VS <45mm şi pacienţi
asimptomatici cu fE > 60% şi diametru telesistolic al VS de 45-55 mm iia

Pacienţi cu disfuncţie severă VS ( fE<30% şi/sau diametru telesistolic VS >55 mm)
la care prezervarea cordajelor este posibilă iia

Pacienţi asimptomatici cu RM cronică şi funcţie normală de ventricul stang la care
plastia chirurgicală a valvei mitrale este posibilă iib

Pacienţi cu prolaps de valvă mitrală şi funcţie VS normală care au aritmii ventriculare
recurente în pofida tratamentului medical iib

Pacienţi asimptomatici cu funcţie normală VS la care există dubii asupra posibilităţii
plastiei chirurgicale iii

REGURGITAREA AORTICĂ
Regurgitarea aortică (RA) poate fi efectul unor modificări ale cuspelor aortice, ale

inelului sau ale aortei ascendente, modificări congenitale sau dobândite.
Modificare inel aortic Modificare cuspe aortice
Dilatare inel

Boala aortică anulo-ectaziantă
Disecţie de aortă
Boala de tesut conjunctiv (Marfan, Ehlers-

Danlos)
HTA veche

Congenitală
Bicuspidia
Atrezia uneia dintre cuspele aortice

Dobândită
Reumatismală
Degenerativă
Endocardita infecţioasă
Prolaps
Traumatică

Secţiuni recomandate:
parasternal ax lung
ax scurt la baza marilor vase
apical 5 camere
apical 3 camere

Page 247

243243

A, arie
Am
AD, atriu drept

D, diametru

DSA, defect septal atrial
DSV, defect septal ventricular

Em

FOP, foramen ovale patent

IMIV, interval mecanic interventricular
IP, indice de permeabilitate

PAD, presiunea din atriul drept

Qp, debit pulmonar

ABREVIERI

Page 248

244 244

Qs, debit sistemic

Sb, sensibilitate
SIA, sept interatrial
SIV, sept interventricular

TDE, timp de decelerare al undei E

VD, ventricul drept
VM, valve mitrale

VMB, valvuloplastie mitrala cu balon

VTr, valve tricuspide

Similer Documents