Download Πηνελόπη Δέλτα - Τρελαντώνης PDF

TitleΠηνελόπη Δέλτα - Τρελαντώνης
File Size924.7 KB
Total Pages181
Document Text Contents
Page 2

Η Πηνελόπη Δέλτα, τρίτο παιδί (από τα τέσσερα) του μεγαλοβαμβακέ-
μπορου Εμμανουήλ Μπενάκη και της Βιργινίας Χωρέμη, γεννήθηκε το 1874
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου και έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής
της.

Πέρασε τα παιδικά της χρόνια σ' ένα πλούσιο, μεγαλοαστικό, αλλά και
πολύ αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον (μια εμπειρία που αντανακλάται στα
περισσότερα κείμενα της).

Το 1882, η οικογένεια Μπενάκη εγκαταλείπει την Αίγυπτο, υπό την πίεση
απειλών για τη ζωή της και για εθνικοποίηση της τεράστιας περιουσίας της,
και εγκαθίσταται στην Ελλάδα, όπου η Πηνελόπη, το 1895, σε ηλικία 21 ετών,
παντρεύεται τον Κωνσταντινουπολίτη έμπορο Στέφανο Δέλτα. Με τον Δέλτα,
τον οποίο η Πηνελόπη εκτιμούσε και σεβόταν («ήταν τίμιος, εργατικός και
πολύ μορφωμένος»), αλλά ουδέποτε αγάπησε, απέκτησε τρεις κόρες, τη Σο-
φία, τη Βιργινία (γιαγιά του Παύλου Α. Ζάννα) και την Αλεξάνδρα.

Μετά την εθνική καταστροφή του 1897 και την επιστροφή του Στέφανου
Δέλτα από τον πόλεμο, η οικογένεια επανεγκαθίσταται στην Αλεξάνδρεια,
όπου τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, και εκεί, τον Φεβρουάριο του 1905, η Πη-
νελόπη Δέλτα θα γνωρίσει τον μεγάλο, συγκλονιστικό και μοιραίο έρωτα της
ζωής της, στο πρόσωπο του Ίωνα Δραγούμη.

Το 1916, κι αφού στο μεταξύ η Πηνελόπη θα εκδώσει τα πρώτα της βι-
βλία, θα ασχοληθεί ενεργά με το γλωσσικό ζήτημα στο πλευρό των δημοτικι-
στών και θα γνωριστεί με όλους τους μεγάλους πρωτεργάτες της εκπαιδευτι-
κής μεταρρύθμισης των αρχών του αιώνα, η οικογένεια Δέλτα εγκαθίσταται
οριστικά στην Αθήνα (Κηφισιά). Η Πηνελόπη θα βρεθεί παγιδευμένη στη δίνη
μιας θανάσιμης πολιτικής αντιπαλότητας, εκείνης των οπαδών του Βενιζέλου
με τους οπαδούς του Λαϊκού Κόμματος, και θα ζήσει τή φρίκη της καταδίωξης
της οικογένειας της και διαπόμπευσης του Εμμανουήλ Μπενάκη από τους
δεύτερους (1916), κυρίως όμως την τραγική εμπειρία της δολοφονίας του
Ίωνα Δραγούμη (1920) από ένα εκτελεστικό απόσπασμα φανατικών βενιζελι-
κών υπό τις διαταγές του ίδιου του πατέρα της...

Το 1925, η Πηνελόπη Δέλτα νιώθει να εκδηλώνονται τα πρώτα συμπτώ-
ματα (παράλυση των κάτω άκρων) της ασθένειας που θα την καθηλώσει στην
καρέκλα, θα της στερήσει και την τελευταία επιθυμία για ζωή και, τελικά, θα
την οδηγήσει στον τραγικό, εθελούσιο θάνατο της: στις 27 Απριλίου 1941,
ημέρα που τα γερμανικά στρατεύματα εισέρχονται στην Αθήνα, η Πηνελόπη
Δέλτα πίνει το δηλητήριο που κουβαλούσε πάντα μαζί της, και ξεψυχάει πέντε
μέρες αργότερα...

Η Πηνελόπη Δέλτα έγραψε κατ' εξοχήν λογοτεχνία για παιδιά (διηγήματα,
ιστορικά αφηγήματα, παραμύθια), καθώς και μελετήματα που αφορούσαν κυ-
ρίως σε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Κυριότερα έργα της: Για την
πατρίδα (1909), Παραμύθι χωρίς όνομα (1910), Τον καιρό του Βουλγαροκτό-
νου (1911), Η ζωή του Χριστού (1925), Τρελαντώνης (1932), Μάγκας (1935),
Στα μυστικά του βάλτου (1937).

Page 180

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Οι βόλοι.......................................................................................6
2. Οι κατσίκες................................................................................12
3. Στο λόφο της Καστέλας.............................................................19
4. Η γειτονοπούλα.........................................................................30
5. Ο Γιάννης..................................................................................37
6. Ο ναργιλές.................................................................................47
7. Στραβοτιμονιές..........................................................................55
8. Ο μπάτης ο γρουσούζης...........................................................63
9. Μπάτης ο γουρλής....................................................................71
10. Η μάχη.......................................................................................84
11. Αντώνης ο ήρωας......................................................................92
12. Η βάρκα...................................................................................100
13. Η ραφτομηχανή.......................................................................112
14. Ο Μπαρμπαγιάννης κανατάς..................................................125
15. Πουλουδίας θράσος................................................................140
16. Βασιλικά δώρα........................................................................152
17. Τρελαντώνης...........................................................................160

Page 181

ρόκειται για το πιο προσωπικό
αφήγημα της Πηνελόπης Δέλ-

τα, αφού τουλάχιστον τα πρό-
σωπα φαίνονται ν' αναδύονται

απευθείας από τις αναμνήσεις
της. Κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου,

ο αδελφός της Πηνελόπης, Αντώνης, που δί-
νει στη συγγραφέα λαβή για να εξιστορήσει
τις πιο απολαυστικές σκανταλιές του και
να νοσταλγήσει με τον πιο ειλικρινή και συ-
γκινητικό τρόπο την εξαίσια ανεμελιά των
παιδικών χρόνων.

Similer Documents