Download Program Za Spas Srbije PDF

TitleProgram Za Spas Srbije
File Size760.5 KB
Total Pages120
Table of Contents
              SADRŽAJ
R E Č  U N A P R E D
U V O D N A  N A P O M E N A
1. ŠTA NAM SE DOGODILO?
2. KAKO DALJE?
	2.1. PUT U BEZNAĐE
	2.2. IZLAZ IZ BESPUĆA
		2.2.1. Bazični konsenzus
		2.2.2. Demokratski i slobodni izbori
		2.2.3. Šta kaže istraživanje javnog mnjenja?
3. NADSTRANAČKA VLADA STRUČNJAKA
	3.1. SRBIJA I SVET
3.2. PITANJA I ODGOVORI
	3.3. CILJEVI NADSTRANAČKE VLADE STRUČNJAKA
	3.5. STRUKTURA NADSTRANAČKE VLADE STRUČNJAKA
		3.5.1. Karakteristike i potrebe nadstranačke vlade stručnjaka
		3.5.2. Troškovi vlade
	3.6. KO ĆE KONTROLISATI RAD VLADE?
	3.7. KOMUNIKACIJA I SARADNJA NADSTRANAČKE VLADE STRUČNJAKA
	3.8. PRESBIRO
	3.9. O LJUDIMA
	3.10. O STILU
	3.11. O LOBIRANJU
	3.12. O POVERENJU
1. PRINCIPI SRBIJE KAO DRŽAVE
2. DRŽAVNO UREĐENJE
	2.1. SUVERENOST
	2.2. DRŽAVLJANSTVO
	2.3. IZBEGLI SRBI
	2.4. DIJASPORA
	2.5. REPUBLIKA SRPSKA I SRBI IZ HRVATSKE
	2.6. KOSOVO I METOHIJA
	2.7. VOJVODINA
3. SISTEM VLASTI
	3.1. NARODNA SKUPŠTINA
	3.2. PREDSEDNIK REPUBLIKE
	3.3. VLADA
	3.4. PRAVOSUDNI SISTEM
		3.4.1. Pravosudni savet
		3.4.2. Redovni sudovi i državno tužilaštvo
		3.4.3. Ustavni sud
		3.4.4. Upravno i Računsko odeljenje
		3.4.5. Privredni sudovi
		3.4.6. Ombudsman
4. SLOBODE I PRAVA GRAĐANA
	4.1. OPŠTA NAČELA O LJUDSKIM PRAVIMA
	4.2. KATALOG LJUDSKIH PRAVA
		4.2.1. Građanska prava
		4.2.2. Ekonomska, socijalna i druga prava
	4.3. DUŽNOSTI GRAĐANA
5. IZBORNI SISTEM
6. POLITIČKI PLURALIZAM
7. TERITORIJALNA ORGANIZACIJA
	7.1. REGIONALNO UREĐENJE
	7.2. OPŠTINA
8. ODBRANA
	8.1. VOJNA ODBRANA
		8.1.1. Srpska Armija (SA)
		8.1.2. Srpska Garda (SG)
		8.1.3. Teritorijalna odbrana (TO)
	8.2. CIVILNA ODBRANA
		8.2.1. Civilna zaštita (CZ)
9. BEZBEDNOST
	9.1. CILJ
	9.2. NEOPHODNE ZAKONSKE PROMENE
	9.3. STANJE
	9.4. PROMENE
		9.4.1. Decentralizacija
		9.4.2. Demilitarizacija
		9.4.3. Racionalizacija
10. SPOLJNA POLITIKA
1. ŠTA KAŽU BILANSI?
	1.1. KARAKTERISTIKE SRPSKE PRIVREDE
		1.1.1. Zaduženost
		1.1.2. Gubici
		1.1.3. Ostale karakteristike privrede
		1.1.4. Nezaposlenost
		1.1.5. Siva ekonomija
	1.2. PROISTEKLI ZAKLJUČCI
2. OBAVEZE DRŽAVE
	2.1. SPOLJNI DUG
	2.2. DEVIZNA ŠTEDNJA
	2.3. JAVNI DUG
3. PRIVREDA
	3.1. INDUSTRIJA
	3.2. ENERGETIKA
	3.3. TELEKOMUNIKACIJE
	3.4. SAOBRAĆAJ
		3.4.1. Saobraćajne grane
			a) Železnički saobraćaj
			b) Rečni saobraćaj
			v) Drumski saobraćaj
			g) Vazdušni saobraćaj
	3.5. RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
4. POLJOPRIVREDA
	4.1. CILJEVI
	4.2. MERE
5. STOČARSTVO
6. FINANSIJE
	5.1. JAVNA POTROŠNJA
	5.2. FISKALNA POLITIKA
	5.3. PENZIJE
	5.4. FINANSIJSKA DISCIPLINA
	5.5. FINANSIJSKO TRŽIŠTE
	5.6. BERZA
6. CENTRALNA BANKA I MONETARNA POLITIKA
7. PRILIV KAPITALA
	7.1. BESPOVRATNA POMOĆ
	7.2. DIREKTNE INVESTICIJE
	7.3. KONCESIJE
	7.4. PORTFOLIO INVESTICIJE
	7.5. KREDITI
	7.6. ŠTEDNJA GRAĐANA
8. SRPSKA BANKA - Kako pomoći Srbiji?
	8.1. Zašto predlažemo osnivanje Banke a ne Fonda?
	8.2. Kako osnovati SRPSKU BANKU (SB)?
	8.3. Poslovna politika SB
	8.4. Koje će poslove Banka obavljati?
