Download Instrukcja obsługi Ford Fusion do roku 2004 PDF

TitleInstrukcja obsługi Ford Fusion do roku 2004
TagsTypes Instruction manuals Automobiles
File Size2.9 MB
Total Pages184
Document Text Contents
Page 1

FORD 294 front.eps


Przewodnik po stacji
benzynowej

0
9
/2

0
0
4
p

l

Instrukcja Obsługi
FordFusion

Paliwo
Pojemność zbiornika paliwa:
Silnik benzynowy: 45 litrów
Silnik Diesel: 43 litry

Benzyna
bezołowiowa
(minimum LO 95)

Olej napędowy

Używaj wyłącznie paliwa zgodnego
z europejską normą EN590. Nie
stosuj paliwa RME (bio diesel).

Ciśnienie powietrza w
oponach
Gdy opony są zimne - w barach.

Normalne obciążenie,
do 3 osób

Przód Tył

Olej silnikowy
Nigdy nie dolewaj oleju ponad znak
“MAX" umieszczony na miarce.

Lepkość oleju

Rozmiar opon

Pełne obciążenie,
powyżej 3 osób

Przód Tył

Otwieranie pokrywy silnika. Pociągnij dźwignię otwierania pokrywy
silnika umieszczoną w lewym zagłębieniu na nogi.
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa. Obróć kluczyk w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara i otwórz pokrywę. Obróć korek
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij.

Poniżej możesz zanotować przydatne przy tankowaniu informacje na
temat Twojego pojazdu. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale
“Dane techniczne”.

Page 2

Karta systemu audio

Zamontowany model:

Model 2500 Model 4500

Model 3500 Model 6006

PIECZĄTKA DEALERA

� Copyright: Ford Polska Sp. z o.o., 2003

W TYM MIEJSCU PRZYKLEJ NAKLEJKĘ Z
KODEM/NUMEREM SERYJNYM RADIA

Kod systemu audio

KOD RADIA

Page 92

Systemy audio

88

MAGNETOFON

Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie po wło�eniu kasety do
magnetofonu.

€ W modelach 2500 komunikat TAPE
(kaseta) pojawi się na wyświetlaczu.

€ W modelach 3500 komunikat TAPE A
(kaseta A) lub TAPE B (kaseta B)
pojawi się na wyświetlaczu, informując,
która strona kasety jest odtwarzana.

Wyjmowanie kasety

Wciśnij oba przyciski i do
oporu, aby wyjąć kasetę i ponownie
włączyć radio.

Szybkie przewijanie do przodu/
cofanie

€ Naciśnij do końca, aby rozpocząć
szybkie przewijanie taśmy do przodu.

€ Naciśnij do połowy, aby zakończyć
szybkie przewijanie i rozpocząć
odtwarzanie.

€ Naciśnij do końca, aby rozpocząć
szybkie cofanie taśmy.

€ Naciśnij do połowy, aby zakończyć
szybkie cofanie i rozpocząć odtwarzanie.

Wskazówka: Podczas szybkiego
przewijania do przodu i cofania taśmy
odbiór radiowy zostaje automatycznie
przywrócony.

Gdy ta�ma zostanie przewini�ta do
ko�ca

€ W modelach 2500 - wyjmij kasetę,
obróć i włó� ponownie, aby odtworzyć
drugą stronę.

€ Modele 3500 wyposa�one są w
funkcję "Autoreverse" i odtwarzanie
drugiej strony taśmy zaczyna się
automatycznie. Aby zmienić odtwarzaną
stronę przed jej końcem, wciśnij oba
przyciski i do połowy.

Page 93

Systemy audio

89

Pauza

€ W modelach 2500 - wciśnij oba
przyciski do połowy.

€ W modelach 3500 - wciśnij przycisk
AM/FM.

Odbiór radiowy zostaje automatycznie
przywrócony.

Aby przywrócić odtwarzanie taśmy,
wciśnij oba przyciski do połowy.

Konserwacja kaset i magnetofonu

Głowica magnetofonu wymaga
regularnego czyszczenia za pomocą
odpowiedniej taśmy do czyszczenia "na
mokro", co pozwala na utrzymanie
doskonałej jakości d�więku.

Wskazówka: W modelach 3500
automatyczne ostrze�enie o potrzebie
czyszczenia głowicy – TAPE CLEAN
(oczyść głowicę) pojawi się na
wyświetlaczu. Aby wyłączyć wyświetlacz,
włó� kasetę i naciśnij przycisk M.
Następnie naciśnij przyciski � �. Na
wyświetlaczu na chwilę pojawi się napis
RESET (kasowanie). Ta funkcja
wyświetlacza zostanie przywrócona w
momencie, gdy nastąpi potrzeba
ponownego czyszczenia.

U�ywaj tylko taśm wysokiej jakości, aby
uzyskać najlepszą jakość d�więku.
Właściwie je przechowuj. Unikaj kaset:

€ starych, zu�ytych lub o splątanej
taśmie.

€ uszkodzonych lub z odklejającą się
naklejką.

€ o całkowitym czasie odtwarzania
ponad 100 minut. Takie taśmy są cieńsze
i zwiększają ryzyko wciągnięcia.

System audio mo�e ulec
uszkodzeniu, jeśli do kieszeni

kasety wło�one zostaną
nieodpowiednie przedmioty, np. karty
kredytowe lub monety itp.

