Download P 07 a Orbisna Priroda PDF

TitleP 07 a Orbisna Priroda
File Size222.9 KB
Total Pages17
Document Text Contents
Page 1

Prva godina - lekcija br.07

AASSPPEEKKTTII MMEESSEECCAA,,
MMIINNOORRNNII AASSPPEEKKTTII

II OORRBBIISSNNAA PPRRIIRROODDAA
AASSPPEEKKAATTAA

Page 2

Lekcija br.07 Aspekti Meseca, minorni aspekti
i orbisna priroda aspekataInstitut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler”
www.keplerunited.org

2ASPEKTI MESECA,
MINORNI ASPEKTI I

ORBISNA PRIRODA ASPEKATA

Položaj Meseca u natalnom horoskopu daje informacije o svemu što natusu
dolazi kao sudbina, o svemu što se natusu dešava - za razliku od Sunčevih
aspekta, gde je reč o stvarima koje osoba čini. Stoga, Sunčeve aspekte treba
definisati kao prirodu karaktera, i sve ono što će osoba voljno činiti, a Mesečeve
kao mnogo više stvar sudbine same osobe. Takođe, kroz Mesečevu prirodu se
može opisati i priroda žene – kakva će ona vremenom postati, jer u značajnoj
meri svaka žena teži da postane Mesec. To je i slika njene majke, ali nije jedini
faktor, jer majku će predstavljati i određena kuća, vladar kuće, i znak Raka.

U svakom slučaju, Mesec je jako brz i svi njegovi aspekti su veoma lični. On
opisuje kakva je osoba u svakodnevnom životu, ne ono kako se predstavlja, već
kakva je u intimi.

Aspekti Meseca i drugih planeta opisuju sudbinska dešavanja, sve ono što ne
zavisi od lične volje. Kako predstavlja dušu i sve što u njoj živi, njegovi su
aspekti slika nesvesnih potreba koje se izražavaju kroz osećanja. Stoga je
njegova uloga više sudbinska, više povezana sa osećanjem duše iz prethodnih
inkarnacija, vodi natusa putem sudbine.

Pozicija Meseca u natalnom horoskopu je najvažniji pokazatelj za suštinu uloge
koju je natus dobio u ovom životu i zato njegove aspekte treba pažljivo
posmatrati. Mesec predstavlja i lice u svačijem horoskopu, zato se i osećanja i
sudbina već vide na licu čoveka. Lik i Mesec su odraz duše.http://www.keplerunited.org/�

Page 8

Lekcija br.07 Aspekti Meseca, minorni aspekti
i orbisna priroda aspekataInstitut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler”
www.keplerunited.org

8

Mesec i Uran

Povoljni aspekti
Život u zgradi, u gradu; žene u gradu (u muškom horoskopu). Potrebna je
socijalizacija i društvo – više će osobu vući sve moderne stvari, internet joj
puno znači. Kuća sa stepenicama, puno kompjutera u kući, socijalizacija, puna
kuća ljudi, prijatelji u kući. Odnos sa prijateljima je promenljiv – on je malo
ljubavnik, malo prijatelj. Osoba traži urban život, što više kosmopolitskog je za
nju bolje, samo neka je moderno i neka joj da dobar osećaj.

U muškom horoskopu to je slika razvedene žene, ili je njen razvod u toku.
Unutrašnje, emotivne potrebne su čudne i egzotične. Sve što je predstavljeno
planetama do Saturna je opšteprihvaćeno, dok su sa Uranom stvari koje su
čudne, neuobičajene, izvan normi koje predstavlja Saturn. Ako je dobar aspekt,
osobi je lagano da zamisli i prihvati sve, zato je ona ispred vremena. I u
muškom, i u ženskom horoskopu, ovo daje egzotične tendencije u seksualnom
životu, natus ima veze sa više partnera.

