Download Nuklearna energija PDF

TitleNuklearna energija
File Size214.1 KB
Total Pages7
Table of Contents
              Nuklearna energija
	Nuklearne nesreće uključuju černobilsku katastrofu (1986), nuklearnu katastrofu u Fukushimi (2011) i Three Mile Island katastrofu(1979).[12] Također je bilo nesretnih slučajeva s nuklearno pogonjenim podmornicama.[13][14][12] Međutim, sigurnosni protokol nuklearne energije je dobar kad se uspoređuje s mnogim drugim energetskim tehnologijama.[15] Istraživanja u svrhu porasta sigurnosti nastavlja se[16] i nuklearna fuzija bi se mogla koristiti u budućnosti. Korištenje
	Fuzija[uredi VE | uredi]
	Fisija
	Nuklearna opasnost
		Enrico Fermi
	Vremenska tablica
            
Document Text Contents
Page 1

http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-Sturgis-11
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-NC_WARN_.C2.BB_Nuclear_Power-10
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-Share-9
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=NIRS&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-bloomberg.com-8
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Emisije_ugljika&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Odr%C5%BEiva_energija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodna_agencija_za_atomsku_energiju
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Nuclear_Association&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-A_Reasonable_Bet_on_Nuclear_Power-7
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-jstor.org-6
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-5
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearni_pogon&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-UIC-4
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-iaea_reactors-3
http://hr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodna_agencija_za_atomsku_energiju
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-iea_pdf-2
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-WNAMay-1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_elektrana
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_reakcija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_reakcija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Slaba_nuklearna_sila
http://hr.wikipedia.org/wiki/Jaka_nuklearna_sila
http://hr.wikipedia.org/wiki/Neutron
http://hr.wikipedia.org/wiki/Proton
http://hr.wikipedia.org/wiki/Atom
http://hr.wikipedia.org/wiki/Atomska_jezgra
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_elektrana
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Susquehanna_steam_electric_station.jpg
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Susquehanna_steam_electric_station.jpg

Page 2

Nuklearne nesreće uključuju černobilsku katastrofu (1986), nuklearnu katastrofu u

Fukushimi (2011) i Three Mile Island katastrofu(1979).[12] Također je bilo nesretnih

slučajeva s nuklearno pogonjenim podmornicama.[13][14][12] Međutim, sigurnosni protokol

nuklearne energije je dobar kad se uspoređuje s mnogim drugim energetskim

tehnologijama.[15] Istraživanja u svrhu porasta sigurnosti nastavlja se[16] i nuklearna

fuzija bi se mogla koristiti u budućnosti. Korištenje

Povijesna i projicirana svjetska potrošnja energije po izvoru, 1980-2030, Izvor: International Energy Outlook

2007, EIA.

Instalirani nuklearni kapaciteti i proizvodnja, 1980 do 2007 (EIA).

Od 2005. godine pomoću nuklearne energije proizvodi se 6,3% svjetske energije te 15% svjetske

struje, a SAD, Francuska i Japan zajedno daju 56,5% nuklearne generirane električne energije.
[2] 2007., Međunarodna agencija za atomsku energiju podnijela je izvještaj o postojanju

439 nuklearnih reaktora u funkciji u svijetu,[3] koje rade u 31 državi.[4] Od prosinca 2009., svijet je

imao 436 reaktora.[22] Otkad je komercijalna nuklearna energija počela sredinom 1950-ih, 2008. je

bila prva godina u kojoj nijedna nova nuklearna elektrana nije priključena na mrežu, iako su dvije

priključene 2009.[22][23]

Godišnja proizvodnja nuklearne energije je na lagano silaznom trendu od 2007., padajući 1.8%

