Download Eugen Nicolae Gisca DUHUL OMULUI 2 PDF

TitleEugen Nicolae Gisca DUHUL OMULUI 2
File Size333.1 KB
Total Pages40
Table of Contents
              SCURTĂ ISTORIE A LUMILOR LUI DUMNEZEU
	ISTORIA LUMII SPIRITULUI
	ISTORIA DUHULUI
		Duhul lui Dumnezeu
	Planul lui Dumnezeu cu omul
		Aducerea omului în lumea şcoală a duhurilor
		Aducerea omului din lumea spiritelor
		Păcatul originar
		ALCĂTUIREA DUHULUI
		Duhurile foarte vechi
		Trupul duhului
		Sângele personal al duhului
		Sângele tuturor duhurilor din lumile duhurilor
		Puterile dumnezeieşti ale duhului
            
Document Text Contents
Page 21

Ce este duhul?

cuvânt şi purtare în duh. Putem afirma că în momentul desăvârşirii spiritului în duh,
omul devine o „sine spirituală”. Acest lucru înseamnă că duhul va fi desăvârşit precum
este spiritul. Spiritul duhului este poziţionat în mijlocul trupului duh.

Spiritul tuturor spiritelor (amintirile tuturor duhurilor)
(vezi desen 8)

Acest centru energetic este aşezat la majoritatea duhurilor în dreptul buricului
trupului fizic. În acest centru energetic sunt aşezate toate amintirile experienţelor omului
respectiv, de când a fost el creat pentru întâia oară de Dumnezeu (amintirea a toate). Tot
aici sunt experienţele personale ale tuturor oamenilor, ale tuturor fiinţelor îngereşti şi cele
ale creaţiilor, din toate lumile până în momentul în care a ajuns omul în lumea şi în trupul
specific acestei lumi. Acest centru energetic este mai mare la oamenii mai vechi şi mai
mic la oamenii creaţi de curând. Atât spiritul duhului cât şi spiritul tuturor duhurilor pot fi
de mărimea unui pepene sau pot depăşi ca diametru sute de metri. Ca şi în cazul
spiritului, dacă s-ar inventa cumva vreo cheiţă cu care să deschizi acest centru, să-l
accesezi cumva, orice om ar putea viziona după bunul plac toate istoriile lumilor şi
fiinţelor create de Dumnezeu, de la începutul creării sale. Atât spiritul duhului cât şi
spiritul tuturor spiritelor, se prezintă ca doi aştri strălucitoari, ce emit energii de gând, de
cuvânt, de purtare şi de lumină. Fiind desăvârşit, spiritul emite o strălucire argintie cu
reflexe aurii, dar şi sunete şi miresme minunate.

Pecetea apostolică (vezi desen 7)

Pecetea apostolică este un centru energetic specific duhului. Există duhuri care au
în spirit aceeaşi pecete apostolică, însă specifică lor. Duhurile apostolice sunt oamenii
care apreciază Planul lui Dumnezeu cu oamenii şi îi ajută pe semenii lor să se
desăvârşească mai repede. Totodată aceste duhuri apostolice îşi abandonează evoluţia lor
pentru a-i întoarce la Dumnezeu pe semenii lor „rătăciţi,” zeii, precum şi pe ajutoarele lor
îngerii şi spiritele naturii căzute. Unele din aceste duhuri apostolice au fost ei înşişi în
această postură. Aceste duhuri se află într-un număr foarte mare printre noi. Ei sunt foarte
înţelepţi deoarece au duh sfânt (lumină) în ei într-o proporţie mult mai mare decât
celelalte duhuri. Ei reuşesc întotdeauna să-i convingă şi să-i facă să înţeleagă pe semenii
lor, că atunci când îşi folosesc greşit şi distructiv puterile lor de gând, cuvânt şi purtare,
nu fac altceva decât să-şi distrugă familiile, semenii şi automat creaţia lui Dumnezeu.
Apostolii duhuri arată oamenilor că întunericul din duhurile lor îi distruge şi pe ei
deoarece se manifestă distructiv. Duhurile apostolice atrag pe semenii lor înspre biserici.
Acolo aceste duhuri întunecate şi pline de boli şi de suferinţe găsesc repede alinare,
pentru că energiile lor murdare de gândurile, cuvintele şi purtările lor greşite sunt repede
„spălate” de energiile de gând, cuvânt şi purtare pline de lumină care sunt prezente tot
timpul în aceste temple ale Domnului. Duhurile apostolice sunt pretutindeni, atât în
rândul slujitorilor lui Dumnezeu în biserică, cât şi în lume. Ei sunt curaţi cu gândul,
iubitori şi îndelung răbdători. Cuvintele şi purtările lor faţă de familie şi de semeni sunt
pline de lumină. Duhurile apostolice din lume sunt marii vizionari, clarvăzători şi

21

Similer Documents