Download Grigoria-Grabovoi-SVJETLO-VJEČNOSTI.pdf PDF

TitleGrigoria-Grabovoi-SVJETLO-VJEČNOSTI.pdf
File Size1.8 MB
Total Pages58
Table of Contents
              SVJETLO VJEČNOSTI - Centar za duhovne tehnologije (1)
Obnavljanje kraljeznice
            
Document Text Contents
Page 1

S V J E T L O V J E Č N O S T I
Centar za duhovne tehnologije
Ljubica Jelača Renner - Einoederstr. 22c, 94036 Passau/Deutschland

Tel. 0049/8519665385, [email protected], www.vastuveda.euMetode prema učenju Grigoria Grabovoia o
"Univerzalnom spasenju i harmoničnom razvoju"

(Temeljna skripta, znanstveni stav 2011)
Svet Zentrum i Svetlana Smirnova. Sva prava zadržana!
[email protected]/www.svet-centre.eumailto:[email protected]
mailto:[email protected]/www.svet-centre.eu

Page 2

2

Program seminara:
Grigori Grabovoi "Čovjek"

SVET - O Učenju Grigoria Grabovoia

Vježbe koncentracije za svaki dan


-
- za normiranje dogadjaja
-Normiranje regionalne situacije
-
koncentracije na brojeve"
-Tehnologije za podmladjivanje
Upravljanje dogadjajima uz pomoć zvučnih valova

Metode upravljanja realnošću, bazirane na bojama elemenata percepcije

Rad sa sferom i drugim geometrijskim oblicima

-
-Upravljanje do
-Stvaranje Stanice Spasitelja
-
-Ozon
-Sustav: Kocka- -kocka
-Rad sa probavnim sustavom
-Obnavljanje parnih organa- -

-

-Tehnologija sa 4 Sfere

-Rad sa Svjetlom Stvoritelja

-

-

-Metoda

-Upravljanje dogadjajima putem broja 8

-Koncentracija na dijelove tijela

-

Page 29

29�<���l�}���u�}�Î���u�}���Œ�����]�š�]���•���‰�}���Œ�µ���i���u���•�š�À���Œ���o�����l�����]�v�(�}�Œ�u�����]�i���M

�D�}�Î���u�}���µ�Ì���š�]�����]�o�}���l�}�i�µ���]�v�(�}�Œ�u�����]�i�µ�V���}�À���i���������u�}���v�����‰�Œ�]�u�i���Œ�µ�����‰�]�����u�]�i����
gripe pokazati kako se informacije transformiraju:

Najprije idemo na makro �t �Œ���Ì�]�v�µ�U���i���Œ�����}�À�i���l���µ���À���Ì�]���•�����š�}�u�����}�o���“���µ��
predstavlja makro �t razinu (gripa je kolektivni fenomen). Kako informacija
�i�����v�����v���v�}�Œ�u���o�v�����~�•�������•�‰���l�š�����^�š�À���Œ���o���“�š�À���•���•�]�š�µ�����]�i���U���µ���}�À�}�u���•�o�µ�����i�µ��
epi�����u�]�i�����P�Œ�]�‰���U�����}�À�i���l�����v����bi sabila, idemo na makro �t razinu, dakle izvan
5metara �t Sfere Svijesti.

���}�À�i���l���i�����v�����u���l�Œ�}���t �Œ���Ì�]�v�]���À�����]���]���i�����]�X���K�v���P�o���������•���‰�}�Ì�]���]�i�����u���l�Œ�}���t razine na
mikro �t �Œ���Ì�]�v�µ���]���]�•�š�}�À�Œ���u���v�}���i�����À���v���c�}�‰���•�v�����Ì�}�v���^�����‰�]�����u�]�i�����P�Œ�]�‰���X

Da bismo dospjeli na makro �t razinu, izgovaramo (mentalno):

