Download Informatika Za Drugi Razred Gimnazije PDF

TitleInformatika Za Drugi Razred Gimnazije
File Size25.2 MB
Total Pages198
Document Text Contents
Page 2

!"


U V O D .......................................................................................................................................................................16

U V O DN O PO G L AV LJE : N A ............................................................17
...............................................................................................................17

1) Odgovornost primaoca informacije .............................................................................................................................. 17
2. Mo ...............................................................................................19

PO G L AV LJE 1. RJE AVA NJE PR OB L E M A I K O MPJU T E R .............................................................................20
DIO 1. IVOT I INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ...........................................................................................................20

2) Razvoj mobilnog telefona ............................................................................................................................................ 20
3) Razvoj TV-a ............................................................................................................................................................. 21

2. Karakteristike kompjutera ............................................................................................................................21
1) ........................................................................................................................ 21
2) Nedostaci ................................................................................................................................................................. 24
3) ...................................................................................................................... 25

DIO 2. R KOMPJUTERA .......................................................................................28
2) .................................................................................................................................. 29

2. .................................................................................................................30
PO G L AV LJE 2. PR E DSTAV LJA NJE IN F O R M A C IJA I K O MPJU T E R .............................................................34

DIO 1. KAKO PREDSTAVITI INFORMACIJE U KOMPJUTERU ........................................................................................34
1. Analogno i digitalno ....................................................................................................................................34

2) Digitalizacija ............................................................................................................................................................ 35
2. .................................................................................................................................38

1) ................................................................................................................................................................. 38
2) ................................................................................................................................................. 39

DIO 2. DIGITALNO PREDSTAVLJANJE NUMERI KIH VRIJEDNOSTI I ZNAKOVA .............................................................40
1. Binarni broj i dekadni broj ...........................................................................................................................40

1) .................................................................................................................... 40
2. dnog broja.......................................................................................................... 41

2. ...........................................................................................42
1) Predstavljanje cijelog broja ....................................................................................................................................... 42
3) .......................................................................................................... 44
4) Predstavljanje realnih brojeva ...................................................................................................................................... 45
5) Predstavljanje znakovnog podatka............................................................................................................................. 46

DIO 3. DIGITALNI PRIKAZ ZVUKA I SLIKE ................................................................................................................48
2) Interval uzimanja uzoraka ......................................................................................................................................... 49

2. Predstavljanje slike ......................................................................................................................................50
3. ....................................................................................................52

1) Pri .................................................................................................................. 52
DIO 4. KOMPJUTERSKI SISTEM .................................................................................................................................54

1. ........................................................................................................................................54
2) I operacija (AND), ILI operacija (OR) i negacija (NOT/NE) .................................................................................... 55

2. ...............................................................................................................57
1) .......................................................................................................................................................... 57
2) Konfiguracija kompjuterskog sistema........................................................................................................................ 58
3) Operacije ................................................................................................................................................................. 58

PO G L AV LJE 3. OB R A D A T E NJE M K O MPJU T E R A ..................................................62
DIO 1. ALGORITAM ...............................................................................................................................................62

1. .........................................................................................................................................62
2. Osnovna struktura algoritma .......................................................................................................................65

1) Algoritam.................................................................................................................................................................... 65
2) Primjeri jednostavnih algoritama ............................................................................................................................... 66

3. .............................................................................................................................71
2) Sortiranje metodom razmjene ................................................................................................................................... 74

ODLOMAK 2. SAVJETI ZA OBRADU INFORMACIJA ....................................................................................................77
1. ............................................................................77

1) Primjer savjeta za predstavljanje informacija ............................................................................................................. 77
2. ...................................................................79

1)Primjer savjeta za metod predstavljanja informacija ...................................................................................................... 79
2) Primjeri savjeta za proceduru obrade ......................................................................................................................... 80
3) vne efikasnosti .............................................................................................................. 80
4) Savjet za kreiranje grafikona ..................................................................................................................................... 81

Similer Documents