Page 183

Skorowidz alfabetyczny

179

Ś

Światła

Światła drogowe 21. . . . . . . . . . . . . . .

Światła mijania 20, 21. . . . . . . . . . . . .

Światła pozycyjne 20. . . . . . . . . . . . . .

Światła zewnętrzne, ostrzegawczy
sygnał d�więkowy 20. . . . . . . . . . . . . .

Błyskowy sygnał świetlny 21. . . . . . . .

D�wignia kierunkowskazów 21. . . . . .

D�wignia wielofunkcyjna 21. . . . . . . .

Lampka kontrolna świateł
drogowych 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lampki kontrolne 6-14. . . . . . . . . . . .

Lampki kontrolne
kierunkowskazów 8. . . . . . . . . . . . . . .

Lampki ostrzegawcze 6-14. . . . . . . . .

Oświetlenie wnętrza 23. . . . . . . . . . . .

Przełącznik świateł 20-21. . . . . . . . . .

Przednie światła
przeciwmgielne 9, 20-21. . . . . . . . . . .

Reflektory 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulacja ustawienia reflektorów 22.

Tylne światła przeciwmgielne 9, 21. . .

Włącznik świateł awaryjnych 27. . . . .

Wymiana �arówek 126-132. . . . . . . . .

Światła przeciwmgielne. Patrz Światła

T

Tablica rozdzielcza 4-5. . . . . . . . . . . . . .

Tabliczka identyfikacyjna pojazdu 159. .

Trójkąt ostrzegawczy 124. . . . . . . . . . . .

Tylna szyba, ogrzewanie 19. . . . . . . . . . .

U

Układ ABS. Patrz Hamulce

Układ chłodzenia

Lampka ostrzegawcza temperatury
płynu chłodzącego silnik 11. . . . . . . .

Niezamarzający płyn chłodzący 156. .

Płyn chłodzący 156, 163. . . . . . . . . . . .

Wska�nik temperatury 14. . . . . . . . . .

Układ kierowniczy

Blokada kierownicy 100. . . . . . . . . . .

Poziom płynu układu wspomagania
kierownicy 157. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulacja ustawienia kolumny
kierownicy 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Układ stabilizacji toru jazdy
(ESP) 98-99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lampka ostrzegawcza układu ESP 9.

Przełącznik układu ESP 28. . . . . . . . .

Układ unieruchamiania silnika
(imobilizer) 44-46. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zakodowane kluczyki 44. . . . . . . . . . .

Układ zapobiegający blokowaniu kół
(ABS). Patrz Hamulce

Uruchamianie silnika za pomocą
przewodów rozruchowych 142-143. . . .

Uruchamianie silnika,
uwagi ogólne 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 184

Skorowidz alfabetyczny

180

W

Włącznik świateł awaryjnych 27, 124. . .

Wentylacja. Patrz Ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja

Wprowadzenie 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wska�nik temperatury płynu
chłodzącego silnik 14. . . . . . . . . . . . . . . .

Wska�niki 12-14. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Drogomierz 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komunikat ostrzegawczy EAC 13. . .

Licznik dzienny 13. . . . . . . . . . . . . . . .

Zegar cyfrowy 12-13. . . . . . . . . . . . . .

Wybieranie biegu 103-115. . . . . . . . . . .

Wycieraczki/spryskiwacze

D�wignia wycieraczek 25-26. . . . . . . .

Dysze spryskiwaczy 157. . . . . . . . . . . .

Płyn do spryskiwaczy 163. . . . . . . . . .

Pióra wycieraczek 158. . . . . . . . . . . . .

Praca wycieraczek na biegu
wstecznym 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przerywany ruch wycieraczek 25. . . .

Spryskiwacz 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wycieraczki przedniej szyby 25-26. .

Wycieraczki/spryskiwacze tylnej
szyby 25-26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zbiornik płynu spryskiwacza 157. . . .

Wymiary 168-169. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z

Zabezpieczenie lakieru nadwozia 149. .

Zagłówki. Patrz Siedzenia

Zamek centralny. Patrz Zamykanie

Zamykanie

Atest zdalnego sterowania 170. . . . . .

Baga�nik 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blokada otwierania drzwi przez
dzieci 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kluczyki 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kluczyki zakodowane dla układu
unieruchamiania silnika 44. . . . . . . . .

Lampka ostrzegawcza otwartych
drzwi 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Otwieranie pokrywy silnika 151. . . . .

Pokrywa silnika 38. . . . . . . . . . . . . . . .

Układ podwójnego ryglowania
drzwi 39-40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamek centralny 38-43. . . . . . . . . . . .

Zamki 36-38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamki drzwi 36-37. . . . . . . . . . . . . . .

Zdalne sterowanie 36, 40-43. . . . . . .

Zdalne sterowanie,
programowanie 42-43. . . . . . . . . . . . .

Zdalne sterowanie,
wymiana baterii 43. . . . . . . . . . . . . . . .

Zapalniczka 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zdalne sterowanie falami radiowymi,
atest 170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zdalne sterowanie systemem
audio 26-27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zegar cyfrowy 12-13. . . . . . . . . . . . . . . .

Zestaw wska�ników 6-14. . . . . . . . . . . .

Similer Documents