Download Metodologija projektovanja PDF

TitleMetodologija projektovanja
File Size151.0 KB
Total Pages4
Document Text Contents
Page 2

Metodologija projektovanja

POJMOVNI I POJAVNI ASPEKT U ARHITEKTURI REMA KOOLHASA

Rem Koolhaas je holandski arhitekta, jedan od osnivača studija OMA
(Office for Modern Architecture), koji u poslednjih dvadeset godina dobija
fizičku afirmaciju stečenog znanja na polju teorije savremene arhitekture i
urbanizma - spoju koji u njegovim radovima rezultuje inspiritivnim, neobičnim
a možda i rogobatnim ostvarenjima. Naime stvarnoj realizaciji njegovih
arhitektonskih zamisli prethodli su brojni radovi na temu detaljne analize i
sistematizacije arhitekture. Po rečima arhitekte, ''Kada se jednom
zainteresujete za razvoj stvari, imate nepregledivu perspektivu jer ste se
zainteresovali u potencijalnu redefiniciju ovog razvoja ''.

Suštinski se svako stvaralaštvo pa i arhitekonsko definiše pojmovnim i
pojavnim aspektom gde u razvojnom procesu postoji preduslovljenost fizičke
manifestacije (pojavnost) u odnosu na širok okvir teorijskog sagledavanja
mogućnosti njene realizacije (pojmovnost). Ovome Koolhaas pridaje posebnu
važnost, mogućnosti tehničke realizacije konkretnih konstruktivnih zahteva, te
razvija mehanizme prevazilaženja ovakvih problema, koji se zasnivaju na izradi
modela sa jasno prikazanim konceptom konstrukcije i osnovnim prostornim
celinama. U tu svrhu uvodi niz dijagrama preko kojih se definišu rezultati
analiza. U sve većim razmerama jedan krajnji dijagram postaje univerzalan
kao skup više modela koji su po zajedničkim karakteristikama preoblikovani u
jedan sa mnogobrojnim varijacijama ali istoimenom idejom.

Stoga polazeći od činjenice i naglašavajući da je konačna manifestacija
arhitekture kao pojave samo deo složenog sistema koji joj prethodi, Rem
Koolhaas podseća da krajnji ishod predstavlja rezultat mnogobrojnih analitičkih
metoda istraživanja koje su sintetizovane u pojavnom aspektu.

Iz ovoga možemo zaključiti da je razvojni put i sam proces projektovanja
važniji od samog proizvoda koji se javlja kao krajnji produkt ovog
procesa,forma koja je dakle odraz funkcije, estetika kao nus pojava upotrebne
vrednosti prostora. Na taj način posmatrač ne upoznaje delo kroz spoljašnju
opnu nego će je doživeti kroz njenu unutrašnju strukturu. Cela se postavka
time doživljava kao ‚‚radionica‚‚ koja dozvoljava da prisustvo posmatrača
redefiniše njene okvire. Ovakvi projekti dopiru do posmatrača svojom čistinom
i jasnoćom (svedenoj ideji koja ukazuje na realnost, ne ulepšava je ali i ne
banalizuje svojom jednostavnošću), te arhitektonsko delo konstantno izmiče
prvom pogledu i ustaljenom tumačenju dopuštajući da se njeno tumačenje

Page 3

prilagodi sadašnjem trenutku (posmtraču) a da se ipak izdvoji iz sadašnjosti
(stvarnosti).

Koolhaas dakle prilazi problematici metoda na osoben i studiozan način
gde javnost predstavlja kategoriju koja ima najveću moć. Javni prostori i
turbulencija odnosa unutar njih transformisali su ovog arhitektu u istraživača
javnosti. Upravo sa ovim principom arhitekta pristupa ideji dok društvene
okolnosti, specifični momenti direktno ili indirektno utiču na krajnji ishod
projektovanja, pri tom je osnovna problematika u razvojnom procesu
zadovoljiti potrebe javnosti a ostaviti dovoljno mesta da javnost bude
izazvana.

Ovim Rem svesno postavlja arhitekturu kao javnu imaginaciju, ne dajući
joj samo puku artističku konotaciju. Arhitektonsko delo je po njemu proizvod
društva, a njen kvalitet zavisi od dostignutog civilizacijskog nivoa, količine
svesti, spremnosti, odlučnosti, pri čemu se pristup koncepciji konstruiše iz više
pravaca – svaki od njih usmeren je ka pronalaženju definicije suštinskog pojma
u kontekstu vremena i društvenog trenutka. Ovom metodom gde publika ima
mogućnost definisanja dela, u pojmovnom smislu, arhitektura sama od sebe
sadrži provokaciju. Uloga arhitekte je da ovu provakaciju oblikuje u realnom
okruženju, a pravu ulogu dobija njenim konzumiranjem - terajući javnost da
postaje svesna, da počne da koristi prostor i da se u njega iznova vraća. Ove
osnovne ideje arhitekture Rema Koolhasa postaju univerzalni model koji teži
univerzalnosti ali i invetivnosti, osobensoti, prepoznatljivosti.

“In theory, each megastructure would spawn its own sub-systems, and therefore create a universe of
rampant cohesion. In Junkspace, the tables are turned: it is subsystems only, without superstructure,
orphaned particles in search of framework or pattern.’’


Na ovaj način se arhitekta bori sa po njegovom mišljenju bolesti
moderne umetnosti, bezizražajnosti koja je nasla udela u teoriji Junkspace-a.
Rem Koolhaas time definiše modernu umetnost kao predvidivu, kao odraz
nečega što bi u očima posmatrača trebala da bude.

‘‘Junkspace condemns everything. It tries to critic modern architecture,
what people think it’s a good thing to do, in Koolhaas’s eyes, converse.
Junkspace is the side effect of modernization which means routinizing to
design; everything is similarly programmable and predictable. It is about what
modernist architect done with space’’

Similer Documents