Download FUZÛLÎ VE TÜRKÇE DIVANI'NDAN SEÇMELER PDF

TitleFUZÛLÎ VE TÜRKÇE DIVANI'NDAN SEÇMELER
File Size777.2 KB
Total Pages200
Document Text Contents
Page 1

KÜLTÜR BAKANLIĞI
YAYINLARI/675 Türk Klasikleri Dizisi/ m

FUZÛLÎ

VE

TÜRKÇE DIVANI'NDAN

SEÇMELER

Prof.Dr. Hasibe MAZIOĞLU

<

Page 2

O Kflltttr Bakanlığı, 1992-
ANKARA

ISBN 975-17-1108-8

Kapak Düzeni/Ümit SARIASLAN

Yayımlar Dairesi Başkanlığının
26.10.1992 tarih ve 928.0-2216 sayılı makam

onayı
gereğince İkinci defa tıpkıbasım olarak

8000 adet bastırılmıştır.

İnsanlığın geçirdiği büyük dönüşümlerin,
elde ettiği değerlerin arkasında iki kavram yer
almaktadır. "KİTAP" ve "OKUMA".

Hangi alanda olursa olsun somut, yapıcı,
ulusal ve evrensel özelliklere sahip olumlu
sonuçların elde edilmesi ancak düşüncenin
üretilmesiyle olanaklıdır.

20. yüzyılı geride bırakmamıza çok az bir
sürenin kaldığı günümüzde, bu iki kavram
görselliğin sınır tanımaz etkinliği ve gücü ile
savaş verir haldedir.- Ne var ki iletişimin
teknolojik gelişmelerle değişen türleri yanında
bu iki kavram, insanlara özgü haz duygusu
nedeniyle özelliğini ve önemini her zaman
koruyacaktır.

Dün olduğu gibi, bugün/de gelecekte de
"OKUMAK" ve "YAZMAK" insanoğlunun günlük
davranışları arasında yer alacak, insanlar
düşünce üretip kendilerini yenileme çabasından
vazgeçmeyeceklerdir.

Bütün iyi niyetimiz ve çabalarımıza rağmen
yazılı bilgi, yazılı kültür birikimi, görsel bilgi
edinme yollarının çoğalmasıyla önemli dar
boğazlara itilmektedir. Özellikle televizyonun
elinde bulundurduğu kolay erişilebilirlik gücü
zaten okuma ve yazma alışkanlığı az olan
insanımız için, çok önemli bu iki kavram
açısından tehlike gibi görünmektedir. Karamsar
olmamıza gerek yok. Aynı televizyon sinema
sanatının da gerilemesine neden olmadı mı?
Üstelik bu "olumsuz" gelişmeler okuma
alışkanlığını yaygın, yazılı kültür birikiminin
geniş olduğu Batılı toplumlarda da yaşanmıştır,
yaşanmaktadır.

Soruna özellikle bu açıdan bakılırsa,
Türkiye'nin karşısında duran çıkmazın, ya da
aşılması gereken engelin biraz daha farklı
olduğu görülebilir. O da, Batının yazılı kültür
birikimini belli bir düzeye getirdikten sonra
görsel kültüre onun zorlamasıyla geçtiği şu
sıralarda, Türkiye'nin aynı olguyu, yazılı
kültürünü henüz oluşturmadan yaşamaya
başlamış olmasıdır.

Asıl üstünde düşünülmesi gereken, asıl
çözüm bulunması gereken sorun budur...

Böyle bir çözüm arayışı hiç kuşkusuz,

Page 100

a
y
r
a
n

o
l
u
p

k
e
n
d
i
h
a
y
r
a
n
l
ı
ğ
ı
n
ı
b
i
l
m
e
z
.

7
.
D
o
st
,

ha
sta
Fu

lî'
ye

ş
m
an
ın


yl
e
ce
fa
ey
liy
or.
(D
os
t)
ne
-
ka
da
r
sa
f,

ş
m
an
n

b
ü
h
t
a
n

o
l
d

u
ğ
u
n
u
bi
l
m
iy
or
.

131

Similer Documents