Download OBRADA METALA REZANJEM PDF

TitleOBRADA METALA REZANJEM
File Size2.8 MB
Total Pages180
Document Text Contents
Page 1

MAŠINSKI FAKULTET - KRAGUJEVAC
BOGDAN NEDIĆ
MIODRAG LAZIĆPROIZVODNE TEHNOLOGIJE

OBRADA METALA REZANJEM
PREDAVANJA


Kragujevac, 2007.

Page 2

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

OBADA METALA REZANJEM

skripta


Autori: Dr Bogdan Nedić, vanredni profesor

Mašinski fakultet, Kragujevac

Dr Miodrag Lazić, redovni profesor
Mašinski fakultet, Kragujevac


Mašinski fakultet

34000 Kragujevac
Sestre Janjić 6
Višegodišnji rad autora skipte i ostalih saradnika Laboratorije za obradu
metala rezanjem Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, omogućio je izradu
velikog broja publikavija iz oblasti proizvodnih tehnologija, posebno obrade
metala rezanjem. Mnogobrojne knjige, udžbenici i priručnici sadrže obilje
saznanja i podataka do kojih su saradnici došli kroz dogogodišnji stručni rad i
istraživanja i veoma korisno služe kako studentima tako i inženjerima -
stručnjacima u praksi za svakodnevno rešavanje niza problema.
Ova skripta je namenjena studentima osnovnih akademskih studija Mašinskog
fakulteta u Kragujevcu i bazirana je na nastavnom planu i programu
zajedničkog predmeta PROIZVODNE TEHNOLOGIJE (deo koji se odnosi
tehnologije obrade metala rezanjem).
Skripta sadrži osnovne i neophodne podatke potrebne za razumevanje
problematike definisanje tehnologija i tehnoloških postupaka, izbor i primenu
alata, pribora, merne opreme, mašinai parametara režima obrade u obradi
metala rezanjem.
Skripta sadrži i neophodne podatke potrebne za ovladavanje znanjima na
laboratorijskim vežbama i izradu samostalnog rada.

Autori

Page 90

Proizvodne tehnologije

84

Prema smeru kretanja u toku obrade strugarski noževi se dele na leve, desne i čeone
(slika 4.6). Orijentacija se određuje položajem palca ruke.

desni

glavno
se ivoč

glavno
se ivoč

levi

desni

levi

Popre nič
Slika 4.6. Levi, desni i poprečni strugarski noževi

Prema vrsti alatnog materijala razlikuju se strugarski noževi od brzoreznog čelika, sa
lemljenim pločicama od tvrdog metala i mehanički pričvršćenim pločicama savremenih
alatnog materijala.

Za izradu strugarskih noževa danas se uglavnom koriste tvrdi metali (sa ili bez
prevlake), rezna keramika i super tvrdi materijali u vidu okretnih (izmenjivih) pločica.
Pločice se mehanički vezuju za nosače alata, tako da se formiraju različiti tipovi
strugarskih noževa (slika 4.7). Strugarski noževi sa okretnim pločicama se ne oštre, već
se pločica okreće sve dok se ne iskoriste sve rezne ivice. Iskorišćene i pohabane
pločice se prikupljaju i upućuju na reciklažu.

Strugarski noževi sa lemljenim pločicama (slika 4.8) se retko koriste u savremenoj
industriji. To iz razloga što je njihova izrada skuplja, a i troškovi eksploatacije su veći
zbog potrebe preoštravanja alata (troškovi oštrenja i obrade).

a) Strugarski no evi za spolja nju obraduž š

b) Strugarski no evi za unutra nju obraduž š
Slika 4.7. Strugarski noževi sa izmenjivim (okretnim) reznim pločicama

Page 91

4. OBRADA STRUGANJEM

85

a) Strugarski no evi za spolja nju obraduž š

b) Strugarski no evi za unutra nju obraduž š
Slika 4.8. Strugarski noževi za lemljenim pločicama

Brzorezni čelici se koriste za izradu profilnih noževa namenjenih obradi složenih i
profilisanih površina na jednovretenim i viševretenim automatskim strugovima (slika
4.9).

