Download RECEPTOLOGIJA 1 PDF

TitleRECEPTOLOGIJA 1
File Size686.7 KB
Total Pages13
Document Text Contents
Page 1

1

MAGISTRALNA
RECEPTURA

LITERATURA

• osnovna:
RECEPTOLOGIJA, Praktikum

• dopunska:
OSNOVE OBLIKOVANJA LIJEKOVA
EUROPSKA FARMAKOPEJA, 4. izdanje
REGISTAR LIJEKOVA U HRVATSKOJ, 2007
ZAKON O LJEKARNIŠTVU (NN 121/03)
OSNOVNA I DOPUNSKA LISTA LIJEKOVA (NN

120/06)

LJEKARNA
• zdravstvena ustanova u kojoj se provodi ljekarnička

djelatnost:
– Ljekarnička djelatnost osigurava opskrbu i izradu lijekova te

opskrbu medicinskih proizvoda pučanstvu, zdravstvenim
ustanovama i drugim pravnim osobama te zdravstvenim
radnicima koji obavljaju privatnu praksu.

– U obavljanju ljekarničke djelatnosti magistri farmacije, u
suradnji s drugim zdravstvenim radnicima, provode
ljekarničku skrb u cilju postizanja boljih farmakoterapijskih
učinaka i promicanja racionalne uporabe lijekova i medicinskih
proizvoda te aktivno sudjeluju u sprječavanju bolesti i zaštiti
zdravlja.

LJEKARNIČKA DJELATNOST

Obavlja se u:
– Ljekarnama
– Ljekarničkim depoima (osnivanje za područje

posebne državne skrbi)
– Bolnička ljekarna (opskrba bolnica lijekovima i

medicinskim proizvodima, izrada galenskih i
magistralnih pripravaka)

– Galenski laboratorij (izrada i provjera kakvoće
galenskog pripravka)

Page 2

2

PROMET LIJEKOVA NA MALO

• obavlja se u ljekarnama i depoima
• obuhvaća naručivanje, čuvanje, izdavanje lijekova

na ili bez recepta, kao i magistralnih i galenskih
pripravaka provjerene kakvoće
– Magistralni pripravak je lijek izrađen u ljekarni

propisan za određenog bolesnika prema pojedinom
receptu

– Galenski pripravak je lijek izrađen u galenskom
laboratoriju ljekarne, prema postupku izrade
propisom farmakopeje ili drugih stručnih priručnika,
može služiti za izradu magistralnog pripravka ili za
izdavanje u ljekarni koja ga je izradila

LJEKARNA?

??? PROSTORIJE U LJEKARNI
• oficina (najmanje 35 m2)
• laboratorij (15 m2) s izdvojenim prostorom za

aseptički rad
• praonicu posuđa (6 m2)
• skladišni prostor (15 m2) s dostupnim prilazom za

prijem robe
• sobu za voditelja ljekarne i dežurstva (6 m2)
• prostor za čuvanje opojnih droga, odnosno

odgovarajući metalni ormar s ključem,
• prostor za čuvanje lako zapaljivih tvari
• sanitarni čvor za zaposlenike.

Page 6

6

RECEPTI

Rp/
Hydrarg. sulfidi rubri 0,3
Sulf. praec. 3
Zinci oxydi pastae ad 30

M. f. ung.
D.S. mast Rp/

Acid. salic. 3,0
Beloderm ung. 30,0
Ung.emoll. ad 100,0
M.D.S. mast

RECEPTI
Rp/

Acidi acetylsalic. 10,0
Div. in dos. Aeq. No. XX
D.S. jedan prašak po potrebi

Rp/
Codeini phosph. 0,02

D.t.d. No VI
D.S. Prije spavanja 1 prašak

RECEPTI
Rp/

Glyceryl. trinitrat 0,02
Valer. tinct. ad 20,0

M.D. ad v. gutt.
S. 10-15 kapi kod napada

Rp/
Acid. salic. 2,0
Resorcini 1,0
Aethanol. dil. ad 100,0
M.D.S. Sol

PROPISIVANJE LIJEKOVA

• Prekoračenje maksimalne doze

• Hitno izdavanje lijeka (Cito, Statim, Periculum in mora)

• Neponovljiv Rx (non repetatur, recept vrijedi 15 dana)

• Ponovljivi Rx (repetatur, recept vrijedi 1 godinu)

• Rx antibiotici (recept vrijedi 3 dana)

• Rx narkotik (recept vrijedi 5 dana)

Page 7

7

• Ako recept nije napisan u skladu s odredbama,
magistar farmacije mora na to upozoriti osobu koja je
takav recept propisala, ali tako da kod osobe kojoj je
lijek propisan ne izazove sumnju u ispravnost rada
ovlaštene osobe ili magistra farmacije.

