Download Pend-Name PDF

TitlePend-Name
File Size223.7 KB
Total Pages92
Document Text Contents
Page 46

SEMAZEN
ÖMRÜN ARTMASI

Dört şeyle artar insan ömrü.
Dinle bu öğüdü ey aziz.
Birincisi güzel sese kulak vermek;
sonra ay gibi güzel yüz görmek.

Üçüncüsü mal ve can güvencesi.
Uzar insan ömrü bununla.

İşi gönlünün muradınca olanın,
fazla olur kazancı âhirette.

ÖMRÜN AZALMASI

Beş şey azaltır insan ömrünü.
Ey aziz;

kulak ver, dinle.
Biri yaşlılıkta muhtaçlık.
Sonra yalnız ve

meşakkat.
Ölüye bakanın, ey oğul;
kuşkusuz azalır ömrü.

Düşmandan kormak beşincisi.
Zararı var bunların ömre.
Kork Allah’tan,
korkma düşmandan.

Korur seni çünkü Tanrı hepsinden.

Similer Documents