Download Geo5 Inzenjerski Prirucnici Ip1 PDF

TitleGeo5 Inzenjerski Prirucnici Ip1
File Size5.2 MB
Total Pages83
Document Text Contents
Page 2

Inženjerski priručnici za GEO5 programe

1. Analiza postavka i postavke administratora ......................................................................... 3

2. Dimenzioniranje konzolnih potpornih konstrukcija - Projektiranje Konzolnog zida ............ 9

3. Provjera gravitacijskoga zida .............................................................................................. 19

4. Dimenzioniranje ne sidrenih potpornih konstrukcija ......................................................... 27

5. Dimenzioniranje sidrenih potpornih konstrukcija .............................................................. 33

6. Provjera potpornih zida s jednim redom sidra ................................................................... 36

7. Provjera više sidrenog zida ................................................................................................. 44

8. Analiza stabilnosti kosina .................................................................................................... 53

9. Stabilnost kosine s potpornimi zidovi ................................................................................. 60

10. Dimenzioniranje geometrije proširenog temelja ............................................................. 67

11. Slijeganje proširenog temelja ........................................................................................... 72

12. Analiza konsolidacije ispod nasipa .................................................................................... 76

Page 41

www.geosoftware.com.hr 40 Inženjerski priručnik˝Sidra˝


Napomena: krutosti sidara su uzeti u obzir za sve slijedeće faze izgradnje. Zbog deformacija kod
izgradnje sile u sidrima se mijenjaju. ( više informacija u POMOĆ F1)

Mi ne promijenimo ni jednog unosa podataka. Sara izvršimo analizu da vidimo maksimalne unutarnje
sile i maksimalne pomake sidrene konstrukcije.˝Analiza˝
˝Analiza ( unutarnje sile)˝http://www.geosoftware.com.hr/

Page 42

www.geosoftware.com.hr 41 Inženjerski priručnik��Analiza �t faza konstrukcije 2 ( Deformacije i tlak na konstrukciji)


Kontrola materijala i poprečnog presjeka:

Maksimalan moment iza konstrukcije je 116,03 kN/m
Pilot VL 503 ( 500 x 340 x 9,7 mm), kvalitete čelika S 270 GP je zadovoljavajući.
( Dozvoljen moment = Mu = 224,0 kN/m > Mmax = 116,0 kNm/m)
Maksimalna pomak konstrukcije je 30,1 mm, koji je isto zadovoljavajući.

http://www.geosoftware.com.hr/

Page 82

www.geosoftware.com.hr 81 Inženjerski priručnik�����v���o�]�Ì�����t �(���Ì�����l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i�����ñ���~���•�À���µ�l�µ�‰�v�}���•�o�]�i���P���v�i���•��Ako nas zanima slijeganje nasipa nakon izgradnje, prebaciti ćemo rezultate iz 3 in 4 faze ( gumb

˝Vrijednosti˝) u odnosu na fazu 2, koja oduzima odgovarajuće vrijednosti slijeganja.
�����v���o�]������t Slijeganje ( razlike u odnosu na prethodne faze)��

http://www.geosoftware.com.hr/

Page 83

www.geosoftware.com.hr 82 Inženjerski priručnik


Zaključak:

Slijeganje nasipa ( ispod središta) u roku od godine dana od njegove izgradnje je 84.5 mm ( 113.7 –

29.2) i nakon deset godina 282.5 mm ( = 311.7 – 29.2).http://www.geosoftware.com.hr/

Similer Documents