Download evaluare fierar betonist PDF

Titleevaluare fierar betonist
File Size155.9 KB
Total Pages21
Table of Contents
              Omisiuni
            
Document Text Contents
Page 20

6. Electrocutare prin atingere
directa/indirecta la contactul
accidental cu suprafetele metalice
ale masinilor aflate sub tensiune sau
in cazul cablurilor cu izolatie
deteriorata (F34)

 inspectii periodice ale echipamentelor electrice
 conectarea fiecarui utilaj la sistemul de impamantare
 verificarea periodica a rezistentei de dispersie a sistemului de impamantare
 interzicerea folosirii de improvizatii in circuitele electrice
 orice defectiune de natura electrica se va remedia numai de catre personal autorizat

(electrician)

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU

Similer Documents