Download Povijest ruske filozofije PDF

TitlePovijest ruske filozofije
File Size2.0 MB
Total Pages127
Document Text Contents
Page 126

Povijest ruske filozofije LITERATURA

125


LITERATURA

Članci

Slavko Platz, „Neka idejna ishodišta ruske religijske filozofije“, Obnovljeni život, Vol. 52 No.

5, 1997.

Slavko Platz, „O doprinosu i važnosti ruske religiozne filozofije za filozofsku misao

općenito“, Diacovensia, Vol, 18 No. 1, 2010.

Slavko Platz, „Što ruski filozofi misle o svojoj filozofiji. Nekoliko odlomaka iz originala o

značenju njihove filozofije“ Diacovensia, Vol. 14 No. 1, 2006.

Slavko Platz, „Solovjev i Strossmayer o sjedinjenju Crkava“, Crkva u svijetu, Vol. 58 No. 3,

1986.

Borislav Dadić, „Počeci filozofske misli u Rusiji“, Zbornik FTI , Ljepota istine

Nikola Stanković, "Lav Šestov i asylum metaphysicum kod Platona" u Filozofska istraživanja,

god. 22. Sv. 2-3, broj 85-86, Zagreb 2002., stranice 557-568.

Nikola Stanković, "Filozofija kao velika i posljednja borba kod Lava Šestova“ u Obnovljeni

život, Vol 48. No. 5., 1993.

Ivan Devčić, „Personalizam Nikolaja Berdjajeva“, Bogoslovska smotra, Vol. 52 No. 3, 1982.

Ivan Devčić, „Filozofija kulture“ N. A. Berdjajeva, Diacovensia, Vol. 18 No. 1, 2010.

Knjige

Nikolaj Berdjaev, Smisao povijesti,Verbum, Split, 2005.

Nikolaj Berdjaev, Ruska ideja, Demetra, Zagreb 2006.

Slavko Platz, Nikolaj O. Losskij i intuitivna spoznaja egzistencije Božje, (Excerpta ex

Dissertatione ad Doctoratum), Osijek 1994

Josip, Kribl, „Problemi dobra i zla u etici N. Berdjajeva“, Bogoslovska smotra, 47 (1/1977)

Josip, Kribl, Sloboda u egzistencijalnoj filozofiji, Zagreb 1974. (obrađen i N. Berdjajev)

Similer Documents