Download Microbiologie curs PDF

TitleMicrobiologie curs
File Size4.3 MB
Total Pages210
Table of Contents
              Antony van Leeuwenhoek
(1632 - 1723)
BACTERIOLOGIE- PARTEA GENERALA
	PROPRIETATI GENERALE ALE BACTERIILOR
		STRUCTURA CELULEI BACTERIENE
		Membrana citoplasmaticã a celulei bacteriene se situeazã între citoplasmã şi peretele celular şi are o structurã trilaminarã fosfolipidicã similarã cu a celorlalte membrane celulare.
		Peretele celular (fig. 13) este structura externã a celulei bacteriene cu numeroase funcţii:
		Imprimã proprietãţile morfotinctoriale (forma şi rãspunsul la diferite metode de colorare):
METABOLISMUL BACTERIAN
	Pentru izolarea şi identificarea bacteriilor în condiţii de laborator, trebuie furnizate condiţii optime de metabolism, implicit de multiplicare, asigurate prin utilizarea unei game largi de medii de cultură, cu compoziţie variată ce conţin: amestec de substanţe nutritive, glucoză, sursă de carbon, acetat sau de azot, săruri de Mg, Fe.
	Aceste medii de cultură trebuie să asigure în aceeaşi măsură substanţe nutritive, pH optim, osmolaritatea şi potenţialul redox necesar unei multiplicării optime a bacteriilor, cu condiţia şi a asigurării temperaturii optime în timpul incubării.
	TIPURI DE NUTRIŢIE LA BACTERII
		Necesitãţile metabolice ale bacteriilor sunt definite pe baza a două criterii majore:
		sursa de energie şi
ACŢIUNEA AGENŢILOR FIZICI
Factorii de patogenitate (invazivi şi toxigeni)
            
Document Text Contents
Page 1

Curs de Microbiologie pentru Medicinã DentarãLIGIA BURTA PATRICIA MARUȘCA DIANA
PELEA

Curs de
microbiologie
pentru
Medicină
Dentară2

Page 2

Curs de Microbiologie pentru Medicinã Dentarã

Editura Universității din Oradea
2007

Referenți științifici:
Prof.univ.dr. Gheorghe Bumbu
Prof.univ.dr. Ludovic Gilău

Culegere și prelucrarea datelor: Colaboratori:

Olivia Ligia Burta Otilia Micle
Diana Pelea Adriana Constangioară
Patricia Ramona Marușca Ioana Moș
Alina Cheregi Dana Miclăuș
Dorina Fărcaș Luminița Pănescu

Raluca Pop
Radu Iovan

Editare text:

Olivia Ligia Burta
Patricia Ramona Marușca

Design și grafica:

Olivia Ligia Burta
Alin Bălaj
Patricia Ramona Marușca

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

3

Page 105

Curs de Microbiologie pentru Medicinã Dentarã

 V. cholerae cholerae- nehemolitic, sensibil la clor;

 A. cholerae El Torr ( cu 4 serotipuri: Ogawa, Inaba,
Hikojima, si cel „fara nume”)- hemolitic, rezistent la clor

o Vibrioni neaglutinabili cu serurile O:1 (vibrioni neaglutinabili
cu seruri O:1- „NAG”)- agenţi etiologici ai sindroamelor
holeriforme (fãrã a fi grave)

• Din punct de vedere clinic, perioada de incubaţie este de 1-4 zile, iar
în perioada de stare holera se caracterizeazã prin: crampe abdominale,
greţuri, vãrsãturi; principalul sindrom este diareea apoasã (cu un
conţinut crescut de celule epiteliale, mucus şi bacterii; aspectul este
caracteristic „ca apa de pe orez”).
Datoritã pierderilor importante de apã şi electroliţi se produce un
dezechilibru hidro-electrolitic (hemoconcentraţie, acidozã
metabolicã cu hipopotasemie), şoc hipovolemic; rata de mortalitate
este ridicatã (25-50%).

Genul Mycobacterium (tuberculoza şi
micobacteriozele)

Este reprezentat de bacili Gram pozitivi, rectilinii sau uşor
încurbaţi, imobili, necapsulaţi, nesporulaţi, aerobi (fig. 63).

106

Page 106

Curs de Microbiologie pentru Medicinã Dentarã

Fig. 63– Mycobacterium tuberculosis(col. Z-N)

In peretele celular au un conţinut crescut de lipide (acid micolic);
acest caracter conferã acido-alcoolo-rezistenţa acestor bacterii, permiţând
vizualizarea bacteriilor prin utilizarea coloraţiei Ziehl-Neelsen; aşa se
explicã şi supravieţuirea în mediile acide din organism (posibilitatea
identificãrii Mycobacteriilor în sucul gastric, mai ales la copii);

Micobacteriile sunt bacterii cu rezistenţã crescutã la anumite condiţii
de mediu nefavorabile (desicare, întuneric) dar sunt foarte sensibile la
radiaţiile UV.

Mycobacteriile patogene pentru om, sunt reprezentate de:

• Mycobacterium leprae (agentul etiologic al leprei umane şi nu se
dezvoltã pe mediile de culturã),

• Mycobacterium tuberculosis (hominis, bovis şi avium) cunoscut şi
sub denumirea de bacil Koch (BK); acesta se dezvoltã lent pe mediile de
culturã şi determinã tuberculoza umanã şi/sau animalã;

• Mycobacteriile atipice (care sunt saprofite, condiţionat patogene pentru
om şi animale); determinã micobacterioze cu localizare pulmonarã,
ganglionarã, tegumentarã sau granuloame organice.

o în funcţie de eliberarea unor pigmenţi în prezenţa sau absenţa
luminii, Mycobacteriile atipice sunt:

• scotocromogene,
• fotocromogene,
• necromogene (nepatogene pentru om) şi
• mycobacterii cu creştere rapidã (patogene pentru om).

