Download Holly Black - Curajul - 2 PDF

TitleHolly Black - Curajul - 2
File Size762.1 KB
Total Pages114
Document Text Contents
Page 114

Val lu sabia şi se aşez în leag nul de lâng el, tr gându-şi piciorul prin z pad şiă ă ă ă ă ă ă
transformând-o în mocirl .ă

— sta da cadou!Ă
El zâmbi, aparent mul umit.ţ
— Sper ca vei continua s ma înve i s o folosesc.ă ţ ă
Zâmbetul lui se l rgi.ă
— Sigur. Nu trebuie decât s -mi spui când.ă
— M gândeam s m înscriu la New York University. Lui Ruth îi place departamentulă ă ă

lor de film şi au şi o echip de scrim . Ştiu ca nu e tocmai genul de lupt pe care l-amă ă ă
înv at de la tine, dar nu ştiu, m gândeam c nu are cum s fie complet diferit. Şi maiăţ ă ă ă
e şi lacrosse.

— Ai veni în New York?
— Sigur.
Val se uit iar la picioarele ei murdare.ă
— Trebuie s termin şcoala. Am primit toate mesajele tale.ă
Îşi sim ea obrajii fierbin i şi d du vina pe frig. M întrebam dac exist posibilitateaţ ţ ă ă ă ă

s - i trimit şi eu.ă ţ
— Te deranjeaz p s rile?ă ă ă
— Nu. Corbul pe care mi l-ai trimis era frumos, deşi cred c nu m-a pl cut.ă ă
— O s -i cer viitorului meu mesager s aştepte r spunsul t u.ă ă ă ă
Numai cu pu in timp înainte, ea putea fi acel mesager.ţ
— Ai auzit ceva de Mabry? Ce spune lumea?
— Zvonuri de la cur i spun c Mabry era un fel de agent dublu, dar fiecare curte oţ ă

reneagâ. Exila ii din oraş ştiu c ea a fost cea care otr vea - Curtea Luminoas pare sţ ă ă ă ă
afirme c ucidea la ordinele Cur ii Nop ii - dar pân acum nu a fost asociat cu Dave.ă ţ ţ ă ă
Din nefericire, m tem c timpul va dezv lui amestecul lui.ă ă ă

— Şi apoi?
— Noi suntem un popor capricios, nestatornic. Capriciile vor decide soarta lui, nu vreo

idee de-a muritorilor despre dreptate.
— Şi te vei întoarce la Curtea Luminoas ? Vreau s spun, acum c ştii adev rulă ă ă ă

despre moartea lui Tamson, nu exist nici un motiv pentru care s mai r mâi în exil.ă ă ă
Ravus dadu din cap.
— Nu mai e nimic pentru mine acolo. Silarial împarte moartea prea repede.
Întinse o mân înm nuşat şi-i opri leag nul.ă ă ă ă
— Aş r mâne al turi de tine, pentru toat via a.ă ă ă ţ
— „Dus într-o suflare de zân “, cit ea.ă ă
Degetele lui îmbr cate în piele îi mângâiar p rul scurt şi se oprir asupra obrazuluiă ă ă ă

ei.
— Pot s -mi in respira ia.ă ţ ţ

Similer Documents