�c�:�����]�����u���v�����u���l�Œ�}���t �Œ���Ì�]�v�µ�^�X

�D�]���‰�}���]�v�i���u�}���‰�Œ�]�‰�Œ���u���š�]���~�‰���Œ���]�‰�]�Œ���š�]�•���‰�}���Œ�µ���i�����‰�Œ�}�u�i���v���U���l�}�i�����i����odgovorno
za anomaliju. Nalazi se izmedju jednog segmenta na vanjskoj strani 1 metar

�t Sfere i segmenta na unutra�“�v�i�}�i���•�š�Œ���v�]���ñ���u���š���Œ�����t Sfere. Mi izgovaramo:

�c�:�����À�]���]�u���•���P�u���v�š�U���l�}�i�]���i�����}���P�}�À�}�Œ���v���Ì�����]�v�(�}�Œ�u�����]�i�µ�����v�}�u���o�]�i���U���v�����À���v�i�•�l�}�i��
strani 1 metar �t �^�(���Œ���^�X

�D�]�•���}�v�}���u���Œ�l�]�Œ���u�}���~�}���]�o�i���Î�]�u�}�•���}�À���i���•���P�u���v�š���]���P�}�À�}�Œ�]�u�}�������o�i���W

�c�:�����À�]���]�u���•���P�u���v�š�U���l�}�i�]���i�����}���P�}�À�}�Œ���v���Ì�����]�v�(�}�Œ�u����iju o anomaliji, na

Page 30

30

�µ�v�µ�š�Œ���“�v�i�}�i���•�š�Œ���v�]���ñ���u���š���Œ�����^�(���Œ���^�W

�D�]�•���}�v�}���u���Œ�l�]�Œ���u�}���~�}���]�o�i���Î�]�u�}���•���}�À���i���•���P�u���v�š�U���‰�}�À���Î���u�}���}�������•���P�u���v�š�����]��
�Ì���‰�������š�]�u�}���~�]�v�(�}�Œ�u�����]�i�•�l�}�•���‰�}���Œ�µ���i�����•�v���l�}�u���<�Œ�]�•�š���U���•�o�}�À�}�u���y�U���l�}�i����
�•�]�u���}�o�]�Ì�]�Œ�������]�i���P�}�v���o�v�µ���•�]�u���š�Œ�]�i�µ���µ���•�u�]�•�o�µ���^�š�À���Œ���o���“�š�À�����~�^�o�X���ð�•��ili unesemo
�Œ�]�i�������c�E�K�Z�D���^���v�����š�}���‰�}���Œ�µ���i�����~�^�o�X���ñ�•�X���/�•�š�}�À�Œ���u���v�}���}�•�À�i���š�o�]�u�}���‰�}���Œ�µ���i�����•����
srebrno �t bijelim Svjetlom.

�E�����š���l���À���v�����]�v smo fiksirali p�}���Œ�µ���i�����•�š�À���Œ���o�����l�����]�v�(�}�Œ�u�����]�i���U���•���Î���o�]��
�]�v�(�}�Œ�u�����]�i�����•���š�}�P���‰�}���Œ�µ���i�����]���•�À�����c�v���v�}�Œ�u���o�v���^���š�Œ���v�•�(�}�Œ�u�]�Œ���o�]���µ���]�v�(�}�Œ�u�����]�ie
koje odgovaraju Normi Stvoritelja.

�•���š�]�u���}���Œ�����]�u�}���À�Œ�]�i���u�����]�������š�µ�u���]���‰�}�“���o�i���u�}���‰�}�Ì�]�š�]�À�v�����]�v�(�}�Œ�u�����]�i�����µ��
�����•�l�}�v�����v�}�•�š�X���d���l�}���•�u�}���(�]�l�•�]�Œ���o�]���u�}�u���v���š�U���}�����l�}�i���P���•�����}�À�����]�v�(�}�Œ�u�����]�i�����‰�}���]�v�i����
�“�]�Œ�]�š�]���µ���^�À�]�i���š�X

Time smo promijenili informacije o epidemije gripe na makro �t razini!

Similer Documents