Download La Pantera Mambo - Trumpet 2 PDF

TitleLa Pantera Mambo - Trumpet 2
File Size484.6 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

16 16 

2.2.

La Pantera MamboLa Pantera Mambo
La 33La 33

DestelloDestello

Trumpet in BTrumpet in B 22

TrifoTrifo

DesDestello tello OrquOrquestaesta

6 6 

1111

2121 1.1.

27 27 

3232

x3x3

5050 1.1. 2.2.

VVozoz

Similer Documents