Kru niž

paralelni

nagnuti

paralelni

nagnuti

Prizmati nič


Slika 4.9. Profilni strugarski noževi

Page 179

47. Izvršiti podelu alata za struganje na osnovu vrste obrade.
48. Šta čini reznu geometriju alata u obradi struganjem?
49. Koji materijali se koriste za izradu alata u obradi struganjem?
50. Navesti parametre režima obrade kod struganja.
51. Kako se određuje glavno vreme obrade kod struganjem?
52. Navesti osnovne karakteristike mašina u obradi struganjem.
53. Navesti osnovna kretanja kod obrade bušenjem i ko ih izvodi?
54. Navesti proizvodne operacije u obradi bušenjem.
55. Izvršiti podelu alata za bušenje na osnovu vrste obrade.
56. Šta čini reznu geometriju alata u obradi bušenjem?
57. Koji materijali se koriste za izradu alata u obradi bušenjem?
58. Navesti parametre režima obrade kod bušenja.
59. Kako se određuje glavno vreme obrade kod bušenja?
60. Navesti osnovne karakteristike mašina u obradi bušenja.
61. Navesti osnovna kretanja kod obrade glodanjem i ko ih izvodi?
62. Navesti proizvodne operacije u obradi glodanjem.
63. Izvršiti podelu alata za glodanje na osnovu vrste obrade.
64. Šta čini reznu geometriju alata u obradi glodanjem?
65. Koji materijali se koriste za izradu alata u obradi glodanjem?
66. Navesti parametre režima obrade kod glodanja.
67. Kako se određuje glavno vreme obrade kod glodanja?
68. Navesti osnovne karakteristike mašina u obradi glodanjem.
69. Navesti osnovna kretanja kod obrade testerisanjem i ko ih izvodi?
70. Navesti proizvodne operacije prema tipu mašine u obradi testerisanjem.
71. Izvršiti podelu alata za testerisanje.
72. Koji materijali se koriste za izradu alata u obradi testerisanjem?
73. Navesti osnovna kretanja kod obrade rendisanjem i ko ih izvodi?
74. Navesti proizvodne operacije u obradi rendisanjem.
75. Navesti parametre režima obrade kod rendisanja.
76. Kako se određuje glavno vreme obrade kod rendisanja?
77. Izvršiti podelu mašina u obradi rendisanjem i navesti osnovne karakteristike mašina u

obradi rendisanjem.

78. Navesti osnovna kretanja kod obrade provlačenjem i ko ih izvodi?
79. Navesti proizvodne operacije u obradi provlačenjem.
80. Koji materijali se koriste za izradu alata u obradi provlačenjem?
81. Navesti parametre režima obrade kod provlačenja.
82. Izvršiti podelu i navesti osnovne karakteristike mašina u obradi provlačenjem.
83. Navesti osnovna kretanja kod obrade brušenjem i ko ih izvodi?
84. Navesti proizvodne operacije u obradi brušenjem.
85. Izvršiti podelu alata za brušenje na osnovu namene.
86. Šta čini rezni rezne elemente alata u obradi brušenjem?
87. Koji materijali se koriste za izradu alata u obradi brušenjem?
88. Navesti parametre režima obrade kod brušenja.
89. Kako se određuje glavno vreme obrade kod brušenja?
90. Navesti osnovne karakteristike mašina u obradi brušenjem.


Student polaže jedan kolokvijum iz oblasti PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA - OMR, na kome
iz ove grupe pitanja dobija test sa 20 pitanja.

Page 180

PRILOG 2


PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA - OMR1. Postupci obrade metala rezanjem
2. Navesti i objasniti tehnološke i geometrijske parametre obrade
3. Osnovna geometrija reznog alata
4. Alatni materijali
5. Pomoćni pribori, uloga, klasifikacija, primeri (skicirati nekoliko pribora)
6. Sredstva za merenje i kontrolu, primeri (skicirati nekoliko merila)
7. Objasniti mehanizam nastanka strugotine
8. Priroda triboloških procesa
9. Otpori rezanja pri ortogonalnom rezanju
10. Toplotni izvori i toplotni ponori
11. Habanje reznih elemenata alata
12. Troškovi obrade
13. Izrada navoja
14. Ozubljenje
15. Nekonvencionalni postupci obradeNa završnom ispiti student izvlači jedno pitanje iz ove grupe pitanja.

Similer Documents