	8.5. PRIKUPLJANJE SREDSTAVA
		1. Osnovni kapital
		2. Štednja
		3. Uzimanje kredita
	8.6. KREDITNI POSLOVI
	8.7. GARANCIJSKI POSLOVI
	8.8. PLATNI PROMET
	8.9. USLUGE
	8.10. KO ĆE KONTROLISATI RAD SB?
9. KAKO PRIKUPITI KAPITAL?
	Procene o mogućim sredstvima koja bi se prikupila:
		1. SMANJENJE svih državnih rashoda
		2. CIGARETE - van državnih tokova
	3. MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO
	4. ALKOHOL
	5. SIVA EKONOMIJA
	6. ŠTEDNJA
10. GDE ULAGATI?
11. IZVOZ
12. KAKO ZAPOSLITI LJUDE?
13. KAKO ZADRŽATI MLADE?
1. SOCIJALNA POLITIKA
	1.1. JAVNOST U RADU
	1.2. ODRICANJE
	1.3. UŠTEDE
	1.4. KAKO ĆE SE POPUNITI FONDOVI ZA SOCIJALNE PROGRAME?
	1.5. PRICIPI I ELEMENTI SOCIJALNE POLITIKE
	1.6. PENZIONERI
	1.7. NEZAPOSLENI
		1.7.1. Regulisanje tržišta rada
		1.7.2. Materijalno-pravna zaštita
	1.8. POPULACIONA POLITIKA I BRIGA O DECI
		1.8.1. Mere za povećanje nataliteta u Srbiji
			Propaganda
			Treće dete
			Materijalna stimulacija
			Trudničko bolovanje
			Porodiljsko bolovanje
			Krediti
	1.9. STANOVANJE
	1.10. SOCIJALNA ZAŠTITA BORACA, INVALIDA I NJIHOVIH PORODICA
	1.11. SIROMAŠTVO
2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
	2.1. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
		2.1.1. Osnovna zdravstvena zaštita
		2.1.2. Dodatna zdravstvena zaštita
	2.2. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
		2.2.1. Kratkoročne pravno-finansijske mere
		2.2.2. Mere za konstituisanje Republičkog zavoda kao savremene organizacije obaveznog zdravstvenog osiguranja
	2.3. TELEMEDICINA
3. POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	3.1. ZAŠTO JE VAŽNA ŽIVOTNA SREDINA ?
	3.2. STANJE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI
	3.3. REŠENJA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI
	3.4. ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI:
	3.5. FINANSIRANJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI:
4. OBRAZOVANJE, NAUKA I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
	4.1. PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE
		4.1.1. Osnovni zadaci predškolskog vaspitanja i obrazovanja
		4.1.2. Obrazovni sadržaji
		4.1.3. Vaspitna uloga
	4.2. OSNOVNO OBRAZOVANJE
		4.2.1. Organizacija rada škole
		4.2.2. Nastavni kadar
		4.2.3. Nastavni program
		4.2.4. Vaspitna uloga škole
		4.2.5. Upravljanje školom
	4.3. SREDNJA ŠKOLA
		4.3.1. Organizacija rada škole
		4.3.2. Nastavni kadar
		4.3.3. Nastavni program
		4.3.4. Odnos učenik — profesor
	4.4. VISOKO OBRAZOVANJE
		4.4.1. Obaveze univerziteta
		4.4.2. Neposredni zadaci univerziteta u obrazovanju i tehnološkom razvoju
		4.4.3. Način rešavanja sadašnjih problema na univerzitetu
		4.4.4. Materijalni položaj univerziteta
	4.5. NAUKA I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
5. INFORMISANJE I MEDIJI
6. KULTURA
	SANU
	Projekti
	Kulturni centri u inostranstvu
	Regije
	Zaključak
UMESTO ZAKLJUČKA, KOJI SU INTERESI?
	Interesi članova Vlade:
	Interesi građana:
	Interesi vojske:
	Interesi policije:
	Interesi političkih stranaka:
	INTERESI SRBIJE:
AUTORI:
LITERATURA
            
Document Text Contents
Page 2

BEOGRAD
1999.