• Ako se magistar farmacije ne može sporazumjeti s ovlaštenom
osobom koja je propisala lijek, magistar farmacije postupit će na
sljedeći način:
– ako recept nije čitko napisan, te se ne može utvrditi o kojem se

lijeku radi, vratit će ga pacijentu s potrebnim objašnjenjem,

– ako je na receptu propisan lijek u kojem su prekoračene maksimalne
doze, a ovlaštena osoba koja ga je propisala nije stavila propisane
oznake, izdat će lijek u srednjoj terapeutskoj dozi, a ispravak će
označiti na receptu. U tom slučaju magistar farmacije zadržat će
recept, a osobi kojoj je takav lijek propisan izdat će kopiju recepta,

– ako je pogrešno naveden oblik lijeka, izdat će najprikladniji oblik
lijeka, s obzirom na uputu o njegovoj uporabi,

– ako je pogrešno navedena doza, izdat će lijek u najmanjoj dozi,

– ako je pogrešno navedena veličina pakiranja, izdat će najmanje
pakiranje.

• Svi ispravci na receptu moraju se označiti i ovjeriti potpisom.

• Ako ljekarna, odnosno depo lijekova nema propisani
lijek, magistar farmacije obvezan je poduzeti mjere za
nabavu tog lijeka.

• Magistar farmacije ne smije umjesto propisanog lijeka
izdati lijek sličnog sastava.

• Ako ljekarna nema propisani lijeka magistar farmacije
uz suglasnost pacijenta može bez zamijeniti propisani
lijek s istovrsnim lijekom (generik)
– npr. CEFALEKSIN = Cefaleksin, Ceporex, Oracef

Ceporex = Oracef

KOLIČINA LIJEKA PROPISANA
NA JEDNOM RECEPTU

• akutne bolesti – do 10 dana
• kronične bolesti – do 30 dana
• kontracepcija, hormonska nadomjesna terapija – do 90

dana
• hitna medicinska pomoć – do 3 dana

Page 12

12

PRIMJER 1.
Rp.
Ipecac. rad. inf. 0.6:170
Ammon. chloridi 3
Anisi aetherol. sol. aethanol. 2
Sir. simpl. ad 200
D.S. Svaka 3 sata 1 veliku žlicu

• kontrola doze: korijen ipekakuane (1! 2!)
1 velika žlica= 15 g
0.6 g : 200 g pripravka=X:15 g
X= (0.6: 200) 15 g = 0.045 g pojedinačna doza
dnevna doza: 8 X = 0.36

PRIMJER 2.
Rp.
Calc. clorid.
Natr. bromid.
Valer. tinct. aa 5.0
Barbiton-natr. 0.50
Menth. pip. sir. 25.0
Aq. purif. ad 125.00
M. f. sol.
D. S. 3 puta na dan 1 veliku žlicu iza jela

• kontrola doze: barbiton natrij (0.5! 1.0!)
0.5 g barbiton natrija u 125.0 g pripravka=X u 15 g
X=(0.5:125) 15= 0.06 g pojedinačna doza
dnevna doza: 3 X= 0.18 g

PRIMJER 3.
Rp.
Glyceryl. trinitrat. 0.02
Valer. tinct. ad 20
M.D. ad v. gutt.
S. 15 kapi kod napada

• izrađuje se upotrebom oficinalne otopine (1%
etanolna otopina GTN) kontrola doze: oficinalna
otopina GTN (0.1! 0.4!)
1g GTN u 100 g oficinalne otopine=0.02g GTN u Y g oficinalne otopine
Y=(100: 1) 0.02=2 g oficinalne otopine GTN
2 g oficinalne ot. GTN u 20 g pripravka
0.1 g oficinalne ot. GTN u 1g pripravka
1g pripravka=54 kapi
0.1 g oficinalne ot. GTN :54 kapi= X : 15 kapi
X=(0.1:54) 15=0.027 g pojednačna doza

PRIMJER 4.

Rp.
Codeini phosph. 0.10
Acidi acetylsalic.
Phenacetini aa 1.25
M.f.pulv.
Div. in dos. aeq. No V
D.S. 3 puta na dan po jedan prašak

• prašak propisan metodom divizije
• kontrola doze:

kodein fosfat (0.1! 0.3!) fenacetin (1! 3!)
0.1 g u 5 doza=X:1 1.25 g u 5 doza=X:1
X=(0.1:5) 1=0.02g X=(1.25:5) 1=0.25g pojedinačna doza
3X=0.06g 3X=0.75g dnevna doza

Page 13

13

PRIMJER 5.
Rp.
Coff. 0.05
Propyphenazoni
Phenacet. aa 0.2
M.f.pulv.
D. T. D. No X
D. S. Tri puta na dan po jedan prašak

• prašak propisan metodom dispenzije
• kontrola doze:

kofein (0.3! 1.0!) propifenazon (0.3! 1.5!) fenacetin (0.3! 3.0!)
X=0.05 g X=0.2 g X=0.2 g pojedinačna doza
3X=0.15 g 3X=0.6 g 3X=0.6 g dnevna doza

PRIMJER 6.
Rp.
Pilocarp. chloridi 1% sol.
isot. c. Natr. chlor. 10
D. ad. vitr. c. instill., s. s. ven.
S. Kapi za oči
(3-6 puta na dan ukapati 1-2 kapi u oko)

• doza se ne kontrolira jer pripravak NIJE ZA
INTERNU PRIMJENU

Similer Documents