2009. na 2558 TWh, tako da je nuklearna energija pokrivala 13–14% svjetske potražnje za

električnom energijom.[1] Jedan faktor u smanjenju udjela nuklearne energije od 2007. bilo je

http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-WNAMay-1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-23
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-tf2010-22
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-tf2010-22
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-UIC-4
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-iaea_reactors-3
http://hr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodna_agencija_za_atomsku_energiju
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-iea_pdf-2
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Energy_Information_Administration&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_fuzija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_fuzija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-David_Baurac_2002-16
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-15
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-timenuke-12
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-johnston2007-14
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-rad-13
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-timenuke-12
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Three_Mile_Island_katastrofa&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearna_katastrofa_u_Fukushimi&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearna_katastrofa_u_Fukushimi&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernobilska_katastrofa
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearne_nesre%C4%87e&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:EIA2007_f4.jpg
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:EIA2007_f4.jpg
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Nuclear_power_capacity_and_generation.png
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Nuclear_power_capacity_and_generation.png

Page 3

dugotrajno isključenje velikih reaktora u nuklearnoj elektrani Kashiwazaki-Kariwa u Japanu nakon

Niigata-Chuetsu-Oki potresa.[1]

SAD proizvodi najviše nuklearne energije, tako da nuklearnom energijom pokriva 19%[24]svoje

potrošnje električne energije, dok Francuska proizvodi najveći postotak svoje električne energije

iz nuklearnih reaktora—80% od 2006.[25] U Europskoj uniji kao cijeloj, nuklearna energija

osigurava 30% električne energije.[26] Nuklearna politika razlikuje se među državama članicama

Europske unije, a neke, kao što su Austrija, Estonija, Irska i Italija, nemaju aktivnih nuklearnih

elektrana. U usporedbi s tim, Francuska ima velik broj takvih postrojenja, sa 16 višejediničnih

stanica u trenutnoj upotrebi.

U SAD-u, dok je proizvodnja struje iz ugljena i plina projektirana tako da vrijedi 85 milijardi dolara

do 2013, nuklearni generatori proračunati su na 18 milijardi dolara.[27]

Mnogi ratni i neki civilni (kao što su neki ledolomci) brodovi koriste nuklearni pomorski pogon,

oblik nuklearnog pogona.[28] Nekoliko svemirskih letilica lansirano je koristeći potpuno

razvijene nuklearne reaktore: sovjetska RORSAT serija i američka SNAP-10A.

Međunarodna istraživanja nastavljaju se u svrhu unapređivanja sigurnosti kao što su pasivno

sigurne elektrane,[16] korištenje nuklearne fuzije, i dodatna korištenja topline procesa, kao što

je hidroliza (za podržavanje vodikove ekonomije), za desalinizaciju morske vode i za korištenje u

sistemima za centralno grijanje.

Fuzija[uredi VE | uredi]

Fuzijska reakcija deuterij-tricij (D-T)

Spajanje dviju atomskih jezgri naziva se nuklearna fuzija. U nuklearnim fuzijama mogu sudjelovati

samo laki elementi - oni sa samo nekoliko protona i neutrona u jezgri. Pri vrlo visokim

temperaturama dvije jezgre vodika međusobno se sudaraju i nastaje teža jezgra helija koja pritom

oslobađa energiju i odbacuje neutron. Fuzije se odvijaju na Suncu i drugim zvijezdama.

• Fuzijski reaktor

Znanstvenici još nisu izradili praktičan fuzijski reaktor. Prstenasti eksperimentalni reaktor naziva

se torus. On zagrijava plinoviti vodik na više milijuna stupnjeva tako da se atomske jezgre mogu

spajati.

http://hr.wikipedia.org/wiki/Fuzija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Znanost
http://hr.wikipedia.org/wiki/Zvijezde
http://hr.wikipedia.org/wiki/Sunce
http://hr.wikipedia.org/wiki/Helij
http://hr.wikipedia.org/wiki/Vodik
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_fuzija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Tricij
http://hr.wikipedia.org/wiki/Deuterij
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearna_energija&action=edit&section=2
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearna_energija&veaction=edit&section=2
http://hr.wikipedia.org/wiki/Centralno_grijanje
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Desalinizacja&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Hidroliza
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_fuzija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-David_Baurac_2002-16
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=SNAP-10A&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=RORSAT&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearni_reaktor
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-28
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-27
http://hr.wikipedia.org/wiki/Italija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Irska
http://hr.wikipedia.org/wiki/Estonija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Austrija
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearna_politika&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-26
http://hr.wikipedia.org/wiki/Europska_unija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-npr20060501-25
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-24
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-WNAMay-1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:D-t-fusion.png
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:D-t-fusion.png

