Download Scribd is down for maintenance. PDF

TitleScribd is down for maintenance.
File Size1.7 MB
Total Pages284
Table of Contents
              GİRİŞ
MİTOS ve MAJİ
SÜMER
TARİHTE KADİMLERİN TAPIMI
	Cadıların Tanrıçası
	Sümer diyarı mı?
	Boynuzlu Ay
İBLİS
ÖNSÖZE İLİŞKİN NOTLAR
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
BÜYÜLER (TERCÜME EDİLMİŞ)
	”Kötü Sihirbazları Bağlama” Büyüsü
	“XILQA XILQA BESA BESA” Çağrışı veya “Demon Sürülerine Karşı Mükemmel Çağırış
	“Sihirbazların bir başka Bağlanışı
	MASHU Dağlarının Çağrılışı
SÜMERCEDEKİ VE İNGİLİZCEDEKİ ORTAK KELİMELER VE KALIPLAR
ORİJİNAL ELYAZMASI İLE İLGİLİ BİRKAÇ SÖZ
	BERTARAF ETMELER
BİBLİYOGRAFYA ve ÖNERİLEN KİTAPLAR LİSTESİ
DELİ ARABIN TANIKLIĞI (Birinci Bölüm)
ZONEI’YE ve NİTELİKLERİNE DAİR
GİRİŞİN VE İLERLEYİŞİN KİTABI
	GİRİŞİN KİTABI
KAPILARIN BÜYÜLÜ SÖZLERİ
	NANNA KAPISININ YAKARISI
	NEBO KAPISININ YAKARISI
	ISHTAR KAPISININ YAKARISI
	SHAMMASH KAPISININ YAKARISI
	NERGAL KAPISININ YAKARISI
	MARDUK KAPISININ YAKARISI
	NINIB KAPISININ YAKARISI
	ATEŞ TANRISININ ÇAĞRILIŞI
GÖZCÜNÜN ÇAĞRILIŞI
	BAŞLANGIÇ YAKARISI
	GÖZCÜNÜN NORMAL YAKARISI
KÖTÜ RUHLARI YAKIŞIN KİTABI
	YAKMALARIN KİTABI MAKLU
		ANUNUN TACININ DEFEDİLMESİ
	YEDİ-YATARLARA KARŞI YAKARI
	DAİREYE SALDIRAN RUHLAR İÇİN BARRA EDINNAZU’NUN DEFEDİLİŞİ
	KADİMLERE KARŞI SÖYLENEN BÜYÜLÜ SÖZLER
	ELE GEÇİREN RUHU DEFETME
	ANNAKIA’YI DEFETME
	KÖTÜ SİHİRBAZLARI BAĞLAMA
	SİHİRBAZLARIN BAŞKA BİR BAĞLANIŞI
	GECELERİ HÜCUM EDEN DEMON SÜRÜLERİNE KARŞI EN MÜKEMMEL EFSUN
	MASHU DAĞLARININ ÇAĞRILIŞI
ÇAĞRININ KİTABI
	BÜTÜN GÜÇLERİN YÜCE ÇAĞRILIŞI
	‘IA ADU EN I’NIN ÇAĞRILIŞI
	HANGİ RUHLAR YARARLI OLABİLİR
	ELLİ İSMİN KİTABI
	MAGAN METNİ
		Metin:
	URILIA METNİ
		II. MENFURLUKLAR
DELİ ARABIN TANIKLIĞI (İkinci Bölüm)
            
Document Text Contents
Page 2

NECRONOMICON

Kara Dünyanın Kitabı

H.G. Ginger

ALTIKIRKBEŞ YAYIN

Kadıköy,2005

Page 142

Irkının işareti budur:

Onu her zaman taşımalısın, sen ve Yaşlı Tanrılar arasındaki Aktin bir
İşareti olarak.

Page 143

Ve Yaşlıların İşareti budur:

Onu her zaman taşımalısın, ENKI’nın Majisinin Gücü olarak. Ve
sana bütün bunları daha önce de söylemiştim, ama yine söylüyorum,
her türlü Zırh ile donanmış ve silahlanmış Rahip, Tanrıçaya benzerdir.

