Download Jack Canfield & Marc Victor Hansen - Merj Nyerni! PDF

TitleJack Canfield & Marc Victor Hansen - Merj Nyerni!
File Size1.4 MB
Total Pages216
Document Text Contents
Page 109

7

A házasság és a család öröme
„Azonnal tudni fogod, amint megtalálod hozzád tökéletesen illő
másik feledet.""

— KAHLIL GIBRAN

Egyik kedvenc történetünk egy férfiről szól, aki halála után a
mennybe jut, és két ajtót lát maga előtt. A bal oldali fölött ez
olvasható: „nem gyötört férjeknek", és ott csupán egyetlen férfi
álldogál.

A jobb oldali ajtó fölött ez áll: „gyötört férjeknek", és ott
több tízezer férfi tolong.

Emberünk megkérdezi a magányosan ácsorgó fickót:
— Hát te mit árválkodsz ott?
— A feleségem azt mondta, ide álljak — feleli az.
A házasságról körülbelül azóta faragnak vicceket, amióta az

intézmény létezik. Akár vállalja az ember a házasságot közis-
mert problémáival együtt, akár nem, mindenképpen érdemes
foglalkozni a témával.

Az utóbbi néhány évben sok sikeresnek tűnő ember szem-
beszegült vele, és az egyedülálló életmódot választotta, vagy va-
lamilyen alternatív életstílust. Mi mégis úgy gondoljuk, ideális
„párunk" megtalálása révén tudjuk leginkább és a legtermésze-
tesebben kiteljesíteni önmagunkat. Nem állítjuk, hogy mindenki-

109

Page 215

Zárszó

Ezzel a könyvvel egyszerűen azt akartuk elérni, hogy egyre több
jóra sarkalljunk. Meg akartuk mutatni, hogy az élet bősége a tiéd
lehet, csak kérned kell. Egyetlen mondatban összefoglalva a lé-
nyeg így hangzana: Megváltoztathatod az életedet azáltal, hogy
másként gondolkozol róla.

Közölj tudatos elméddel bármit, amit el akarsz érni, és tu-
datalattid gondoskodik a megvalósításról. Alkalmazd a három
kulcsmódszert: írd le céljaidat, vizualizáld, majd erősítsd meg
őket. Ezzel megnyitod az utat tudatalattid számára, és elindítod
a helyes irányba. Add meg a „mit", és bízd „belső tudódra" a
„hogyant", meglátod, előhozza belőled a benned lakozó nagysá-
got.

Végezetül megosztjuk még veled a kis Markita Andrews,
egy igazi nagyság lelkesítő történetét. Markita egy kislány, aki
nehéz körülmények között élt. Apja elhagyta a családot, anyja
sok munkával pincérnőként kereste a kenyerét, hogy eltartsa ket-
tejüket.

Anyja elmondta Markitának, hogy gyűjt az iskoláztatására.
Mivel Markita tudta, hogy anyja mindig utazni vágyott, és távoli

215

Similer Documents