Download liftovi PDF

Titleliftovi
File Size1.7 MB
Total Pages23
Document Text Contents
Page 11

Pri polasku kabine, tj. pri radu lifta, ukopčava se glavni pogonski
elektromotor (4) a kočni uređaj (5) je otvoren. Reduktor (6) vrši obrtanje
pogonske užetnjače (8) i kabina se kreće, za to vrijeme kvačilo (3) nije ukopčano
i mikrouređaj (1 i 2) miruje. Pri ulasku kabine u stanicu, elektromotor (7) ukopča
kvačila (3) i tog momenta pogonski elektromotor (4) je isključen, a uključen je
pomoćni elektromotor (1) koji svojom rotacijom pokreće mikro-reduktor (2). Preko
kvačila (3) koje je vezano sa izlaznom osovinom elektromotora (4) vrši se
obrtanje rotora pogonskog elektromotora (4) a ovaj obrće puž i pužno kolo
reduktora (6) preko koga se obrće pogonska užetnjača (8). Za to vrijeme kočni
uređaj (5) je aktivan i kabina ulazi u stanicu prihvatljivom brzinom.

Ovakva rješenja su prihvatile firme OTIS, ŠINDLER, VERTHAJM, ...
Pogonske mašine sa uređajem za fino pristajanje se vrlo prikladne za male

brzine vožnje, do V > 1,0 m/sec ako je pogonski elektromotor jednobrzinski. Kod
većih brzina, sa pogonskim elektromotorom sa dvije grupe polova P1 i P2, ovaj
uređaj se također upotrebljava i onda liftovski uređaj radi sa tri brzine (V1,V2,V3).
Ovi uređaji imaju veliku primjenu kod teretnih liftova za apsolutno finu nivelaciju,
recimo kod liftova koji utovaraju i istovaraju velike terete preko vagona i sl... Ovaj
uređaj ima dobru osobinu i prednost nad elektromotorima sa dvije grupe polova
P1 i P2 jer može vući teret brzinom V2, kao normalan rad, dok dvobrzinski
elektromotori to ne mogu zbog svog konstrukcionog rješenja koje izaziva
termičko opterećenje elektromotora pri dužem vremenu rada.

Preporučljiva ubrzanja i usporenja lifta
Mala ubrzanja su nepovoljna, pošto se tako znatno smanjuje kapacitet

transporta lifta. To znači da su poželjna velika ubrzanja ali i takvo pokretanje ima
svoje nedostatke:

- Negativan uticaj na organizam putnika,
- Suviše klizanja čeličnih užadi po klinastim kanalima pogonske užetnjače

(brzo trošenje frikcione veze užetnjače i užadi),
- Izaziva dinamičke udare kod rotacionih elemenata pogonske mašine i

smanjuje im vijek trajanja.

Tačnost zaustavljanja kabine u stanici i način za njegovo postizanje
Veličina usporenja pri kočenju zavisi ne samo od kočnog momenta nego i

od veličine tereta koji se nalazi u kabini kao i smjera kretanja kabine. Naime,
kabina sa teretom usporava se brže kada ide na gore a sporije u istom smjeru
kretanja bez tereta, i obratno, pri kočenju sa teretom kabina koja se kreće na
dole, usporenje će joj biti manje.

Tačnost zaustavljanja kabine naziva se polurazlika kočnih putanja kabine
pri njenom kretanju u jednom smjeru sa teretom i bez njega. Tačnost
zaustavljanja kabine pri kretanju na gore ili na dole može da bude različita ali se
u proračun uzima veća vrijednost korekcije. Kod liftova sa jednom brzinom

11

Similer Documents