Çağrı Yeri, tercihen Dağların yüksek yerlerinde veya Denize yakın
yerlerde veya İnsan düşüncesinden uzakta tenha bir yerde veya çölde
veya kadim tapınağın tepesinde olmalıdır. Ve temiz ve istenmeyen
şeylerden bağımsız olmalıdır. Böylece, Yer, bir kez seçildi mi burayı
Tanrı ve Tanrıçana yalvarmakla ve çam ve sedirden kurbanlıkları yak-
makla arındıracaksın. Değirmi bir somun ve tuz getirilmeli. Ve Rahip
bunları kişisel ilahlara sunarken vakurca aşağıdaki defetmeyi telaffuz
etmeli ki, Çağrı Yeri temizlensin ve bütün Kötülük bertaraf edilsin ve
Rahip bu defetmenin bir tek kelimesi ya da harfini değiştirmeyecek,
ama onu inançla yazıldığı şekliyle ezberden okuyacak:

ENU SHUB
AM GIG ABSU
KISH EGIGGA
GAR SHAG DA SISIE AMARDA YA
DINGIR UD KALAMA SINIKU
DINGIR NINAB GUYU NEXRRANIKU

Page 283

IA! SHADDUYA IA! BARRA! BARRA! IA KANPA! IA
KANPA!

ISHNIGARRAB! IA! NNGI IA! IA!

Yıldızlar yerlerinde loşlaşıyor ve Ay, sanki alevi üzerine bir örtü
atılmış gibi sönüyor önümde. Köpek-yüzlü demonlar sığınağımın
çevresine yaklaşıyorlar. Kapımda ve duvarlarımda oyulmuş garip çiz-
giler beliriyor ve Pencerelerden gelen ışık gittikçe loşlaşıyor.

Rüzgar çıktı. Karanlık sular hareketleniyor. Bu, Tanrıların Hiz-
metkarı’nın Kitabı’dır. .

283/284

Page 284

[1] Aleister Crowley’e göre maji, irade doğrultusunda değişiklik yarat-
manın sanatı ve bilimidir.

[2] Vücut bulma

[3] Bâtıni. Bilinmeyen bilimi.

[4] Toplu ölüm. Almanya’da Nazi rejimi sırasında altı milyon
Yahudi’nin sistemli bir biçimde öldürülmesi

[5] Gamalı haç

[6] Hitler’i iktidara getiren, Dünya’daki siyasi , kültürel ve askeri
hareketleri yönlendirmeye çalışan gizli Alman örgütü.

[7] Erginlenme, Tekris

[8] İranlı düşünür Mani’nin III. yüzyılda kurduğu ve iyilik kötülük es-
asına dayalı dinî doktrin, Manihaizm.

[9] Water Elemental: Saf Su, Suya ait...

[10]Batılı okültistlere göre yerküre insan vücudundaki kan damarları
ve sinirlere benzeyen enerji kanallarıyla örülü durumdadır. Bu kanal-
larda akan enerjiye “telürik enerji” denir.

[11] Kökeni eski İbrani ve Mısır’a dayanan, maji işaretlerini kullan-
mayı anlatan kitap.

[12] Cinler bilimi

[13] Toprağın içinde veya altında yaşayan Tanrıça veya doğaüstü
varlıklara özgü

[14] Tılsımlı

necro_split_003.html#footnote-269-1-backlink
necro_split_005.html#footnote-269-2-backlink
necro_split_005.html#footnote-269-3-backlink
necro_split_005.html#footnote-269-4-backlink
http://tdk.org.tr/tdksozluk/SOZBUL.ASP?KELIME=Almanya'da%20Nazi%20rejimi%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20alt%C4%B1%20milyon%20Yahudi'nin%20sistemli%20bir%20bi%C3%A7imde%20%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BClmesi
http://tdk.org.tr/tdksozluk/SOZBUL.ASP?KELIME=Almanya'da%20Nazi%20rejimi%20s%C4%B1ras%C4%B1nda%20alt%C4%B1%20milyon%20Yahudi'nin%20sistemli%20bir%20bi%C3%A7imde%20%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BClmesi
necro_split_005.html#footnote-269-5-backlink
necro_split_005.html#footnote-269-6-backlink
necro_split_006.html#footnote-269-7-backlink
necro_split_006.html#footnote-269-8-backlink
necro_split_006.html#footnote-269-9-backlink
necro_split_008.html#footnote-269-10-backlink
necro_split_011.html#footnote-269-11-backlink
necro_split_013.html#footnote-269-12-backlink
necro_split_014.html#footnote-269-13-backlink
necro_split_022.html#footnote-269-14-backlink

Similer Documents