Download LICENTA PDF

TitleLICENTA
File Size1.3 MB
Total Pages54
Document Text Contents
Page 1

FUNDAŢIA FUNDAŢIA PENTRU PENTRU CULTURĂ CULTURĂ ŞI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT ÎNVĂŢĂMÂNT “IOAN“IOAN
SLAVICI” TIMIŞOARASLAVICI” TIMIŞOARA

UNIVERSITATEAUNIVERSITATEA “IOAN SLAVICI” TIMIŞOARA“IOAN SLAVICI” TIMIŞOARA
FACULTATEA DE INGINERIEFACULTATEA DE INGINERIE

DOMENIUL CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEIDOMENIUL CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ZIFORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ZI

LUCRARE DE LICENŢĂLUCRARE DE LICENŢĂ

Conducător ştiinţific:Conducător ştiinţific:

 prof. univ. Dr. SLAVICI TITUS prof. univ. Dr. SLAVICI TITUS

ABSOLVENTABSOLVENT

CHICHIŞ ANDREIŞ ANDREI

- 2013 -- 2013 -

11

Page 27

componentele spectrale nedorite ale semnalului, înainte ca acesta să ajungă la mixer.

Componentele spectrale cu o frecvenţă mult mai mare decât a canalului sunt îndepărtate şi nu

afectează performanţele receptorului.

3.2.2. Mixerul

În figura 11 este prezentată o diagramă simplă a celulei Gilbert, care este una dintre cele

mai folosite topologii pentru un mixer. Semnalul diferenţial de radiofrecvenţă intră în mixer prin

M1 şi M2. Dispozitivele M1, M2 împreună cu rezistenţele R1 şi R2 formează un amplificator 

diferenţial.

Semnalul diferenţial de la oscilator porneşte şi opreşte dispozitivul întrerupător (format din

componentele M3, M4, M5, M6) pentru a converti semnalul în banda de bază. Scopul unui

mixer este acela de a minimiza zgomotul, consumul de curent, aria şi de a maximiza câştigul,

liniaritatea şi izolarea între porturi. O izolare slabă duce la apariţia tensiunii de offset.

26

Similer Documents