Page 4

http://hr.wikipedia.org/wiki/Izotop
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearno_gorivo
http://hr.wikipedia.org/wiki/Plutonij
http://hr.wikipedia.org/wiki/Uranij
http://hr.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dni_generator
http://hr.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://hr.wikipedia.org/wiki/Kotao
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_fisija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Kernspaltung.gif
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Kernspaltung.gif

Page 5

http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_fisija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_fisija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearni_reaktor
http://hr.wikipedia.org/wiki/1942.
http://hr.wikipedia.org/wiki/SAD
http://hr.wikipedia.org/wiki/1938.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Italija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi
http://hr.wikipedia.org/wiki/Otpad
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Enrico_Fermi_1943-49.jpg
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Enrico_Fermi_1943-49.jpg
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Otto_Hahn_und_Lise_Meitner.jpg

Page 6

Otto Hahn i Lise Meitner u laboratoriju

Povijesne značajke

1911. Fizičar Ernest Rutherford, rođen u Novom Zelandu, obznanjuje da svaki atom sadržava

malenu, čvrstu sredinu, takozvanu jezgru.

1938. Njemački kemičar Otto Hahn i austrijska fizičarka Lise Meitner otkrivaju nuklearnu fisiju.

1939. Fizičar Hans Bethe, podrijetlom iz Njemačke, otkriva da sunčeva energija potječe od

nuklearne fuzije.

1942. Enrico Fermi u SAD-u izvodi prvu lančanu reakciju.

1945. Nuklearne bombe uništavaju japanske gradove Hirošimu i Nagasaki.

1954. Ruski reaktor Obninsk prvi stvara električnu energiju.

1986. Eksplozija reaktora u Černobilu, Ukrajina, oslobađa oblake radioaktivnog materijala.

1991. U Engleskoj projekt JET (Joint European Torus) postižu prvu kontroliranu fuziju.

Kina ima 25 nuklearnih reaktora u izgradnji, s planovima da izgradi mnogo više,[17] dok su u SAD-u

licence gotovo pola reaktora produžene na 60 godina,[18] i planovi za izgradnju drugih dvanaest

ozbiljno se razmatraju.[19] Međutim, Nuklearna katastrofa u Fukushimi, u Japanu 2011., potaknula je

promišljanje nuklearne politike u mnogim državama.[20] Njemačka je odlučila zatvoriti sve svoje

reaktore do 2022, a Italija je se odrekla nuklearne energije.[20] Nakon Fukushime, Međunarodna

agencija za energiju prepolovila je svoju procjenu dodatnih nuklearnih kapaciteta koji bi se izgradili do

2035.[

http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-economist-20110428-21
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Me%C4%91unarodna_agencija_za_energiju&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Me%C4%91unarodna_agencija_za_energiju&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-sciamer2011-20
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-sciamer2011-20
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklearna_katastrofa_u_Fukushimi&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-matt2010-19
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-18
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nuklearna_energija#cite_note-17
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=JET&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Engleska
http://hr.wikipedia.org/wiki/1991.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://hr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernobil
http://hr.wikipedia.org/wiki/1986.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Obninsk
http://hr.wikipedia.org/wiki/1954.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
http://hr.wikipedia.org/wiki/Hiro%C5%A1ima
http://hr.wikipedia.org/wiki/1945.
http://hr.wikipedia.org/wiki/1942.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Njema%C4%8Dka
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Bethe&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/1939.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner
http://hr.wikipedia.org/wiki/Otto_Hahn
http://hr.wikipedia.org/wiki/1938.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Novi_Zeland
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford
http://hr.wikipedia.org/wiki/1911.
http://hr.wikipedia.org/wiki/Lise_Meitner
http://hr.wikipedia.org/wiki/Otto_Hahn
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Otto_Hahn_und_Lise_Meitner.jpg

Similer Documents