Download Mircea Eliade - Nasteri Mistice PDF

TitleMircea Eliade - Nasteri Mistice
File Size3.6 MB
Total Pages226
Table of Contents
              Cuvînt înainte
Introducere
I. Mistere inițiatice în religiile primitive
	Remarci preliminare
	Terenul sacru
	Despărţirea de mamă
	Misterul iniţierii Kurnai
	Fiinţa supremă şi iniţierea în tribul Yuin
	Simbolismul morţii iniţiatice
	Semnificaţia încercărilor iniţiatice
	Iniţiere şi regenerare colectivă
II. Încercări inițiatice
	Bull-roarer şi circumcizia
	Simbolismul subinciziei
	Iniţierea în Ţara de Foc
	Scenariile morţii iniţiatice
	Înghiţirea de către un monstru
	Treptele revelaţiei
III. De la riturile tribale la cultele secrete
	Iniţierea fetelor
	Trepte în iniţierile feminine
	Un cult secret australian care încă mai există
	Simbolismul iniţiatic al regressus ad uterum
	Simbolismul noii naşteri în iniţierile indiene
	Sensurile multiple ale simbolismului embriologic
IV. Inițieri individuale și societăți secrete
	Coborîrea în infern şi iniţierile eroice
	Simbolismul iniţiatic al Symplegadelor
	Iniţieri individuale: America de Nord
	Societăţile de dans Kwakiutl
	Societăţile secrete masculine
	Motive iniţiatice comune riturilor de pubertate şi societăţilor secrete
	Societăţile secrete feminine
	Antagonism şi atracţie reciprocă
V. Inițieri eroice și inițieri șamanice
	A fi cuprins de starea bersekr
	Iniţierea lui Cuchulainn
	Simbolismul căldurii magice
	Iniţierile şamanice
	Probele iniţiatice ale şamanilor siberieni
	Rituri publice ale iniţierilor şamanice
	Tehnici ale extazului
	Iniţierile vracilor australieni
	Influenţe asiatice în Australia
VI. Teme inițiatice în marile religii
	India
	Urme ale riturilor de pubertate în Grecia antică
	Eleusis şi misterele elenistice
	Creştinismul şi iniţierea
	Supravieţuirea motivelor iniţiatice în Europa creştină
	Motive iniţiatice şi teme literare
	Cîteva remarci finale
	Epilog
Note
Indice
Cuprins
            
Document Text Contents
Page 114

IN IŢIERI EROICE Ş I INIŢIERI ŞAMANICE / 1 1 3

iarnă. Iarna este, de asemenea, anotimpul în care iniţiaţii se
transfonnă în lupi . Altfel spus, în timpul iernii membrii grupării
pot să-şi modifice condiţia profană şi să acceadă la o existenţă
supraomenească, fie alăturîndu-se Strămoşilor, fie însuşindu-şi
comportamentul, adică magia, carnivorelor.

De altminteri, metamorfozarea în carnivor nu era un prero­
gativ al războinicilor : ne amintim că am întîlnit-o şi la membrii
societăţi lor secrete africane numite ale "Leopardului ". Cît
despre fenomenul de licantropie, el este atestat cam pretutin­
deni în lume. Mai mult decît atît, putem întîlni imi tarea rituală
a carnivotelor în contexte socio-religioase total diferite de
confreriile războinice şi chiar în asociaţii feminine. Nu trebuie
decît să ne amintim de "orgiile" dionisiace în cursul cărora ba­
cantele sfişiau animalele şi le devorau carnea care încă palpita.
Însă este important să distingem între diversele fonne de meta­
morfozare magică în carnivore, întrucît nu toate acestea aparţin
tipului de iniţiere pe care îl studiem în aceste pagini. În cazul
omofagiei dionislace, de exemplu, este vorba de o frenezie
extatică în timpul căreia bacantele se strădui au să desfiinţeze
condiţia umană şi să împărtăşească tumultul şi exaltarea Ut:lei
vieţi animale dezlănţuite. În ciuda cruzimii şi a absurdităţii ritu­
lui, recunoaştem totuşi în furia bacantelor şi o beţie de natură
religioasă. În timpul orgii lor, bacantele se comportau ca nişte
animale sălbatice. Era dovada că nebunia divină care le stăpînea
desfiinţase barierele dintre om, zeu şi animal .

În cazul societăţilor africane ale Leoparzilor, ca şi în nume­
roase fonne de licantropie rituală, avem de-a face cu un feno­
men solidar al magiei mari i vînători : se încearcă imitarea
carnivorului , adică a " vînătorului" prin excelenţă. La nomazii
turco-mongoli din Asia Centrală, comportam�ntul carnivoru­
lui era modelul în funcţie de care fusese elaborată strategia
lor mil itară. Strămoşul mitic al unui Genghis-Han era un lup
cenuşiu , iar marele cuceritor dezvoltase la maximum metoda
de atac a haitelor de lupi . O temă mitică analoagă poate fi des­
cifrată şi în numele sau genealogi i le fabuloase ale diverselor
popoare indo-europene şi asi atice. Unele eponime, cum ar fi
Luviens, Hirpini , Dahae , Hyrkanoi etc . voiau să spună că
aceste popoare descindeau dintr-un erou Lup sau că erau capa-

Page 225

Culegere şi paginare HUMANITAS

Tiparul executat sub comanda 50 489
Pregăti rea formei şi imprimarea

R A I . "Coresi"
Piaţa Presei LibE!,re, 1 , Bucureşti

ROMAN IA

Similer Documents