Download Knjiga Elektronsko ucenje.pdf PDF

TitleKnjiga Elektronsko ucenje.pdf
File Size1.2 MB
Total Pages130
Document Text Contents
Page 1

UNIVERZITET U NOVOM SADU
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“

Zrenjanin


ELEKTRONSKO
UČENJE

Prof. dr Dragana GlušacZrenjanin, 2012.

Page 2

ELEKTRONSKO U ENJE


2
UDŽBENIK U RADNOJ VERZIJI

Page 65

ELEKTRONSKO UČENJE


65

učenika/studenata,

• mogućnost prilagođavanja, zadržavanja, vraćanja, ponavljanja bitnih

elemenata pri usvajanju pojmova,

• učenik/student samostalno bira putanje svog učenja i rada, što zavisi

od njegovog predznanja, u smislu da se ne mora zadržavati na

poznatim činjenicama,

• brzina pristupa i količina informacija putem Interneta je velika,

• učenje se realizuje bez direktnog i stalnog nadzora nastavnika,

• visok je procenat uštede vremena učenja i rada,

• vrednovanje rezultata je objektivno, može slediti u bilo kom trenutku,

i može se ponavljati neograničeno.Računarska tehnologija i softver obogaćuju nastavni, radni ambijent,

učenik ima osećaj „igranja”. Ubrzava usvajanje zadatih pojmova i realizaciju

ishoda nastave. Podstiče razvoj kreativnih potencijala. Značajno je i što se

kod učenika stvara osećanje da može razumeti i kontrolisati zbivanja u

svojoj sredini, što mu može pomoći da se u nju uspešnije uklopi i tako

pripremi za složenu tehnološku civilizaciju u kojoj će živeti. U njoj će, a to je

već izvesno, računarska pismenost biti neminovna.

Postavlja se pitanje koje su to osobine koje se razvijaju kod učenika

integracijom obrazovnih softvera u redovni nastavni proces.

Posmatraćemo 4 aspekta razvoja dece pod uticajem računarskih

tehnologija u nastavi:

a) Intelektualni razvoj

• Razvoj svih intelektualnih procesa: pamćenje, predstavljanje,

saznavanje,…

• Integracija velikog broja činjenica upoznatih pojedinačno i izdvojenih

iz konteksta povezuju se u misaone celine.b)Karakterni razvoj

• Nezavisnost – deca shvataju da ona kontrolišu medij, da se stvari

odvijaju u zavisnosti od njihovih akcija, dakle aktivno učešće u

Page 66

ELEKTRONSKO UČENJE


66

učenju – igri, a ne pasivno primanje informacija.

• Socio - emocionalna otvorenost – reakcija dece na junake iz igri,

emocionalna osuda zlih likova, rad u timu..

• Razvoj gledišta i stava

• Preokupacija zrelošću

• Kritičnost mišljenja

• Potreba za istinitim stavom

• Istrajnost

• Marljivost

• Tačnost

• Preciznost

• Doslednostc) Razvoj volje (voljne kontrole i pažnje)

• Voljna kontrola svog ponašanja koja postepeno dovodi do sposobnosti

da dete samo krene da uči sa tom namerom

• Usvajanje nekih pravila ponašanja

• Visok nivo “motivišućeg” u računaru i stvaranje osećaja zadovoljstva

u radu

• Samostalnost u otkrivanju sveta oko sebe

• Samopoštovanjed) Razvoj osećaja za estetiku

• Preglednost

• Urednost

• Jasnoća


Poznata je i dokazana činjenica da uvođenje računara u sistem

obrazovanja pozitivno ocenjivana kod dece i da utiče na veći stepen njihove

motivacije. Osnovni zahtev obrazovne tehnologije jeste da se računar koristi

na adekvatan način, odnosno da postoji pravilna organizacija i metodologija

Page 129

ELEKTRONSKO U ENJE


129

[44] Paunović V., Tomić S., Corsware alati, Časopis Edupoint, Zagreb, 2003,
dostupno na http://bib.irb.hr/datoteka/144059.paunovic-tomic.pdf

[45]Jovanović M., SCORM Standardi i IMS., Elktronski fakultet Niš, 2009.
dostupno na http://lekcijepil.elfak.ni.ac.rs/Eln/4/ost_zas/scorm.html

[46] Kanninen E., LEARNING STYLES AND E-LEARNING, Tampere University
of Technology, 2008, dostupno na:
http://hlab.ee.tut.fi/video/bme/evicab/astore/delivera/wp4style.pdf

[47] Kocić Lj., AKTIVNA ŠKOLA ADOLFA FERIJERA, Univerzitet u Beogradu,
Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 2004., dostupno na
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0579-64310436049K


http://bib.irb.hr/datoteka/144059.paunovic-tomic.pdf
http://lekcijepil.elfak.ni.ac.rs/Eln/4/ost_zas/scorm.html
http://hlab.ee.tut.fi/video/bme/evicab/astore/delivera/wp4style.pdf
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0579-64310436049K

Page 130

ELEKTRONSKO U ENJE


130

Similer Documents