Download Genel Fizik 1- Prof. Dr. Mustafa POLAT Ders Notları PDF

TitleGenel Fizik 1- Prof. Dr. Mustafa POLAT Ders Notları
File Size6.2 MB
Total Pages328
Table of Contents
              Kapak.pdf
Blm-OK-01
Blm-OK-02
Blm-OK-03
Blm-OK-04
Blm-OK-05
Blm-OK-06
Blm-OK-07
Blm-OK-08
Blm-OK-09
Blm-OK-10
Blm-OK-11
Blm-OK-12
Kaynaklar
            
Document Text Contents
Page 1

GENEL FİZİK I
DERS NOTLARI

Hazırlayanlar:

Prof. Dr. Mustafa POLAT
Prof Dr Leyla TATAR YILDIRIMProf. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM

20122012

Page 2

BÖLÜM-1
Ölçme

Bu bölüm kapsamında aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır:

 Bir fiziksel niceliğin ölçülmesiğ ç

 Birimler, birim sistemleri

 Mekanikte temel birimler

 Birim dönüşümleri

 Ölçümlerdeki duyarlılık

(1-1)
DR

. M
US

TA
FA

PO
LA

T v
e D

R.
LE

YL
A Y

ILD
IRI

M

Page 164

Kütlesi 0.1 kg olan bir blok hava-rayı üzerinde yay sabiti 20 N/m
olan yatay bir yaya bağlıdır Blok denge noktasından sağa doğru 1 5 m/s hızla geçiyor

k =Örnek :
olan yatay bir yaya bağlıdır. Blok denge noktasından sağa doğru 1.5 m/s hızla geçiyor.

) Hava-rayı sürtünmesiz ise, blok ne a kadar sağa gidebilir?
) Hava-rayı sürtünmeli ise ( 0 47) blok ne kadar sağa gidebilir?b =) Hava rayı sürtünmeli ise ( 0.47), blok ne kadar sağa gidebilir?kb 

2 2 2 21 1 1 1)W k k2 2 2 2

2 2

)
2 2 2 2

1 1 0 1

yay i m s ia W = kx kx mv mv

m

   

 

2 21 1 0.1 = = (1.5) = 0.106 m
2 2 20m i m i

m
kx = mv x v

k


 ) sürtünme kuvvetinin yaptığı iş.f k m k mb W = f x = mg x  

2 21 1 İ2 2

2 2

1 1
İş-kinetik enerji teorimi

2 2
1 1

0 1 (1 ) 20 0 4 0 1 9 8

yay f i m k mK W W mv kx mgx        

2 2

2

1 1
0.1 (1.5) 20 0.47 0.1 9.8

2 2
10 0.461 0.113 = 0 0.086 m 8.6 cm

m mv x x

x x x =

      

  

(7-22)

10 0.461 0.113 0 0.086 m 8.6 cmm m mx x xDR
. M

US
TA

FA
PO

LA
T v

e D
R.

LE
YL

A Y
ILD

IRI
M

Page 165

Salıncağa binmiş ağırlığındaki bir çocuğu,
i l dü l k d (b d k

w


Örnek :

0ipler düşeyle açısı yapana kadar (burada çocuk
durgundur) yatay bir kuvvetiyle ittiğinizi düşünün.FBunun için uygulamanız gereken kuvveti, sıfırdan
başlayarak çocuk dengeye gelene kadar belirli bir maksimum değere kadarş y ç g y g ğ
artırmanız gerekir. Uyguladığınız kuvvetinin yaptığı işi bulunuz.F

Denge durumunda : = sin 0 ; sin
= cos 0 ; / cos

xF F T F = T

F T w T w

 

 

 

 

  = cos 0 ; / cosy

ağırlık

F T w T w   


0 0

0 0

tan = ( ) cos sin
dl

F = w W F dl F Rd wR d
 

         


  0
0 0

00
cos 1 cosW = wR wR


   

(7-23)
DR

. M
US

TA
FA

PO
LA

T v
e D

R.
LE

YL
A Y

ILD
IRI

M

Page 327

Üniversite Fiziği (Yardımcı Kitap)
(Hugh D. YOUNG ve Roger A. FREEDMAN)

Page 328

Fen ve Mühendislik İçin FİZİK (Yardımcı Kitap)
(Raymond A. SERWAY ve John W. JEWETT)

Similer Documents