SADRŽAJSADRŽAJ

SADRŽAJ....................................................................................................................................2
R E Č U N A P R E D..................................................................................................................6
U V O D N A N A P O M E N A....................................................................................................7

I.............................................................................................8
1. ŠTA NAM SE DOGODILO?.......................................................................................................8
2. KAKO DALJE?..........................................................................................................................9

2.1. PUT U BEZNAĐE..............................................................................................................9
2.2. IZLAZ IZ BESPUĆA...........................................................................................................9

2.2.1. Bazični konsenzus..................................................................................................10
2.2.2. Demokratski i slobodni izbori..................................................................................11
2.2.3. Šta kaže istraživanje javnog mnjenja?....................................................................11

3. NADSTRANAČKA VLADA STRUČNJAKA..................................................................................12
3.1. SRBIJA I SVET................................................................................................................12

3.2. PITANJA I ODGOVORI.........................................................................................................13
3.3. CILJEVI NADSTRANAČKE VLADE STRUČNJAKA................................................................16
3.5. STRUKTURA NADSTRANAČKE VLADE STRUČNJAKA........................................................18

3.5.1. Karakteristike i potrebe nadstranačke vlade stručnjaka.........................................18
3.5.2. Troškovi vlade........................................................................................................19

3.6. KO ĆE KONTROLISATI RAD VLADE?...............................................................................28
3.7. KOMUNIKACIJA I SARADNJA NADSTRANAČKE VLADE STRUČNJAKA.................................28
3.8. PRESBIRO......................................................................................................................28
3.9. O LJUDIMA.....................................................................................................................29
3.10. O STILU.......................................................................................................................29
3.11. O LOBIRANJU...............................................................................................................30
3.12. O POVERENJU..............................................................................................................30

1. PRINCIPI SRBIJE KAO DRŽAVE...............................................................................................31
2. DRŽAVNO UREĐENJE............................................................................................................32

2.1. SUVERENOST................................................................................................................32
2.2. DRŽAVLJANSTVO...........................................................................................................32
2.3. IZBEGLI SRBI.................................................................................................................33
2.4. DIJASPORA....................................................................................................................33
2.5. REPUBLIKA SRPSKA I SRBI IZ HRVATSKE.......................................................................33
2.6. KOSOVO I METOHIJA......................................................................................................34
2.7. VOJVODINA....................................................................................................................36

3. SISTEM VLASTI.....................................................................................................................37
3.1. NARODNA SKUPŠTINA...................................................................................................37
3.2. PREDSEDNIK REPUBLIKE...............................................................................................38
3.3. VLADA...........................................................................................................................38
3.4. PRAVOSUDNI SISTEM....................................................................................................39

3.4.1. Pravosudni savet....................................................................................................40
3.4.2. Redovni sudovi i državno tužilaštvo........................................................................40
3.4.3. Ustavni sud............................................................................................................41
3.4.4. Upravno i Računsko odeljenje.................................................................................42
3.4.5. Privredni sudovi......................................................................................................42
3.4.6. Ombudsman...........................................................................................................42

4. SLOBODE I PRAVA GRAĐANA...............................................................................................43
4.1. OPŠTA NAČELA O LJUDSKIM PRAVIMA...........................................................................43
4.2. KATALOG LJUDSKIH PRAVA............................................................................................43

4.2.1. Građanska prava....................................................................................................43
4.2.2. Ekonomska, socijalna i druga prava.......................................................................44

4.3. DUŽNOSTI GRAĐANA....................................................................................................45
5. IZBORNI SISTEM...................................................................................................................45
6. POLITIČKI PLURALIZAM.........................................................................................................47
7. TERITORIJALNA ORGANIZACIJA.............................................................................................49

7.1. REGIONALNO UREĐENJE................................................................................................49

Програм за спас Србије
2

Page 60

Vlada će ponuditi mogućnost stranim poveriocima da deo svojih potraživanja
pretvore u akcije preduzeća ili da otkupe preduzeća za koja su zainteresovani.

Iznos reprogramiranog
duga

USD 5,57
mld.

Zahtev za odobrenje tranše
od

USD 0,93
mld.

Ukupan dug nakon
reprograma

USD 6,50
mld.

Rok vraćanja — 20 godina.
Kamatna stopa — 3% godišnje.

