Download Kalkulacije-rastvora PDF

TitleKalkulacije-rastvora
File Size2.1 MB
Total Pages22
Document Text Contents
Page 1

Kalkulacije koje se primjenjujuKalkulacije koje se primjenjuju
pri apliciranju lijekovapri apliciranju lijekova

Page 11

Diluiranje (razrjeđivanje) jakih rastvora
• Primjenjuje se aligacioni metod ili “zvjezda”.
• Procedura:

 A.Izraziti jačine rastvora u procentima
B. Na lijevu stranu kolone u gornjem uglu staviti jačinu (%)
rastvora veće koncentracije, a u donjem dijelu dijelu se stavlja

 jačina (%) rastvarača (ako je u pitanju voda onda je to 0%)
C. U centralno mjesto se stavlja jačina željenog rastvora (%)
D. Dijagonalno se oduzimaju manji od većih brojeva i razlika
stavlja na kraju dijagonale.

E. Dobivene razlike predstavljaju broj djelova za svaku
suptsancu (jaki rastvor i rastvarač), koji se mora uzeti da se
dobije rastvor željene jačine.
F. Dijelovi se pretvaraju u mililitre ili litre da bi se dobila željena
količina rastvora.

Page 12

Primjer 7.
Priredi 500 mL 2% rastvora, od 10% rastvora.

• 10% 2

2%

• 0% 8

2 mL 10% rastvora x (50) = 100 ml 10% rastvora

8 mL vode x (50) = 400 mL vode

10 mL ukupno x (50) = 500 mL rastvora 2%

Page 21

Primjer 14.
Potrebno je aplicirati 1200 mL tečnosti u vidu infuzije u roku od

10 sati, a infuzioni aparat je kalibrisan tako da 15 kapi čini
1 mL, koliko treba davati kapi te infuzije u minuti?

• 1. Odrediti broj mL na sat:
1200 mL :10 sati= X mL :1 sat

X = 120 ml/sat

• 2. Pretvoriti mL/h u mL/ min:

120 mL :60 min = X :1 min

X = 2 mL /min

• 3. Pretvoriti broj mL u broj kapi:

1 mL :15 kapi = 2 mL : X

X = 30 kapi/ min

Similer Documents