Download In-cautarea-unitatii-1994-Joseph-Mitsuo-Kitagawa.pdf PDF

TitleIn-cautarea-unitatii-1994-Joseph-Mitsuo-Kitagawa.pdf
File Size4.3 MB
Total Pages340
Table of Contents
              Prefaţă
Introducere
1. O concepţie despre unitate
2. Concepţiile ebraice, greco-romane şi creştine
3. Concepţii din Răsărit, din Apus şi din islam
4. Întîlniri între popoare, civilizaţii şi religii
5. În cautarea unei noi sinteze
Răspuns autorului
Note
Bibliografie
Indice
Cuprins
            
Document Text Contents
Page 170

168 tN CAUTAREA UNITAŢII

(202 a. Chr.-220 p. Chr.). Yang-ti a re făcut şi extins Marele
Zid şi a ameliorat la nivel naţional sistemul principal de
irigaţii, uşurînd astfel viaţa administrativă, economică şi de
apărare a naţiunii.

Dinastia T'ang (61 8-907) a îmbunătăţÎt foarte mult struc­
tura de conducere moştenită de la dinastia Sui, a întărit sis ­
temul militar şi a dezvoltat versiunea chineză de oecumene,
în vastul său imperiu ce se întindea de la Marea Chinei pînă
la bazinul rîului Tarim. Sub conducerea dinastiei T'ang,
China a fost una din cele mai avansate naţÎuni din lume.
Cultura ei era neobişnuit de cosmopolită, cu studenţi,
negustori şi oameni religioşi care parcurgeau drumurile te­
restre sau maritime dintre China şi Europa, Persia, India,
Indonezia, Coreea şi Japonia. Corpul de conducere al dinas­
tiei T'ang era alcătuit din descendenţi ai lui Lao zi, dar
cîrmuirea îngăduia orice tradiţie religioasă, din interior sau
din exterior, inclusiv islamul, iudaismul, creştinismul nesto­
rian, zoroastrismul, maniheismul şi hinduismul. Cel care se
impunea cel mai mult era budismul.

China dinastiei T' ang a fost în mare măsură influenţată
de budismul tantric, numit Chen-yen sau "Secta Adevăratu­
lui Cuvînt" . Acest budism tantric a fost transmis prin
Subhakarasirpha (mort în 735), Vajrabodhi (mort în 723) şi
Amoghavajra sau Pu-k'ung (705-774). Acesta din urmă a
fost preceptorul a trei monarhi succesivi din dinastia T'ang
şi traducător a mai bine de o sută de texte budiste. Budismul
Chen-yen, care a înflorit în Japonia, a fost sortit să dispară
ca şcoală distinctă în China , dar riturile sale pentru strămoşi
au devenit trăsăturile esenţiale ale religiei populare şi au fost
copiate mai tîrziu de grupurile ezoterice daoiste. în timpul
perioadei T'ang, s-au consolidat alte două şcoli budiste -
Ch'an (Zen) şi Pămîntul Pur. Tradiţia principală a budismu­
lui din China a fost alcătuită din combinarea acestor şcoli.
Budismul T'ang a mai dat şi pe celebrul călător Hsiiantsang
(602-664), care a scris o relatare a călătoriei sale în Asia
Centrală şi India. Traducerea făcută de el din textele budiste

Similer Documents