“Grace” period — 5 godina.

Odobrena tranša od USD 930 mil. upotrebiće se za uplatu MMF od 467,7 mil.
SPV koja će regulisati naše članstvo u Fondu. Ostatak sredstava upotrebiće se
za finansiranje programa zapošljavanja radnika koji će ostati bez posla.
Vlada će uredno izmirivati sve obaveze prema međunarodnim institucijama i
tako će steći kredibilitet neophodan za privlačenje velikih investitora.

2.2. DEVIZNA ŠTEDNJA2.2. DEVIZNA ŠTEDNJA
Vlada će ukupan iznos devizne štednje građana u iznosu od USD 4,6 mld. kao
i štednju kod piramidalnih banaka u iznosu od USD 0,5 mld, rešiti na sledeći
način:
• svim štedišama država će priznati iznos uplaćene glavnice i domicilnu kamatu,

izdaće vrednosne papire u odgovarajućoj valuti;
• velikim štedišama ponuditi učešće ili otkup državnih preduzeća, poslovnog

prostora, opreme, zemljišta itd.;
• privući strane banke i ponuditi im da organizuju štednju uz obavezu da deo

neizmirene devizne štednje preuzmu i obezbede isplatu;
• male štediše do DEM 10.000 isplatiti iz deviznog priliva u roku od godinu dana;
• sve preostale štediše isplatiti u roku od pet godina, uz mogućnost i ranije isplate,

i o tome donese zakon;
• na osnovu tekuće platno-bilansne pozicije zemlje napraviti prioritete u isplati

štediša za teške socijalne slučajeve, lečenje, starije građane itd.
2.3. JAVNI DUG2.3. JAVNI DUG

Sva dinarska potraživanja stanovništva i privrede u ukupnom iznosu od USD 5
mld. treba odmah pretvoriti u javni dug, pokriti državnim obveznicama i
omogućiti građanima da svoje dospele obaveze prema državi izmire svojim
potraživanjima.
Napraviti dinamiku pokrivanja nastalog javnog duga na osnovu projekcije
godišnjeg poslovanja privrede i odrediti rokove isplate.
Bitno je da Vlada realno i tačno odredi rokove isplate i da se tih rokova
pridržava.
Presudno je da Vlada više ne pravi nikakve dugove, da se isplate vrše na
vreme iz realnih izvora i da se ostvarenim prihodima pokriju svi nastali
troškovi.

Програм за спас Србије
60

Page 119

AUTORI:AUTORI:

U izradi ovog Programa učestvovali su:
prof. dr Jovan Ranković bilansi privrede;

prof. dr Jovica Trkulja politički i pravni sistem;
prof. dr Zora Zakić poljoprivreda;

prof. dr Žarko Spasić tehnološki razvoj;
prof. dr Stojan Babić monetarna politika;

prof. dr Kojić-Beker Zorica -
Hajdelberg

zaštita životne sredine;

doc. dr Dmitar Lakušić zaštita životne sredine;
doc. dr Dana Popović makroekonomska politika;

van. prof. dr Boris Begović telekomunikacije;
dr Božidar Raičević fiskalni sistem;

dr Slobodan Samardžić politčki sistem;
dr Petar Popović industrija, mala i srednja

preduzeća;
dr Srboljub Antić energetika;

doc. dr Vojko Đukić zdravstvo;
mr Zoran Dragišić odbrana i bezbednost;

Georgije Marić, pravnik zdravstveno osiguranje;
Nikola Dokmanović, saob. inženjer saobraćaj;

Zaharije Trnavčević, novinar poljoprivreda;
Ivan Maričić, ekonomista finansije i berza;

dr Predrag Golubović, pravnik politički sistem;
van. prof. dr Vladimir Cvetković politički sistem;

dr Vladimir Kovčin telemedicina;
dr Željko Pavlović telemedicina;
mr Mirko Petrović pravni i politički sistem

mr Petar Stanojević obrazovanje;
Vigor Majić obrazovanje;

prof. dr Radoslav Lazić. dramaturg
Vinko Đurić, marketing analitičar

Miroslav Šutić, marketing analitičar
Zoran Petrović - Piroćanac, novinar

Jaša Čupić, inženjer
Mile Jelovac, bankarski konsultant

Marinko Vučinić, publicista
Rade Mrvoš, biznismen
Dejan Simonović, pisac

Slobodan Ćirović, pravnik - Toronto
Vladimir Stojanović, el. ing. - London

Petar Stepić, pravnik
Goran Popović, programer

Branko Dragaš, bankar
E-mail: [email protected] , tel: 456-810, fax: 430-622

Програм за спас Србије
119

mailto:[email protected]

Similer Documents