Nepovoljni aspekti
Od nepovoljnog aspekta natus doživljava stres. Inicijalno, roditelji su razvedeni,
osoba vuče tendenciju nemira, nesigurnosti. Mentalno je nestabilna. Česte su
rasprave u kući i zgradi, to je nemir koji ometa sređenost natusa. Eksplozije u
kući, požar ili bomba, zemljotresi – sve stresne situacije su moguće. Osoba
mora dosta toga pročistiti kako bi aspekt bio manje opasan.

U muškom horoskopu, ovo je veoma jak pokazatelj razvoda, manje opasan u
ženskom horoskopu, gde će nju opisati kao vrlo egzotičnu osobu.

Konjunkcija traži da osoba ima nekoliko partnera, puno prijatelja, kako bi se
obezbedilo dobro kruženje energije.

Mesec i Neptun

Povoljni aspekti i konjunkcija
Medijumske sposobnosti, vidovitost. Intuicija je savršena, nema potrebe da se
tumače snovi jer san priča priču. Natus je povezan sa nekim nesvesnim, tajnim,
unutrašnjim - aspekt je sjajan. Kuća treba da je pored vode, koja će dati dobar
protok energije. Kuća može biti i preko vode, mora, okeana – ako drugi aspekti
ukazuju na isto, može dati i odlazak jako daleko. Ovo je slika bake sa kojom je

http://www.keplerunited.org/�

Page 9

Lekcija br.07 Aspekti Meseca, minorni aspekti
i orbisna priroda aspekataInstitut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler”
www.keplerunited.org

9

natus bio vrlo blizak, koja se natusu javlja i u snu kada nije više živa. To su fini
titraji za duhovnost osobe, koja je dobar kanal. Dovoljno je da zamoli duhovne
sile za nešto, samo je potrebno da to neguje, jer sve što veruje može da ostvari
finim putem.

Slika hora, horskog pevanja. Sve ide preko filma, preko Neptuna – to je more
ljudi koje prepoznaje natusa.

Nepovoljni aspekti
Daju mentalnu nestabilnost, sklonost ludilu, trovanju koje živi u duši,
nepoznatim stanjima, ili je majka bila problematična, nestabilna. U duši osobe
stalno borave strahovi, i kroz taj strah osoba predviđa stvari koje će joj se
događati. Osoba je nesigurna, ne shvata zbog čega je uznemirena, ali taj osećaj
privlači neudobne događaje. Posebno je opasno ako je Neptun u 8. kući, i
postoji loš aspekt sa Mesecom (ili vladarem 4), tada po pravilu osoba vidi
duhove u kući. Sa Neptunom se dobijaju strahovi.

Na psihološkom nivou ovaj aspekt stvara ženu koja je sklona prevarama, može
da razočara.

Poplave, posebno ako je Mesec u vodenom znaku. Često je to slika promene
vere na porodičnom nivou, možda su i preci radili isto, za šta je potrebno
pogledati i Južni čvor. Ljudima je potrebna vera da bi pripadali jednom
uverenju, jednoj kolektivnoj svesti, što daje osećaj sigurnosti.

Postoji opasnost od anestezija, natus mora izbegavati alkohol kao i svaku vrstu
opijata, jer vrlo lako postaje zavisna. Trovanje hranom, mlekom, sirom i
mlečnim proizvodima – sve stvari koje su Mesec nose opasnost sa Neptunom.
Opasnost od epidemija, mase ljudi nose bolest.

Mesec i Pluton

Dve vrlo suprotne stvari – na mestu gde je Pluton u padu, Mesec je egzaltiran; i
tamo gde je Mesec u padu, Pluton je egzaltiran.

U povoljnom aspektu nasleđuje se kuća, nakon nečije smrti.

U muškom horoskopu kuća se dobija preko supruge. Ovo je uspešna operacija
majke, velika je sposobnost za regeneracijom, obnavljanjem, vrlo je dobro za

http://www.keplerunited.org/�

Page 16

Lekcija br.07 Aspekti Meseca, minorni aspekti
i orbisna priroda aspekataInstitut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler”
www.keplerunited.org

16

• Sa orbisom 1 stepena, neovisno od toga da li je u pitanju separacioni ili
aplikacioni, taj odnos opisuje samog natusa – osoba je lepa, prijatna.

