Download Kata Sambutan Panitia Pembangunan Masjid PDF

TitleKata Sambutan Panitia Pembangunan Masjid
File Size46.7 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 1

KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITUL
HIKMAH

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdullhlahi rabbil'alamin, wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuriddunya waddiin,
wash shalatu was salamu 'alaá asyrafil anbiyai wal mursalin, wa 'ala aalihi wa
ash-habihi ajma'in, amma ba'du:

Kepada yg terhormat Bapak Wakil Walikota Makassar beserta jajarannya, yang
kami hormati Bapak Camat Tamalate, Bapak Lurah Parang Tambung, Pengurus
Masjid Baitul Hikmah, Tokoh Masyarakat Parang Tambung dan Para Jamaah
Masjid Baitul Hikmah yang kami muliakan semuanya.

Sebagai insan beriman dan bertaqwa marilah kita bersyukur kepada Allah ta’ala
atas segala limpahan rahmat dan karunianya untuk kita semua, yang
memberikan nikmat tak terbatas kepada kita. Dan yang pastinya masih
menjadikan hati-hati kita untuk mencintai masjid yang mulai ini sehingga kita
datang dalam keadaan sehat wal afiat menegakkan shalat jum’at bersama dan
insya Allah sebentar juga akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan
renovasi/perluasan masjid Baitul Hikmah Tahap I oleh Bapak Wakil Walikota
Makassar.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah
Muhammad bin Abdullah Shallallahu ‘Alahi Wa Sallam, teladan seluruh umat,
manusia terbaik di dunia dan di akhirat.

Sebelum menyampaikan Sambutan pada kesempatan ini, Saya atas nama ketua
panitia pembangunan masjid mengucapkan terima kasih dan menyampaikan
penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memiliki prakarsa dan
niat yang tulus untuk melaksanakan pembangunan Masjid Baitul Hikmah ini.

Bapak-bapak, saudara dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah swt. Masjid
merupakan tempat suci bagi umat Islam, tempat bersujud dan beribadah kepada
Allah swt. Dan diantara ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu Waa
Ta’alaa, adalah memakmurkan masjid Allah, yaitu dengan cara mengisinya
dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Bentuk memakmurkan masjid bisa pemakmuran secara lahir maupun batin.
Secara batin, yaitu memakmurkan masjid dengan shalat berjamaah, tilawah Al-
Quran, dzikir yang syar’i, belajar dan mengajarkan ilmu agama, kajian-kajian
ilmu dan berbagai ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan
pemakmuran masjid secara lahiriah, adalah dengan menjaga fisik dan bangunan
masjid, sehingga terhindar dari kotoran dan gangguan lainnya dan membuat
jamaah merasa nyaman dalam beribadah.

Mengingat begitu pentingnya masjid, sebagai rumah Allah, tempat suci bagi
umat Islam, maka orang yang membangun masjid secara ikhlas berarti ia telah

Page 2

membangun istana buat kehidupannya kelak di akhirat. Sebagaimana
disebutkan di dalam hadist Nabi saw.:

Dari sahabat Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda:

"Barang siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang
tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya (rumah)
seperti itu pula di surga.” (HR. Ibnu Majah)

Bapak-bapak, saudara dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah swt.

Sejak berdirinya Masjid Baitul Hikmah yang mana memiliki luas bangunan kurang
lebih 17x20 m² dan berlokasi di wilayah RW 11 Jl. Daeng Tata III, Kel. Parang
Tambung, Kota Makassar, warga muslim RW 11 Parang Tambung tidak lagi
mengalami kesulitan untuk menunaikan ibadah shalat fardhu, shalat jum’at atau
shalat tarawih di bulan Ramadhan. Hampir seluruh warga dapat menunaikan
ibadahnya di Masjid Baitul Hikmah.

Namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah
RW 11 dan sekitarnya yang mana dan juga ditambah semakin meningkatnya
kesadaran warga untuk memakmurkan masjid dengan shalat berjamaah di
Masjid Baitul Hikmah, hal ini menyebabkan kondisi masjid kurang memadai lagi
dalam menampung jamaah untuk shalat berjamaah terutama pada shalat jum’at
dan shalat tarawih di bulan Ramadhan.

Dengan kondisi tersebut serta didorong rasa tanggung jawab terhadap syi’ar
islam dan umat, sehingga para jama’ah dapat tertampung semua dan
merasakan kenyamanan, ketenangan ketika beribadah. Timbul niat, tekad dan
keinginan yang didambakan dan dibutuhkan oleh umat Islam di wilayah RW 11
Kelurahan Parang Tambung dan sekitarnya untuk melakukan renovasi perluasan
masjid, dalam hal ini direncanakan akan menjadi 3 lantai. Lantai pertama untuk
tempat parkir, lantai 2 tempat utama shalat berjamaah khusus pria, dan lantai 3
khusus wanita.

Untuk mewujudkan semua ini, dibutuhkan bantuan semua pihak baik materil,

moril, serta do’a restu yang akan selalu mengiringi Pembangunan Masjid Baitul

Hikmah yang kita dambakan. Terutama kami harapkan adalah dukungan dan

bantuan langsung dari Bapak Walikota Makassar dan Bapak Wakil Walikota

Makassar berserta jajarannya dalam lingkup pemerintahan kota Makassar.

Saya meyakini dengan ketulusan dan keikhlasaan kita bersama, target
pembangunan Masjid dapat kita selesaikan dan tujuan pembangunan Masjid
Baitul Hikmah ini dapat kita capai bersama-sama.

Similer Documents