Download infiintarea unei plantatii de mar PDF

Titleinfiintarea unei plantatii de mar
File Size1.0 MB
Total Pages29
Document Text Contents
Page 2

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂUNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂVETERINARĂ

„Ion Ionescu de la Brad Ia!"„Ion Ionescu de la Brad Ia!"
##ACUACULLTTAATETEA A DE DE $O$ORTICURTICULLTURTURĂĂ

ÎnÎnfifiinin aarreea a i i înîntrtree ininerereea a ununei ei plplaantntaa iiiiț ț ș ș ț ț țț
pomicopomicole suple superinterintensive ensive de măr de măr cu supcu suprafarafa a dea dețț

9 ha9 ha

Coordona&or'Coordona&or'
%ro() un"*) dr) M"+a" ISTRATE%ro() un"*) dr) M"+a" ISTRATE

S&uden&'S&uden&'
%ER,U Ionel%ER,U Ionel

IaIa iișș
20152015

Similer Documents