Download M-Es-ad-Coşan-Gayemiz PDF

TitleM-Es-ad-Coşan-Gayemiz
File Size617.3 KB
Total Pages141
Table of Contents
              PROF. DR. MAHMUD ES'AD COŞAN
GAYEMİZ
EN ŞEREFLİ PAYE
YAPIMIZIN TEMEL TAŞLARI
SEVGİYE VE BİRLİĞE DAVET
İRŞAD ÇALIŞMALARININ ZARURETİ
YEİS YOK!
KULLANMADIĞIMIZ İMKANLAR
İMANI TAZELEMEK
KESENİN AĞZINI AÇMAK
MALİ İBADETLER
EY MÜMİNLER, ALLAH'IN DİNİNE YARDIMCI OLUNUZ!
İŞ İŞTEN GEÇMEDEN
ALLAH ISLAH EYLESİN!
İSLAMI DOĞRU ANLAMAK EKSİKSİZ VE DEVAMLI YAŞAMAK
HİMMETİ YÜCE TUTMAK
ÜLKENİZE SAHİP ÇIKINIZ NESİLLERİNİZİ KORUYUNUZ
BİZ VE DİĞER İNSANLAR
ENDÜLÜS VE 20. ASIR
HRISTİYANLIKTAN MÜSLÜMANLIĞA
İSLAM'A GELSİNLER DİYE..
BATIDA İSLAM LEHİNE YENİ GELİŞMELER
HAKKA DAVET
İLME VE İHTİSASA SAYGI
İKİ ZIT MANZARA
YA SİZİN FİKRİNİZ NEDİR, BEYLER!
LAİKLİK DEMOKRASİ VE BİZ
VAH LAİKLİK VAH!
"BAL! BAL!.." DEMEKLE AĞIZ TATLANMAZ!
ANLAYAMADIKLARIM
ÜÇ AYLAR YENİ BİR MANEVİ HAMLE DEVRESİ
TASAVVUF VE RAMAZAN
BU SENENİN ŞEVVAL HİLALİ VE RAMAZAN BAYRAMININ ZAMANI ÜZERE
İSLAM'I ANLA VE YAŞA
EN MÜHİMİ
RAMAZANDAN SONRAKİ EN MÜHİM İŞİMİZ
RAMAZANDAN SONRA NE OLACAK?!
BİR MADALYONUN İKİ YÜZÜ
KUR'AN-I KERİM'İN ÖĞRENİLMESİNDE DİNAMİZM
İKİ BAYRAM
TASAVVUFUN ASLI İSLAM
ALLAH YOLUNDA CİHAD
EN MÜHİM HASTALIĞIMIZ
YENİ UFUKLAR
BAŞARILARIMIZA HAMDOLSUN!
            
Document Text Contents
Page 1

1

Page 2

2


GAYEMIİZ
Prof. Dr. M. Es’ad COŞAN

Page 70

70


Müslüman olmadan önce defalarca

lütfen dikkatle okuyunuz:

-

atmakla gKendisinin Müslüman ser

kadar Müslüman

iri

Roger Garaudy (Recâ Cârûdî)’duruyor.

sevgili okuyucular:

Kilise'ye ve kurulu iktisadi ve içtimai düzene ; kapitalizmden

zme, hatta Komünizme

maneviyat olmadan, yani Cenab- pak dini

Page 71

71


imize ve olgun

kültürümüze ters tatbikatlar câri.

-münevverleri

hakikatleri kabul etmezler mi:

ikçe

, cana can katan bir

âb-

Milli ve dini, ruhi ve bedeni, maddi ve manevi, ferdi ve içtimai, dünyevi

. Bunu daima söylüyorduk,

nya da bizi teyid ediyor.

Page 140

140


B A Ş A R I L A R I M I Z A H A M D O L S U N !

İSLAM, EYLÜL 86

Elhamdülillah, dergimizin gelişmesi sevgili okuyucuların teveccühleri ile,

fevkalade memnuniyet vericidir. Bunu Allah'ın sonsuz nimetleri arasında

müstesna bir lütuf ve büyük bir şeref olarak görüyor, hamd ediyor,

şükran duyuyoruz.

Elhamdülillah yeni cildimize başlarken yaptığımız hamlelerle,

okuyucularımıza sevip beğenecekleri yenilikler sunacağız, onların

teveccühüne lâyık olmak için daha çok hizmet etmeğe gayret edeceğiz.

Şüphesiz ülkemizde bizden farklı düşünen gruplar, ekipler, hizipler ve

rakipler vardır. Tenkitler mâkul olursa teşekkürle kabul ederiz; rekabete,

hasede, cehalete, husumete dayanırsa güler geçer; hizmet yarışımıza

devam ederiz. Çünkü küçük hesaplar peşinde değiliz, yüzümüz ak,

alnımız açık. Yolumuz ayan-beyan belli Ehl-i sünnet ve Cemaat yoludur.

Eski ve yeni âlimlerimize, din büyüklerimize, mezhep imamlarımıza sevgi

ve saygı duyuyoruz. İlmi kendimize rehber edindik, şer'i şerifin

ahkâmına her yönüyle bağlıyız.

Karşı bazı gruplar tasavvufa, mürşide, keramete, zikre... karşıdır, ulûm-ı

diniye'de yetkili olmadıkları, halde akılcı, reformist bir tutum içindedirler;

dinî kavramları kendi dar bilgileriyle yeniden tarif etmeğe kalkıyor,

bilgisizlikleri sebebiyle gülünç durumlara düşüyor; dinî bakımdan da

­hem kendileri saptıkları, hem de başkalarını şaşırtıp saptırdıkları için-

Page 141

141


büyük veballer yükleniyorlar. Tabii herkes is

biz sadece îkaz vazifemiretini güdüyoruz.

Bu

Hatta

pür

kusurlar sâlim olabilelim. Hatta

filozoftan

birine verilmeli idi"; "bu ne biçim peygamber ki

diye; O'na "büyücü, kâhin,

hicrete mecbur eden... kimseler; çöllerde mübarek torununu, aileleri,

-i amm eden câniler gelip geçmedi mi?

müstesnâ; çünkü o

istiyor” der .

-i ibadetinde daim, din- i

kötünün her türlü kasd ve kö

Hasbunallahu ve ni'mel-vekil, ni'mel-mevlâ ve ni'mennasîr, gufraneke

rabbenâ ve ileykel masîr.

Similer Documents