• Ukoliko je orbis 2 stepena, to ne znači da osoba neće biti lepa, ali će pažnja
biti usmerena na prirodu 2. kuće. Natus će sticati novac kroz majku, ženu,
brak, lepe stvari, nekretnine, hranu.

• Isti aspekt sa 3 stepena orbisa daje da je osoba vrlo prijatna u komunikaciji,
naglasak je na njenoj sposobnosti da piše, postoji dobra bliskost sa sestrom.
Njena je ljubav u komšiluku.

• Dobar odnos Meseca i Venere sa orbisom od 4 stepena, opisuje majku koja
je sjajna osoba, kuća je lepa, postoji urođeni osećaj za estetiku. Natus je
topla, prijatna priroda.

• Orbis od 5 stepeni daje da osoba voli da stvara, postoji talenat za umetnost,
iskustvo pozitivne i sretne ljubavi. Ljubav sa ženom koja je udata ili starija.
Sa voljenom osobom se živi zajedno i kada nisu u braku.

• Orbis od 6 stepeni donosi ljubav na poslu.
• Trigon sa orbisom od 7 stepeni je priča iz braka, može se baš partner opisati

kao lepa osoba, koja je vezana za majku. Kuća se dobija uz partnera.
• Orbisna priroda 8 stepeni govori o nasledstvu, umetninama i lepim stvarima

koje se dobijaju preko partnera. Ovakav aspekt naglašava strasti ali na vrlo
lep način. Moguća je uspešna operacija majke ili žene, jer se 8 dobro spaja sa
Mesecom i Venerom.

• Trigon orbisa 9 stepeni donosi ljubav koja se događa u inostranstvu, tamo će
natus pronaći i ljubav (Venera) i kuću i brak (Mesec). U celini, astrološka
slika se stvara tako što se dobija jedna komponenta, koja se mora potvrditi na
minimum još dva načina – u suprotnom to je tek predispozicija, ali ne i
siguran događaj.

• Orbis od 10 stepeni ukazuje na to da je natus uspešan na poslu, može
postojati ljubavna veza sa osobom koja je nadređena, posebno ako je to žena,
jer ona daje skladan odnos.

• Orbisna priroda 11 stepeni u trigonu Meseca i Venere daje bliskost sa
prijateljicom, možda je to i žena astrolog.

• Trigon orbisa 12 stepeni donosi simboliku 12. kuće. To je brak sa osobom
koja dolazi iz daljine, kuća na moru, tajna ljubav.

Tumačenje orbisne prirode aspekta je način da se spoje informacije, i za razliku
od minornih aspekta koji se ređe koriste, orbisna priroda se koristi u svakom
tumačenju.

http://www.keplerunited.org/�

Page 17

Lekcija br.07 Aspekti Meseca, minorni aspekti
i orbisna priroda aspekataInstitut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler”
www.keplerunited.org

17Domaći zadatak br. 07
Opisati psihološki i objektivno, aspekt Mesec konjunkcija Jupiter, ako je orbis
od 1 do 12 stepeni, uzimajući u obzir orbisnu prirodu aspekata.

Na primer, Mesec konjunkcija Jupiter orbis 8 stepeni, može dati veliko (Jupiter)
nasledstvo (8 stepeni) sa majčine strane (Mesec).Literatura koju preporučujemo uz ovu oblast:

• Aleksandar Imširagić „Točak Sudbine I“ ....................................... 80 – 85. str.
• Aleksandar Imširagić „Točak Sudbine II“ ................................. 281 – 290. str.
• „Praktikum natalne astrologije“ ..................................................... 31 – 33. str.http://www.keplerunited.org/�

Similer Documents