Download Peter Burke Kulturalna povijest PDF

TitlePeter Burke Kulturalna povijest
File Size125.6 KB
Total Pages18
Document Text Contents
Page 18

nenamjeravane posljedice
3. "kreolizacija" (pojam iz lingvistike) - konvergencija dva jezika da bi se stvorio treći, uzimajući glavninu gramatike iz
jednog, a većinu riječi iz drugog

Priča u kulturalnoj povijesti
- pozicija pripovijedanja o događajima u kulturalnoj povijesti
- Lawrence Stone (povjesničar društva) upozorava na "oživljavanje priče" - potraga za novim oblicima priče kako bi se
razmatrala socijalna i kulturalna povijest
- pojam priče je paradoksalan - radikalni je povjesničari društva odbacuju, jer je povezuju s prenaglašavanjem velikih
djela velikih ljudi, ali priča se vraća zajedno s povećanom zaokupljenošću običnim ljudima i načinima na koji objašnjavaju
svoj život i svijet
- veća važnost priče, na primjer u "pokretu pravne nacije" u SAD, koji je tražio mišljenje etničkih manjina i žena jer su
njihove priče izazov pravnom sustavu kojeg su sastavili bijeli muškarci
- "kulturalne priče" - narativne prakse karakteristične za pojedinu kulturu
- Lynn Hunt istražuje "narativne strukture" francuske revolucije
- optuživanje Židova za zvjerstva u srednjem vijeku, koje prelazi u kulturalnu priču, diskurs ili mit, i pomažu određivanju
kršćanskog identiteta
- Judith Walkowitz "City of dreadful delight" (1992.) - stvaranje slike viktorijanskog Londona kao o "mračnom, moćnom i
zavodljivom labirintu"
- Marchall Sahlins (antropolog) "Islands of history" (1985.) piše o različitoj ulozi oznaka u akciji - kako su Havajci Cooka
pokušali prenjeti u svoj sustav
- to je različito od "statičkih portreta" vremena kako su ih oslikavali Burkhardt i Huizinga
- izbjegavanje pričanja povijesne priče na trijumfalistički način - to su priče o progresu, gubitku, nostalgične priče
- proučavanje "kulturnih revolucija" - pogotovo francuske
- boljševička revolucija sadržala je "kampanju civiliziranja" - propaganda
- ali, novost često može pokrivati ono što je zapravo stara tradicija - boljševici imaju Francusku revoluciju, francuzi su
zamišljali da opet odigravaju englesku revoluciju, a Englezi francuske vjerske ratove 16. stoljeća
- ponovno odigravanje nije ograničeno na revolucije - tako su se razni pisci doživljavali kao da prolaze Muku Gospodnju
(Beckett, Pearse...)
- primjer današnje Šri Lanke - dve skupine, Singali, koji drugu skupinu, Tamile, doživljavaju kao demone iz njihovih
religijskih naracija
- njihova povijest mora pronaći mjesto za takvu priču - takvih vrsta povjesti će biti sve više (kao opravdanje konflikata)

Zaključak

- NKP može doći do svog kraja, ali glavna priča kulturalne povijesti traje i dalje
- kulturalna je povjest proširila teritorij povjesničara i povijest učinila pristupačnijom široj javnosti
- doprinos "totalnoj povijesti" - povjesti kao cjelini, skup svih njenih podgrana
- Burke kaže da je reakcija protiv "kulture" neizbježna
- slabost doslovnog, pozitivstičkog pristupa je dokazana - bitna je i simbolika i propitkivanje povijesnih dokumenata,
povratka doslovnosti ne bi trebalo biti

18

Similer Documents