Download Pagpapahalagang Pampanitikan PDF

TitlePagpapahalagang Pampanitikan
File Size73.2 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 2

1-3 linggo

Aralin 2: Panimulang
Pag-aaral sa Dula

2.1 Pahapyaw na
Kasaysayan ng Dula
sa Pilipinas.

2.1.1 Mga Unang
Dula sa Pilipinas.

2.1.2 Seremonya at
Ritwal.

2.2 Mga Dula sa Iba’t
Ibang Panahon

2.2.1 Panahon ng
Kastila.

2.2.2 Panahon ng
 Amerikano.

2.2.3 Panahon ng
Hapon.

2.2.4Kasalukuyang
Panahon.

Guamen,
Fructuosa C.
Panitikang
Pilipino, Quezon
City, GMS
Publishing
Corp., 1979

Pamantayan sa
Pagtatanghal ng
isang Dula:

1. Kahandaan sa
kasuotan, props,
musika at sa
pagtatanghal - 40%

2. Kalakasan at
kalinawan ng
tinig – 25%

3. Ekspresyon ng
mukha –  20%

4. Dating sa
manonood – 15%

Kabuuan: 100%

Similer Documents