Download Proposal Amalan Terbaik Kaunseling Daerah PDF

TitleProposal Amalan Terbaik Kaunseling Daerah
File Size3.3 MB
Total Pages50
Document Text Contents
Page 25

25Amalan Terbaik Perkhidmatan dan Pengurusan Bimbingan & Kaunseling SMK Panglima Bukit Gantang
GGukitGantang5.0 IMPAK

5.1 KEBERHASILAN

Apabila menjurus kepada keberhasilan usaha transformasi dan inovasi bilik

bimbingan dan kaunseling ini, perkataan yang paling sesuai gunakan adalah telah

berjaya dilaksanakan dengan baik. Hasil yang ketara dapat dilihat pada setiap

sudut bilik kaunseling ini. Terdapat banyak perubahan besar yang dilakukan dan

akan dilakukan. Ruang tamu dan menonton telah berubaha wajah sepenuhnya.

Pelajar dan guru-guru berasa sangat selesa berada di bilik ini. Rasa seperti

berada di rumah dan kondusif.

Transformasi ini dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Rakan guru bimbingan

dan kaunseling di daerah kerian juga turut membantu memberikan pandangan.

Jadi transformasi pengurusan bilik bimbingan dan kaunseling ini menunjukkan

hasil yang positif. Komitmen guru bimbingan dan kaunseling sekolah ini yang

sangat baik, juga menunjukkan keberhasilan transformasi yang positif. Setiap kali

pelajar yang datang bagi sesi kaunseling individu dan kelompok akan

mengatakan perkataan selesa dan seronok. Inilah hasil yang sangat positif

kepada unit bimbingan dan kaunseling setelah melakukan transformasi ini.

Perkhidmatan kami kepada pelajar lebih efisyen dan menarik minat pelajar.5.2 BUKTI YANG DISAHKAN

Bilik bimbingan dan kaunseling ini menjalankan usaha transformasi bilik ini

dengan sokongan kuat pentadbir dan guru-guru. Selain itu juga, pelajar turut

membantu menjayakan usaha transformasi ini. Berikut adalah graf yang

menunjukkan transformasi ini memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada

pelajar.Sila lihat sebelah….

Page 49

49Amalan Terbaik Perkhidmatan dan Pengurusan Bimbingan & Kaunseling SMK Panglima Bukit Gantang
GGukitGantang

Similer Documents