107

Page 209

Curs de Microbiologie pentru Medicinã Dentarã

 www.answersingenesis.org/tj/v13/i1/viruses.asp

 www.bmb.leeds.ac.uk/.../bacterialinfect06.html

 web.indstate.edu/thcme/micro/bactGen/Bacgenet.htm

 www.nonoil.com/bio/engineering/chapt2.htm

 www.ratsteachmicro.com/Bacterial_Genetics/HCO...

 www.merck.com/mmpe/sec13/ch163/ch163d.html

 www.venomsupplies.com/universalantivenom/immu...

 www.devicelink.com/mddi/archive/98/05/024.html

 home.earthlink.net/~dayvdanls/Immune_lecture.html

 www.tjclarkdirect.com/bacterial_diseases/stre...

 www.biotox.cz/.../clostridium_tetani.htmc

 lastovka.wordpress.com/2006/12/15/f99/

 pl.wikipedia.org/wiki/T%C4%99%C5%BCec

 www.thaisnews.com/prdnews/leptospirosis/

 www.cartage.org.lb/.../GeneralProperties.htm

 www.thepigsite.com/pighealth/article/80/antib...

 webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.as...

 medinfo.ufl.edu/.../bms5300/bugs/staepid.html

 www.j-archive.com/showgame.php?game_id=1080

 www.unis.org/UNIScienceNet/IBHbio2_knowledge.html

 universitas.usal.es/.../Demo1/shigella.html

 http://images.google.com/imgres?

imgurl=http://ic.ucsc.edu/~wxcheng/envs23/lecture8/FG05_02.JPG&im

grefurl=http://ro.wikipedia.org/wiki/Procariot&h=1200&w=1447&sz=28

6&hl=en&start=2&tbnid=oB94U9Biq4qgpM:&tbnh=124&tbnw=150&pr

ev=/images%3Fq%3Dstructura%2Bcelulei%2Bbacteriene%26gbv

%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG

www.asnom.org/en/443_amibiase.html

 http://pathmicro.med.sc.edu/parasitology/intest-protozoa.htm

 www.cvm.okstate.edu/.../clinpara/lst11_20.htm
210

http://www.cvm.okstate.edu/~users/jcfox/htdocs/clinpara/lst11_20.htm
http://pathmicro.med.sc.edu/parasitology/intest-protozoa.htm
http://www.asnom.org/en/443_amibiase.html
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ic.ucsc.edu/~wxcheng/envs23/lecture8/FG05_02.JPG&imgrefurl=http://ro.wikipedia.org/wiki/Procariot&h=1200&w=1447&sz=286&hl=en&start=2&tbnid=oB94U9Biq4qgpM:&tbnh=124&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dstructura%2Bcelulei%2Bbacteriene%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ic.ucsc.edu/~wxcheng/envs23/lecture8/FG05_02.JPG&imgrefurl=http://ro.wikipedia.org/wiki/Procariot&h=1200&w=1447&sz=286&hl=en&start=2&tbnid=oB94U9Biq4qgpM:&tbnh=124&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dstructura%2Bcelulei%2Bbacteriene%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ic.ucsc.edu/~wxcheng/envs23/lecture8/FG05_02.JPG&imgrefurl=http://ro.wikipedia.org/wiki/Procariot&h=1200&w=1447&sz=286&hl=en&start=2&tbnid=oB94U9Biq4qgpM:&tbnh=124&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dstructura%2Bcelulei%2Bbacteriene%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG
http://universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/microacua/Demo1/shigella.html
http://www.unis.org/UNIScienceNet/IBHbio2_knowledge.html
http://www.j-archive.com/showgame.php?game_id=1080
http://medinfo.ufl.edu/year2/mmid/bms5300/bugs/staepid.html
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.asp?info_id=1079
http://www.thepigsite.com/pighealth/article/80/antibacterial-sensitivity-tests
http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/lifescience/GeneralBiology/Microbiology/Fungi/GeneralProperties/GeneralProperties.htm
http://www.thaisnews.com/prdnews/leptospirosis/
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C4%99%C5%BCec
http://lastovka.wordpress.com/2006/12/15/f99/
http://www.biotox.cz/.../clostridium_tetani.htmc
http://www.tjclarkdirect.com/bacterial_diseases/streptococcus_pyogenes.htm
http://home.earthlink.net/~dayvdanls/Immune_lecture.html
http://www.devicelink.com/mddi/archive/98/05/024.html
http://www.venomsupplies.com/universalantivenom/immunoelectrophoresis1.html
http://www.merck.com/mmpe/sec13/ch163/ch163d.html
http://www.ratsteachmicro.com/Bacterial_Genetics/HCOE_CAI_Review_Notes_Bacterial_Genetics.htm
http://www.nonoil.com/bio/engineering/chapt2.htm
http://web.indstate.edu/thcme/micro/bactGen/Bacgenet.htm
http://www.bmb.leeds.ac.uk/mbiology/ug/ugteach/dental/tutorials/infect/bacterialinfect06.html
http://www.answersingenesis.org/tj/v13/i1/viruses.asp

Page 210

Curs de Microbiologie pentru Medicinã Dentarã

 www.istanbulsaglik.gov.tr

 www.microbewiki.kenyon.edu

 www.case.edu

211

http://www.case.edu/
http://www.microbewiki.kenyon.edu/
http://www.istanbulsaglik.gov.tr/

Similer Documents